Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego liczba gospodarstw domowych w ubiegłym roku wyniosła w Polsce 14,49 mln. W tym samym czasie liczba mieszkań zatrzymała się na 13,42 mln. Oznacza to, że deficyt mieszkaniowy w naszym kraju można szacować na ponad 1 mln jednostek mieszkaniowych.
Ponieważ posiadanie własnego mieszkania czy domu jest jedną z podstawowych ludzkich potrzeb, w wielu krajach europejskich rządy starają się na różne sposoby zwiększać dostępność mieszkań. W Polsce w ostatnich latach takim rozwiązaniem był program Rodzina na swoim, oferujący dopłaty do kredytów hipotecznych. Wprowadzone z czasem ograniczenia w wysokości cen mieszkań, które mogą być objęte takim dofinansowaniem sprawiają jednak, że obecnie bardzo trudno jest znaleźć lokale spełniające te wymogi. Z szacunków GUS wynika, że przyrost liczby mieszkań w naszym kraju utrzyma się na poziomie z zeszłego roku, proces ten zajmie niecałe 9 lat.
Źródło: Emmerson S.A., informacja własna, stan z dnia 21 listopada 2011 r.

Data publikacji: 23 listopada 2011 r.