Nadanie tytułu profesora.

M.P.2021.325
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie nadania tytułu profesora
nr 115.7.2021

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) nadaję niżej wymienionym osobom:

TYTUŁ PROFESORA:

nauk humanistycznych

1. dr hab. Jerzy KAŁĄŻNY - w dyscyplinie literaturoznawstwo
2. dr hab. Łukasz SROKA - w dyscyplinie historia

nauk inżynieryjno-technicznych

3. dr hab. Gabriel BOROWSKI - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
4. dr hab. Piotr LACKI - w dyscyplinie inżynieria materiałowa
5. dr hab. Tomasz PIĄTKOWSKI - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna
6. dr hab. Zenon PILECKI - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
7. dr hab. Jerzy ZGRAJA - w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

8. dr hab. Agnieszka BIENERT - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
9. dr hab. Mirosław CZUCZWAR - w dyscyplinie nauki medyczne
10. dr hab. Ludmiła DANIŁOWICZ-SZYMANOWICZ - w dyscyplinie nauki medyczne
11. dr hab. Tomasz GOS
12. dr hab. Katarzyna KARMELITA-KATULSKA - w dyscyplinie nauki medyczne
13. dr hab. Anna KILANOWICZ-SAPOTA - w dyscyplinie nauki medyczne
14. dr hab. Andrzej MADEJ - w dyscyplinie nauki medyczne
15. dr hab. Łukasz MATUSIAK - w dyscyplinie nauki medyczne
16. dr hab. Marek NOWAK - w dyscyplinie nauki medyczne
17. dr hab. Grzegorz ORACZ - w dyscyplinie nauki medyczne
18. dr hab. Marek SZYMCZAK - w dyscyplinie nauki medyczne
19. dr hab. Tomasz TUZIMSKI - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne
20. dr hab. Magdalena ZAKRZEWSKA - w dyscyplinie nauki medyczne
21. dr hab. Jacek ZIELIŃSKI - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej

nauk rolniczych

22. dr hab. Maciej BALAWEJDER - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
23. dr hab. Aleksandra DUDA-CHODAK - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
24. dr hab. Marian GIERTYCH - w dyscyplinie nauki leśne
25. dr hab. Tomasz GŁĄB - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
26. dr hab. Andrzej JAGODZIŃSKI - w dyscyplinie nauki leśne
27. dr hab. Małgorzata KOWALSKA - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
28. dr hab. Stefan PIETRZAK - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
29. dr hab. Ewa SIKORSKA - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
30. dr hab. Sylwester SMOLEŃ - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

nauk społecznych

31. dr hab. Eryk KOSIŃSKI - w dyscyplinie nauki prawne
32. dr hab. Konrad OSAJDA - w dyscyplinie nauki prawne
33. dr hab. Anna POTYRAŁA - w dyscyplinie nauki o polityce i administracji
34. ks. dr hab. Lucjan ŚWITO - w dyscyplinie prawo kanoniczne

nauk ścisłych i przyrodniczych

35. dr hab. Anna JAŚKIEWICZ - w dyscyplinie matematyka
36. dr hab. Kamil KAMIŃSKI - w dyscyplinie nauki chemiczne i nauki fizyczne
37. dr hab. Piotr KOWALSKI - w dyscyplinie matematyka

sztuki

38. dr hab. Jan Jakub BOKUN
39. dr hab. Katarzyna DONDALSKA - w dyscyplinie sztuki muzyczne
40. dr hab. Paweł Marek JAKUBOWSKI - w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
41. dr hab. Monika KOLASA-HLADÍKOVÁ - w dyscyplinie sztuki muzyczne
42. dr hab. Ewa MARCINIEC - w dyscyplinie sztuki muzyczne
43. dr hab. Tomasz MYJAK - w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
44. dr hab. Marcin Paweł ZALEWSKI - w dyscyplinie sztuki muzyczne

Zmiany w prawie

Apteki mogą prowadzić opiekę farmaceutyczną, ale nie ma rozporządzenia, ani finansowania

Od piątku obowiązuje nowe prawo o zawodzie farmaceuty. Prace nad nim trwały aż 30 lat. Dzięki niemu farmaceuta w porozumieniu z lekarzem będzie mógł prowadzić konsultacje na temat przyjmowanych leków i robić ich przegląd, sprawdzić, czy mogą być jednocześnie zażywane. Tyle, że wciąż brakuje rozporządzenia określającego szczegóły. Apteki mogą działać na podstawie ustawy

Jolanta Ojczyk 16.04.2021
Sejm za zmianami w Karcie Dużej Rodziny

Sejm uchwalił w czwartek zmiany związane z udogodnieniami dla rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny. Aplikacja mObywatel ma umożliwić pobranie Karty w wersji elektronicznej. Zwiększono też kwoty przysługujące gminom za rozpatrywanie wniosków dotyczących Karty.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za częścią poprawek do noweli o pomocy społecznej

Sejm zgodził się na część poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, m.in. na wydłużenie obowiązywania dotychczasowych standardów w zakresie poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników w określonych placówkach opieki całodobowej powstałych przed 1 stycznia 2020 r.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021
Sejm za zwiększeniem rezerwy subwencji oświatowej

Nowelizacja ustawy zwiększającej o 187 mln zł rezerwę subwencji oświatowej została uchwalona przez posłów. To realizacja jednego z programów, które rząd zamierza wprowadzić, aby ograniczyć negatywne skutki nauczania na odległość. Zorganizowane zostaną w jego ramach zajęcia dla starszych uczniów.

Monika Sewastianowicz 15.04.2021
Fundusz Modernizacyjny ma wspierać przekształcenia w energetyce

Wsparcie transformacji energetycznej to cel wdrożenia do prawa krajowego tzw. Funduszu Modernizacyjnego. Mają to umożliwić zmiany w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, którą przyjął Sejm. Wdrożenie tego finansowania ma przyczynić się do modernizacji polskiego sektora energetycznego.

Krzysztof Sobczak 15.04.2021
Prawo lotnicze znowelizowane, senatorowie nie wnieśli poprawek

Senatorowie bez poprawek poparli nowelizację Prawa lotniczego, dzięki czemu będzie teraz możliwe dalsze wykonywanie lotów, m.in. gaśniczych, samolotami i śmigłowcami, które nie mają certyfikatu EASA, pod nadzorem krajowym, czyli prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Ustawa została skierowana do podpisu prezydenta.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.04.2021