5,5 mln zł na przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi

Dofinansowanie z budżetu wojewody mazowieckiego na realizację dziewięciu projektów z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi otrzyma Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie (WZMiUW). Środki na inwestycje pochodzą z oszczędności przetargowych.

W ramach projektów wykonane zostaną zabezpieczenia przeciwpowodziowe na rzekach: Radomka i Struga Wsolska (gmina Jedlińsk), Kraska (Grójec i Jasieniec), Wiązownica (Przytyk i Potworów) i Jabłonica (Borkowice). Przeprowadzony będzie również remont wału Wisły na odcinku Głusiec – Świerże na terenie gminy Kozienice. Dzięki pozyskanym środkom, magazyn przeciwpowodziowy w Kamionie (powiat sochaczewski) zostanie doposażony w sprzęt służący ochronie przeciwpowodziowej, a także powstanie możliwość opracowania projektu budowy zbiornika wodnego na rzece Wiązownicy w Jagodnie (gmina Przytyk). W 2013 r. WZMiUW otrzyma z budżetu wojewody mazowieckiego 115,7 mln zł, w tym 26 mln zł na realizację 21 projektów w z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków powodzi. W latach 2006 – 2012 kwota przekazana na inwestycje związane z bezpieczeństwem powodziowym wyniosła 296,3 mln zł.

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z dnia 27 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 27 sierpnia 2013 r.