Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 10 czerwca 2021 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 czerwca 2021 r. do dnia 14 lipca 2021 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a)
obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b)
obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 1,32
> 5 do 8,5 lat 1,82
> 8,5 lat 2,28
dolar australijski AUD 1,71
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 1,51
> 5 do 8,5 lat 1,92
> 8,5 lat 2,20
dolar nowozelandzki NZD 2,11
euro ≤ 5 lat EUR 0,33
> 5 do 8,5 lat 0,46
> 8,5 lat 0,62
forint węgierski HUF 2,71
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 0,30
> 5 do 8,5 lat 0,47
> 8,5 lat 0,65
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 1,14
> 5 do 8,5 lat 1,37
> 8,5 lat 1,60
jen japoński ≤ 5 lat JPY 0,86
> 5 do 8,5 lat 0,91
> 8,5 lat 0,96
korona czeska ≤ 5 lat CZK 2,09
> 5 do 8,5 lat 2,46
> 8,5 lat 2,62
korona duńska ≤ 5 lat DKK 0,53
> 5 do 8,5 lat 0,66
> 8,5 lat 0,66
korona norweska NOK 2,11
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 0,73
> 5 do 8,5 lat 0,86
> 8,5 lat 1,03
won koreański KRW 2,65
złoty polski PLN 2,15

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 2,28 2,28
≥ 11 do 12 lat 2,28 2,28
> 12 do 13 lat 2,59 2,48
> 13 do 14 lat 2,71 2,59
> 14 do 15 lat 2,71 2,59
> 15 do 16 lat 2,87 2,71
> 16 do 17 lat 2,92 2,71
> 17 do 18 lat 2,92 2,82
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 2,20 2,20
≥ 11 do 12 lat 2,20 2,20
> 12 do 13 lat 2,51 2,40
> 13 do 14 lat 2,61 2,51
> 14 do 15 lat 2,61 2,51
> 15 do 16 lat 2,77 2,61
> 16 do 17 lat 2,82 2,61
> 17 do 18 lat 2,82 2,72
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 2,11 2,11
≥ 11 do 12 lat 2,41 2,41
> 12 do 13 lat 2,75 2,61
> 13 do 14 lat 2,90 2,75
> 14 do 15 lat 2,90 2,75
> 15 do 16 lat 3,10 2,90
> 16 do 17 lat 3,15 2,90
> 17 do 18 lat 3,15 3,05
euro < 11 lat EUR 0,62 0,62
≥ 11 do 12 lat 0,62 0,62
> 12 do 13 lat 0,91 0,82
> 13 do 14 lat 0,99 0,91
> 14 do 15 lat 0,99 0,91
> 15 do 16 lat 1,11 0,99
> 16 do 17 lat 1,16 0,99
> 17 do 18 lat 1,16 1,06
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,65 0,65
≥ 11 do 12 lat 0,65 0,65
> 12 do 13 lat 0,93 0,85
> 13 do 14 lat 1,00 0,93
> 14 do 15 lat 1,00 0,93
> 15 do 16 lat 1,12 1,00
> 16 do 17 lat 1,17 1,00
> 17 do 18 lat 1,17 1,07
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,60 1,60
≥ 11 do 12 lat 1,60 1,60
> 12 do 13 lat 1,91 1,80
> 13 do 14 lat 2,01 1,91
> 14 do 15 lat 2,01 1,91
> 15 do 16 lat 2,15 2,01
> 16 do 17 lat 2,20 2,01
> 17 do 18 lat 2,20 2,10
jen japoński < 11 lat JPY 0,96 0,96
≥ 11 do 12 lat 0,96 0,96
> 12 do 13 lat 1,20 1,16
> 13 do 14 lat 1,24 1,20
> 14 do 15 lat 1,24 1,20
> 15 do 16 lat 1,33 1,24
> 16 do 17 lat 1,38 1,24
> 17 do 18 lat 1,38 1,28
korona czeska < 11 lat CZK 2,62 2,62
≥ 11 do 12 lat 2,62 2,62
> 12 do 13 lat 2,89 2,82
> 13 do 14 lat 2,91 2,89
> 14 do 15 lat 2,91 2,89
> 15 do 16 lat 3,03 2,91
> 16 do 17 lat 3,08 2,91
> 17 do 18 lat 3,08 2,98
korona duńska < 11 lat DKK 0,66 0,66
≥ 11 do 12 lat 0,66 0,66
> 12 do 13 lat 1,12 0,86
> 13 do 14 lat 1,18 1,12
> 14 do 15 lat 1,18 1,12
> 15 do 16 lat 1,27 1,18
> 16 do 17 lat 1,32 1,18
> 17 do 18 lat 1,32 1,22
korona norweska < 11 lat NOK 2,11 2,11
≥ 11 do 12 lat 2,26 2,26
> 12 do 13 lat 2,54 2,46
> 13 do 14 lat 2,61 2,54
> 14 do 15 lat 2,61 2,54
> 15 do 16 lat 2,74 2,61
> 16 do 17 lat 2,79 2,61
> 17 do 18 lat 2,79 2,69
korona szwedzka < 11 lat SEK 1,03 1,03
≥ 11 do 12 lat 1,03 1,03
> 12 do 13 lat 1,23 1,23
> 13 do 14 lat 1,39 1,23
> 14 do 15 lat 1,39 1,23
> 15 do 16 lat 1,67 1,39
> 16 do 17 lat 1,72 1,39
> 17 do 18 lat 1,72 1,62
won koreański < 11 lat KRW 2,65 2,65
≥ 11 do 12 lat 2,84 2,84
> 12 do 13 lat 3,14 3,04
> 13 do 14 lat 3,23 3,14
> 14 do 15 lat 3,23 3,14
> 15 do 16 lat 3,38 3,23
> 16 do 17 lat 3,43 3,23
> 17 do 18 lat 3,43 3,33
złoty polski < 11 lat PLN 2,15 2,15
≥ 11 do 12 lat 2,47 2,47
> 12 do 13 lat 2,79 2,67
> 13 do 14 lat 2,97 2,79
> 14 do 15 lat 2,97 2,79
> 15 do 16 lat 3,13 2,97
> 16 do 17 lat 3,18 2,97
> 17 do 18 lat 3,18 3,08
___________

1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.538

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 10/06/2021
Data ogłoszenia: 14/06/2021
Data wejścia w życie: 15/06/2021