Władze Rudy Śląskiej, na podstawie dostępnych danych z rynku, szacowały, że wartość całego zamówienia to ok. 43,3 mln zł. Złożona oferta - jeszcze niezatwierdzona - opiewa na kwotę niższą o blisko 15 mln zł. Nie oznacza to jednak automatycznej obniżki wysokości opłat, jakie za wywóz śmieci zapłacą mieszkańcy. Mogłoby to jednak nastąpić w przyszłości, gdy nowy system zacznie już działać, a koszty faktycznie będą znacząco niższe od zakładanych.

Ogłoszony w marcu przetarg na wybór firmy, która zajmie się zagospodarowaniem odpadów w Rudzie Śląskiej, wynikał z wymogów tzw. ustawy śmieciowej. Zgodnie z nią od 1 lipca br. za wywóz i zagospodarowanie odpadów będą odpowiadać samorządy, które muszą wyłonić zajmujące się tym firmy.

W piątek minął termin składania ofert w przetargu ogłoszonym przez władze Rudy Śląskiej. To jeden z najbardziej zaawansowanych w regionie przetargów w tej dziedzinie. Wpłynęła jedna oferta, złożona przez konsorcjum, którego członkowie także obecnie dominują na rudzkim rynku; tworzą je Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i firma Van Gansewinkel.

Jeżeli oferta okaże się poprawna pod względem formalnym, z konsorcjum zostanie podpisana umowa. W ciągu półtora roku firmy mają odebrać ok. 102 tys. ton śmieci od 140 tys. mieszkańców miasta.

W specyfikacji przetargowej określono liczne warunki, które musiały spełniać podmioty uczestniczące w przetargu. Wymagane było m.in. doświadczenie w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Przy ocenie oferty komisja przetargowa sprawdzi też, czy wykonawca dysponuje niezbędnym sprzętem. Na ulice powinno wyjechać m.in. 10 śmieciarek do odbioru śmieci zmieszanych, jedna tzw. myjka do dezynfekcji pojemników na odpady oraz trzy samochody do odbierania segregowanych śmieci.

"Wymagamy m.in., by pojazdy były wyposażone w urządzenia monitorujące ich lokalizację, czas pracy oraz przebytą drogę. W ten sposób będziemy w stanie odtworzyć i przeanalizować historię pracy sprzętu i sprawdzić, czy wykonawca we właściwy sposób wywiązuje się z umowy" - wskazała w piątek naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w rudzkim urzędzie miasta Ewa Wyciślik.

W ramach wykonywanej usługi firma wyposaży też nieruchomości w pojemniki na śmieci. W 2012 roku w Rudzie Śląskiej wytworzono 50,5 tys. ton odpadów komunalnych, w tym ponad 78 ton makulatury, 234 tony tworzyw sztucznych, 408 ton szkła oraz ponad 2 tony przeterminowanych leków. W tym też czasie w gminie udało się też pozyskać z odpadów 6,1 tys. ton biomasy.