Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 listopada 2022 r.
o nadaniu odznaczeń

nr rej. 524/2022

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1031) odznaczeni zostają:

na wniosek Prezesa Rady Ministrów

za zaangażowanie w ramach działań humanitarno-medycznych w sferze przeciwdziałania SARS-CoV-2

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Pawlyta Michał Marek,

2. Rak Piotr,

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności społecznej i naukowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Korcz Karol Stanisław,

4. Marciszewska Barbara,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Tomera Mirosław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Dmowski Przemysław Paweł,

na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

za zasługi w dokumentowaniu i upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Borkowski Tomasz Adam,

8. Marek Łucja,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Adamus Anna Maria,

10. Brzezińska Izabela Maria,

11. Brzezińska-Łuczak Anna Bożena,

12. Duda Elżbieta Danuta,

13. Gańczak Filip Łukasz,

14. Jędrzak Agnieszka Karolina,

15. Krajewska Magdalena Irena,

16. Lubiejewska-Chilicka Maja,

17. Róg Paweł Józef,

18. Siwek Adam,

19. Tomkiewicz Monika,

20. Węcki Mirosław Eugeniusz,

21. Węgliński Marcin,

22. Zajda Michał Ryszard,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Bieda-Niemiec Magdalena Maria,

24. Dębski Adam Kazimierz,

25. Góral Anna,

26. Korniewa-Surmacz Anna,

27. Rogal Łukasz,

28. Sypień Anna Marzena,

29. Szczerba Maciej Jakub,

30. Świątek Zbigniew,

31. Wierzbicka-Miernik Anna Monika,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Bigos Agnieszka Joanna,

33. Bugajska Monika Paulina,

34. Gawlińska-Nęcek Katarzyna,

35. Janusz-Skuza Marta Maria,

36. Jarzębska Anna Magdalena,

37. Kulesza-Matlak Grażyna Małgorzata,

38. Kwiecień Izabella Iwona,

39. Maj Łukasz Albert,

40. Stan-Głowińska Katarzyna Magdalena,

41. Starowicz Zbigniew Marian,

42. Terlicka Sylwia Magdalena,

43. Trybuła Marcela Ewa,

44. Wójcik Anna,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Kościelniak Michał,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Kociński Wojciech Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój rolnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Gręźlikowski Marek Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Bembnista Gwidon Antoni,

49. Grodzka Joanna Janina,

50. Krzemkowska Hanna,

51. Milas Roman,

52. Stanny Grzegorz Ireneusz,

53. Szudzik Kazimierz Marek,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi dla kultury polskiej, za upowszechnianie historii regionalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Rutkowski Jacek Antoni,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

55. Jędrzejczyk Kazimierz Stanisław,

56. Tomaszewski Czesław Bogusław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Gutowski Stanisław Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Bachowski Maciej Andrzej,

59. Ogórek Józef,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Bednarek Bronisław Marian,

61. Bryniak Marian Jerzy,

62. Gawlik Bogusław Jerzy,

63. Mróz Marek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Białek Dariusz Piotr,

65. Ciastoń Kazimierz,

66. Czopek Marek Jan,

67. Kosakowski Grzegorz Stanisław,

68. Litwiński Maksymilian,

69. Odelga Tadeusz Jan,

70. Połomski Krzysztof Jacek,

71. Zasadny Grzegorz Robert,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania kultury ludowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Cichoń Sabina Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Deryniowski Ryszard,

74. Jakieła Agata,

75. Zima Krystyna Stanisława,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Hańczuk Krystyna Anna,

77. Maszczak Jadwiga Janina,

78. Sieńko Józef Tadeusz,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Śledź Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Folleher-Lesman Violetta Małgorzata,

81. Michalak Krzysztof Józef,

82. Misztal Grzegorz,

83. Urbański Marek Edward,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Wysocka Wanda.

Zmiany w prawie

Ustawa o postępowaniach awansowych na uczelniach podpisana

Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to niektóre ze zmian w nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda. Zmiany dotyczą władz uczelni, pracowników naukowych i studentów.

Krzysztof Sobczak 26.01.2023
Ceny transferowe - jest łatwiej, ale przepisy trzeba dalej naprawiać

Styczniowe zmiany w przepisach złagodziły niektóre obowiązki podatników dotyczące dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi. Obszarem, który powinien doczekać się regulacji ustawowej, jest jednak również zastosowanie przepisów o cenach transferowych do podmiotów opodatkowanych estońskim CIT. Brak odpowiednich przepisów powoduje wiele problemów.

Wiesława Moczydłowska 23.01.2023
Zyski z prywatnego najmu od stycznia obowiązkowo objęte ryczałtem

Od tego roku prywatni właściciele mieszkań na wynajem nie mogą już korzystać z zasad ogólnych PIT i rozliczać kosztów uzyskania przychodów i amortyzacji. Obowiązkową formą rozliczenia zysków z najmu jest teraz ryczałt. Płaci się go od przychodu według dwóch stawek - w zależności od wysokości przychodów. Co ważne, o zmianie formy opodatkowania nie trzeba informować urzędu.

Krzysztof Koślicki 18.01.2023
Już obowiązują wyższe stawki za kilometrówkę

Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku. Wymusiła ją inflacja i rosnące koszy eksploatacji pojazdów.

Katarzyna Nocuń 17.01.2023
Rozliczanie podatku u źródła staje się coraz bardziej przyjazne

Styczniowa nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła zmiany w zakresie podatku u źródła. Wydłużono m.in. ważność składanych oświadczeń. Złagodzono także warunek niepobierania przez płatnika podatku od odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych - bonów i obligacji skarbowych. Zmiany mają szanse uprościć rozliczanie podatku u źródła.

Wiesława Moczydłowska 17.01.2023
Podatek od przerzuconych dochodów obejmie więcej podatników

Zmiany w regulacjach dotyczących podatku od przerzuconych dochodów skutkować mogą tym, że obejmie on większą grupę podatników. Pojawią się również dodatkowe obciążenia podatkowe. Zdaniem ekspertów, spowoduje to wzrost liczby sporów między podatnikami a skarbówką. Już teraz warto zbierać odpowiednią dokumentację od kontrahentów zagranicznych, by potwierdzić brak obowiązku zapłaty podatku.

Wiesława Moczydłowska 12.01.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2023.111

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie odznaczeń.
Data aktu: 21/11/2022
Data ogłoszenia: 25/01/2023