5 mln zł na audyty energetyczne w przedsiębiorstwach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego "Efektywne wykorzystanie energii" Część 1) "Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach”.

Przedsięwzięciami objętymi konkursem są audyty energetyczne i elektroenergetyczne w podmiotach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej (suma energii elektrycznej i cieplnej), w roku poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie audytu, wynosiła 20 000 MWh/rok:

- audyty energetyczne procesów technologicznych,

- audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych,

- audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu,

- audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

NFOŚiGW w ramach tego konkursu przeznaczył środki na dofinansowanie audytów w wysokości do 5 000 000,00 zł

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 06.09.2013 r. do 04.10.2013 r.

Więcej informacji na temat konkursu oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/efektywne-wykorzystanie-energii/konkurs11ewe---czesc-1

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.nfosigw.gov.pl, stan z dnia 7 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 7 sierpnia 2013 r.