"Wszyscy wiemy, że dobre skomunikowanie to dziś podstawowy klucz do właściwego funkcjonowania w sferze gospodarki. Dobrze się stało, że możemy na tego rodzaju projekty wyasygnować kolejne środki" – uzasadnił potrzebę konkursu Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Konkurs jest adresowany wyłącznie samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych, w których wiodącą rolę pełnią samorządy powiatowe. Maksymalne wsparcie, jakie można otrzymać na każde z wybranych przedsięwzięć, to 50 procent kosztów.

Nabór wniosków odbędzie się w drugiej połowie czerwca, a podział pieniędzy nastąpi prawdopodobnie w grudniu. Szczegółowe informacje i formularze wniosków umieszczono na regionalnej stronie www.mojregion.eu.

"Rozdysponowywane w ostatnim czasie wsparcie, w tym dotacje które zostaną podzielone w ogłaszanym obecnie konkursie, to dodatkowe środki z krajowej rezerwy wykonania, przyznane województwu za sprawne wdrażanie naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Łącznie z podobną premią za wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zdobyliśmy w ten sposób dodatkowe 81 milionów euro" - przypomniała Beata Krzemińska, rzeczniczka marszałka województwa kujawsko-pomorskiego.