Nadanie orderów.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
o nadaniu orderów

Rej. 123/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju hodowli roślin i nasiennictwa, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

1. Gacek Edward Stanisław,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o polskim czynie niepodległościowym, za działalność społeczną

2. Janiszewski Michał,

za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckich i niepodległościowych

3. Piekałkiewicz Antoni,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju nauk teologicznych, za pracę duszpasterską i działalność społeczną

4. ks. Bortkiewicz Paweł Witold,

za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich:

5. Butrym Jacek Kazimierz, 6. Kamiński Stanisław Zenon, 7. Pruszyński Jerzy, 8. Stokowski Jerzy, 9. Urbanowicz Józef Jan,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

10. Janas Tadeusz,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ortopedii, za działalność na rzecz ochrony zdrowia i wkład w rozwój międzynarodowej współpracy naukowej

11. Czubak Jarosław Bogdan,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz góralskiego ruchu regionalnego, za kultywowanie i upowszechnianie kultury góralskiej

12. Marduła Anna,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa oraz edukacji regionalnej i przyrodniczej

13. Miłoszewski Henryk Marian,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauk społecznych, za pracę duszpasterską i działalność społeczną

14. ks. Skorowski Henryk,

za wybitne zasługi w promowaniu i upowszechnianiu kultury muzycznej, za zasługi na rzecz rozwoju edukacji artystycznej pośmiertnie

15. Stąporek-Pospiech Ewa Wanda,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej:

16. Bajda Artur Mieczysław, 17. Klasztorny Marian, 18. Kupidura Przemysław Arnold, 19. Łopatka Jerzy Jarosław,

20. Rybak Piotr Andrzej, 21. Szplet Ryszard, za wybitne zasługi w popularyzowaniu historii i kultury Lwowa i Kresów Wschodnich:

22. Biniszewska Joanna Aleksandra, 23. Biniszewski Bogdan,

za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej, za działalność społeczną:

24. Dabert Jacek Cezary, 25. Kobyliński Zbigniew, 26. Kozłowski Stanisław Zdzisław Kazimierz, 27. Kucharczyk Grzegorz Piotr, 28. Musiał Grzegorz Roman, 29. Paszkowski Stanisław Jan, 30. Ratajczak Wiesław Michał, 31. Rypniewski Wojciech Robert, 32. Weres Jerzy Romuald,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

33. Grzegorczyk Maciej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych

34. Mackiewicz Urszula,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i samorządowej:

35. Silbert Paweł Jan, 36. Strugała Dariusz Antoni,

za wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie archeologii

37. Valde-Nowak Paweł Władysław,

za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej

38. Zimniewska Małgorzata,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji polskiej w Wilnie i na Wileńszczyźnie, za kultywowanie i propagowanie kultury kresowej

pośmiertnie

39. Dobielska Aniela Teresa.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021