Upamiętnienie księdza Franciszka Blachnickiego w 100. rocznicę urodzin.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie upamiętnienia księdza Franciszka Blachnickiego w 100. rocznicę urodzin

24 marca 1921 roku w Rybniku urodził się Franciszek Blachnicki, polski harcerz, ksiądz katolicki, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych, organizator Krucjaty Wstrzemięźliwości, założyciel Ruchu Światło-Życie i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów, autor około 100 publikacji, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

We wrześniu 1939 roku jako ochotnik walczył z niemiecką agresją. Uczestniczył w konspiracji, za co został aresztowany i przebywał w więzieniu i niemieckich obozach koncentracyjnych. W 1942 roku za działalność konspiracyjną przeciwko Trzeciej Rzeszy został skazany na karę śmierci, którą później zamieniono na 10 lat więzienia. Oczekując w celi śmierci na wykonanie wyroku, doznał nawrócenia.

Po wojnie wstąpił do seminarium duchownego w Katowicach, a w 1950 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Od tego momentu ks. Franciszek Blachnicki był intensywnie inwigilowany przez organy bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Od 1957 roku prowadził Krucjatę Wstrzemięźliwości - program przeciwalkoholowej odnowy moralnej, oparty na formie duchowości św. ojca Maksymiliana Kolbego. Po 3 latach władze komunistyczne zlikwidowały krucjatę, a ksiądz został aresztowany na kilka miesięcy.

Kolejnym dziełem duszpasterskim ks. Franciszka Blachnickiego było tworzenie od 1963 roku ruchu oazowego, nazwanego później Ruchem Światło-Życie. Celem ruchu było wychowanie dojrzałych chrześcijan w każdym wieku i każdego stanu oraz zrealizowanie wizji wspólnotowej Kościoła. Dynamiczny rozwój ruchu oazowego spowodował, że cała działalność ks. Franciszka Blachnickiego stała się przedmiotem operacyjnego rozpracowania przez specjalną grupę "D" Departamentu IV Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

W grudniu 1981 roku ks. Franciszek Blachnicki wyjechał do Rzymu, a w tym czasie w Polsce wprowadzono stan wojenny. W kolejnym roku osiadł w ośrodku polskim Marianum w Carlsbergu w Republice Federalnej Niemiec i powołał Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji Światło-Życie. Założył też stowarzyszenie Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów, którego celem było wyzwolenie Europy Środkowo-Wschodniej spod panowania komunizmu. Organizowało ono konferencje, Marsze Wyzwolenia Narodów i prowadziło działalność wydawniczą. Służba Bezpieczeństwa, uznając pracę księdza za zagrożenie, wysłała swoich agentów, aby opanować stowarzyszenie i wygasić jego działalność.

Ks. Franciszek Blachnicki zmarł nagle 27 lutego 1987 roku w Carlsbergu. Został pochowany w Krościenku nad Dunajcem. Do dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej prowadzi śledztwo, ponieważ istnieje podejrzenie, iż agentura komunistyczna przyczyniła się do jego śmierci.

W 1995 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Franciszka Blachnickiego. W październiku 2015 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót.

W 100. rocznicę urodzin księdza Franciszka Blachnickiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając Jego zasługi dla narodu polskiego, wkład w krzewienie cnót moralnych i opór przeciwko komunizmowi, oddaje hołd temu wielkiemu człowiekowi oraz składa cześć Jego pamięci.

Zmiany w prawie

MEiN: Na razie powrót do szkół zgodnie z planem

Powrót w połowie maja starszych uczniów do szkół w formie hybrydowej wydaje się być niezagrożony - powiedział w czwartek wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski. I wskazał na dane dotyczące liczby dziennych zakażeń i liczbę osób hospitalizowanych, które będą brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.

Monika Sewastianowicz 06.05.2021
Senacka komisja za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Senacka komisja opowiedziała się za zmianami związanymi z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększone mają też być kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.05.2021
Od soboty cudzoziemcy mogą wnioskować o PESEL do celów podatkowych

Już od 1 maja urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek. Zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Od maja wielka podwyżka mandatów za wykroczenia skarbowe

Już od soboty skarbówka będzie mogła nakładać wyższe mandaty. Obecnie mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w maksymalnej wysokości 5,6 tys. złotych. Po zmianie np. za niewysłanie deklaracji podatkowej, nawet „zerowej”, będzie trzeba zapłacić 14 tys. złotych. Zmiany w kodeksie karnym skarbowym zostały ukryte w nowelizacji przepisów o akcyzie.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021
Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej już w Dzienniku Ustaw

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zwiększenia dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego czy wydłużenia obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.04.2021
W sobotę tracą moc przepisy o kasach fiskalnych, ale dotychczasowe dokumenty są ważne

Rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, przestanie obowiązywać w sobotę, 1 maja. Resort finansów przygotowuje nowe przepisy, jednak musi z nimi czekać na zgodę Komisji Europejskiej. Nie wpłynie to jednak na ważność dotychczas wydanych potwierdzeń o spełnieniu wymogów. Ale nowe potwierdzenia nie będą wydawane.

Krzysztof Koślicki 30.04.2021