Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 lutego 2021 r.
o nadaniu odznaczeń

Rej. 63/2021

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji i Nauki

za zasługi w działalności na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Niedźwiedź Jan Czesław,

na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Woźniak Józef,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

3. mł. insp. Swędrak Marek Jan,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi w działalności na rzecz upamiętniania najnowszej historii Polski, za kultywowanie miejsc pamięci narodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bida Andrzej, 5. płk Krzywosz Zbigniew Włodzimierz, 6. Sobolewski Jan Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. ppłk Kunicki Adam Jacek, 8. Sawka Magdalena, 9. Śmietanka Marcin Karol,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Puczyłowska Małgorzata,

na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Lenczewska-Michowska Małgorzata Jolanta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

12. Łomowski Dariusz Sławomir,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i popularyzowania nauki:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Matkowski Krzysztof Bogusław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Gągała Krystyna, 15. Rubin Jan Antoni,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej, za wkład w rozwój rolnictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Behrendt Brygida Helena,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Łyszczarz Marek, 18. Wiśniewski Sławomir, 19. Wróblewska Marianna,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Bosek Barbara Bożenna, 21. Miler-Cassino Joanna Eliza, 22. Rybińska Zofia Teresa, 23. Staniszewska-Kowalak Iwona Dorota,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Andrzejewska Małgorzata,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

25. Setkowicz-Ryszka Anna Krystyna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Kołodziejski Ryszard,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. Sikorski Waldemar,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

28. Chilik Dorota,

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

29. Łubiński Wojciech Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Jamrozik Bogdan Waldemar, 31. Kądziołka Józef, 32. Kurpyta Marek Henryk, 33. Spławiński Krzysztof, 34. Żak Bartosz Jan,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Francuskiej

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Lapp Francis Joseph,

na wniosek Wojewody Śląskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

36. ks. Bartoszek Andrzej Józef,

za zasługi w działalności naukowo-dydaktycznej

37. Stanek Agata Barbara,

za zasługi w działalności społecznej i związkowej

38. Szterk Jadwiga Katarzyna,

za zasługi w działalności społecznej, za rozwijanie i popularyzowanie idei wolontariatu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Nowak Marian Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

40. Stefaniak Lesław Antoni,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Biedulska Alicja Halina, 42. Budzanowska Helena Kazimiera, 43. Drzewosieska Małgorzata Anna, 44. Kopernik Małgorzata, 45. Kowalcze Małgorzata Anna, 46. Krajewska Renata, 47. Płatek Iwona Małgorzata, 48. Szulik Jan Grzegorz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Gurnacz Zbigniew, 50. Pankiewicz Jacek Robert,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ratownictwa, za popularyzowanie idei wolontariatu:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Czypczar Sławomir,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Czypczar Barbara Anna,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Klepek Bogusław Tadeusz, 54. Pudełko Irena Maria, 55. Prochownik Alina Helena, 56. Włodek-Jacheć Grażyna Dorota,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Noga Anna Katarzyna,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz środowiska tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Pogórniak-Musil Aleksandra Jadwiga,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

59. Cichoń-Królikowska Aleksandra Monika,

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Skowronek Ginter Franciszek,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Tomczyk Andrzej Eugeniusz,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Niebelski Bogumił, 63. Sielski Andrzej Bronisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Reczyński Zdzisław Piotr,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

65. Czajkowska Władysława.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021