Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

POSTANOWIENIE Nr 1130.19.2021
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lutego 2021 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I.
na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
1.
Dorota Magdalena BASSA- w Warszawie
2.
Tadeusz Stanisław BULANDA- w Warszawie
3.
Michał CHOJNACKI- w Warszawie
4.
Patrycja Maria CZYŻEWSKA- w Warszawie
5.
Ewa DMITRUK- w Warszawie
6.
Renata DROZD-SWEKLEJ- w Warszawie
7.
Agnieszka GOŁASZEWSKA- w Warszawie
8.
Wioletta IWAŃCZUK- w Warszawie
9.
Michał JAKUBOWSKI- w Warszawie
10.
Joanna KARCZEWSKA- w Warszawie
11.
Piotr Łukasz KIEŁKIEWICZ- w Warszawie
12.
Łukasz Bartłomiej KLUSKA- w Warszawie
13.
Miłosz Paweł KONIECZNY- w Warszawie
14.
Krzysztof KOPCIEWSKI- w Warszawie
15.
Anna Barbara KRAWCZYK- w Warszawie
16.
Arkadiusz Marcin KUCHARSKI- w Warszawie
17.
Andrzej Piotr LIPIŃSKI- w Warszawie
18.
Iwona LIZAKOWSKA-BYTOF- w Warszawie
19.
Sebastian ŁADOŚ- w Warszawie
20.
Katarzyna MAŁYSA- w Warszawie
21.
Małgorzata Grażyna MĘCZKOWSKA- w Warszawie
22.
Konrad MIELCAREK- w Warszawie
23.
Tomasz NIEWIADOMSKI- w Warszawie
24.
Anna Małgorzata OGIŃSKA-ŁĄGIEWKA- w Warszawie
25.
Łukasz OLEKSIUK- w Warszawie
26.
Joanna Monika OLIWA- w Warszawie
27.
Sylwia Agnieszka PASCHKE- w Warszawie
28.
Joanna PĄSIK- w Warszawie
29.
Daria Magdalena POPŁONYK- w Warszawie
30.
Anna Monika PRZESMYCKA- w Warszawie
31.
Barbara Anna PYZ-KĘDZIERSKA- w Warszawie
32.
Radosław Czesław RUDNICKI- w Warszawie
33.
Aleksandra Maria RUTKOWSKA- w Warszawie
34.
Rafał SCHMIDT- w Warszawie
35.
Agnieszka SIDOR-LESZCZYŃSKA- w Warszawie
36.
Sylwia Magdalena SIERPIŃSKA- w Warszawie
37.
Kamila Urszula SPALIŃSKA- w Warszawie
38.
Agnieszka STACHNIAK-ROGALSKA- w Warszawie
39.
Jolanta STASIŃSKA- w Warszawie
40.
Iwona STRĄCZYŃSKA- w Warszawie
41.
Katarzyna Alicja SZANIAWSKA-STEJBLIS- w Warszawie
42.
Joanna SZEKOWSKA-KRYM- w Warszawie
43.
Iwona Katarzyna SZYMAŃSKA- w Warszawie
44.
Wiesława Marta ŚMICH- w Warszawie
45.
Krzysztof Jan TARAPATA- w Warszawie
46.
Andrzej VERTUN- w Warszawie
47.
Ewa WIŚNIEWSKA-WIECHA- w Warszawie
48.
Agnieszka WLEKŁY-PIETRZAK- w Warszawie
49.
Stanisław GRADUS-WOJCIECHOWSKI- w Warszawie
50.
Robert WYSOK- w Warszawie
51.
Anna Małgorzata ZALEWSKA- w Warszawie
52.
Stanisław Józef ZDUN- w Warszawie
53.
Aleksandra Emilia ZIÓŁKOWSKA-MAJKOWSKA- w Warszawie

Zmiany w prawie

W Senacie bez poprawek - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 18.06.2021
Przeróbka samochodu nie pomoże uniknąć akcyzy - wkrótce nowe przepisy

Za niecałe dwa tygodnie zaczną obowiązywać nowe zasady opodatkowania akcyzą sprowadzanych samochodów. Przeróbka samochodu osobowego na ciężarowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Za rozliczenie akcyzy odpowie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu.

Krzysztof Koślicki 18.06.2021
Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca

Od lipca obowiązkowe będzie składanie deklaracji na podatek akcyzowy w formie elektronicznej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczą akcyzę wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez portal PUESC (www.puesc.gov.pl). Deklaracje papierowe dostępne będą tylko dla osób prywatnych - np. do rozliczenia podatku od zakupu samochodu za granicą.

Krzysztof Koślicki 16.06.2021
Udział młodzieży w życiu publicznym i więcej zadań w samorządach - prezydent podpisał ustawę

Wzmocnienie młodzieżowych rad i sejmików to cel zmian w ustawach samorządowych, których nowelizację podpisał we wtorek prezydent Andrzej Duda. Ułatwienie powoływania i funkcjonowania takich organów ma być szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczeń w aktywności publicznej i społecznej.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.06.2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą z podpisem prezydenta

Wkrótce za przejazd autostradami będzie można płacić za pomocą elektronicznego biletu autostradowego, a także na podstawie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Prezydent Andrzej Duda we wtorek podpisał zmiany przepisów ustawy o autostradach płatnych.

Krzysztof Koślicki 01.06.2021
Prezydent podpisał nowelizację - dwie ustawy o służbie zagranicznej mogą wejść w życie

Prezydent podpisał ustawę, której celem jest przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania oraz doprecyzowanie niektórych zapisów ustawy ze stycznia, a także rozstrzygnięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych oraz uzupełnienie przepisów przejściowych jeszcze przed przewidzianym na połowę czerwca wejściem tej regulacji w życie.

Grażyna J. Leśniak 01.06.2021