Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

M.P.2021.22
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański <5 lat USD 1,19
> 5 do 8,5 lat 1,39
> 8,5 lat 1,66
dolar australijski AUD 1,34
dolar kanadyjski <5 lat CAD 1,29
> 5 do 8,5 lat 1,45
> 8,5 lat 1,51
dolar nowozelandzki NZD 1,39
euro <5 lat EUR 0,22
> 5 do 8,5 lat 0,25
> 8,5 lat 0,32
forint węgierski HUF 2,15
frank szwajcarski <5 lat CHF 0,20
> 5 do 8,5 lat 0,28
> 8,5 lat 0,37
funt brytyjski <5 lat GBP 0,90
> 5 do 8,5 lat 0,99
> 8,5 lat 1,12
jen japoński <5 lat JPY 0,87
> 5 do 8,5 lat 0,88
> 8,5 lat 0,90
korona czeska <5 lat CZK 1,44
> 5 do 8,5 lat 1,80
> 8,5 lat 1,99
korona duńska <5 lat DKK 0,36
> 5 do 8,5 lat 0,41
> 8,5 lat 0,47
korona norweska NOK 1,60
korona szwedzka <5 lat SEK 0,62
> 5 do 8,5 lat 0,67
> 8,5 lat 0,76
won koreański KRW 2,32
złoty polski PLN 1,59
ZAŁĄCZNIK Nr  2
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 1,66 1,66
≥ 11 do 12 lat 1,66 1,66
> 12 do 13 lat 1,95 1,86
> 13 do 14 lat 2,04 1,95
> 14 do 15 lat 2,04 1,95
> 15 do 16 lat 2,18 2,04
> 16 do 17 lat 2,23 2,04
> 17 do 18 lat 2,23 2,13
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 1,51 1,51
≥ 11 do 12 lat 1,51 1,51
> 12 do 13 lat 1,78 1,71
> 13 do 14 lat 1,86 1,78
> 14 do 15 lat 1,86 1,78
> 15 do 16 lat 1,98 1,86
> 16 do 17 lat 2,03 1,86
> 17 do 18 lat 2,03 1,93
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 1,39 1,39
≥ 11 do 12 lat 1,63 1,63
> 12 do 13 lat 1,95 1,83
> 13 do 14 lat 2,07 1,95
> 14 do 15 lat 2,07 1,95
> 15 do 16 lat 2,24 2,07
> 16 do 17 lat 2,29 2,07
> 17 do 18 lat 2,29 2,19
euro < 11 lat EUR 0,32 0,32
≥ 11 do 12 lat 0,32 0,32
> 12 do 13 lat 0,56 0,52
> 13 do 14 lat 0,60 0,56
> 14 do 15 lat 0,60 0,56
> 15 do 16 lat 0,69 0,60
> 16 do 17 lat 0,74 0,60
> 17 do 18 lat 0,74 0,64
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,37 0,37
≥ 11 do 12 lat 0,37 0,37
> 12 do 13 lat 0,61 0,57
> 13 do 14 lat 0,65 0,61
> 14 do 15 lat 0,65 0,61
> 15 do 16 lat 0,72 0,65
> 16 do 17 lat 0,77 0,65
> 17 do 18 lat 0,77 0,67
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,12 1,12
≥ 11 do 12 lat 1,12 1,12
> 12 do 13 lat 1,39 1,32
> 13 do 14 lat 1,46 1,39
> 14 do 15 lat 1,46 1,39
> 15 do 16 lat 1,57 1,46
> 16 do 17 lat 1,62 1,46
> 17 do 18 lat 1,62 1,52
jen japoński < 11 lat JPY 0,90 0,90
≥ 11 do 12 lat 0,90 0,90
> 12 do 13 lat 1,13 1,10
> 13 do 14 lat 1,17 1,13
> 14 do 15 lat 1,17 1,13
> 15 do 16 lat 1,27 1,17
> 16 do 17 lat 1,32 1,17
> 17 do 18 lat 1,32 1,22
korona czeska < 11 lat CZK 1,99 1,99
≥ 11 do 12 lat 1,99 1,99
> 12 do 13 lat 2,26 2,19
> 13 do 14 lat 2,33 2,26
> 14 do 15 lat 2,33 2,26
> 15 do 16 lat 2,52 2,33
> 16 do 17 lat 2,57 2,33
> 17 do 18 lat 2,57 2,47
korona duńska < 11 lat DKK 0,47 0,47
≥ 11 do 12 lat 0,47 0,47
> 12 do 13 lat 0,71 0,67
> 13 do 14 lat 0,74 0,71
> 14 do 15 lat 0,74 0,71
> 15 do 16 lat 0,81 0,74
> 16 do 17 lat 0,86 0,74
> 17 do 18 lat 0,86 0,76
korona norweska < 11 lat NOK 1,60 1,60
≥ 11 do 12 lat 1,72 1,72
> 12 do 13 lat 1,99 1,92
> 13 do 14 lat 2,05 1,99
> 14 do 15 lat 2,05 1,99
> 15 do 16 lat 2,16 2,05
> 16 do 17 lat 2,21 2,05
> 17 do 18 lat 2,21 2,11
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,76 0,76
≥ 11 do 12 lat 0,76 0,76
> 12 do 13 lat 0,96 0,96
> 13 do 14 lat 1,04 0,96
> 14 do 15 lat 1,04 0,96
> 15 do 16 lat 1,26 1,04
> 16 do 17 lat 1,31 1,04
> 17 do 18 lat 1,31 1,21
won koreański < 11 lat KRW 2,32 2,32
≥ 11 do 12 lat 2,46 2,46
> 12 do 13 lat 2,73 2,66
> 13 do 14 lat 2,80 2,73
> 14 do 15 lat 2,80 2,73
> 15 do 16 lat 2,92 2,80
> 16 do 17 lat 2,97 2,80
> 17 do 18 lat 2,97 2,87
złoty polski < 11 lat PLN 1,59 1,59
≥ 11 do 12 lat 1,94 1,94
> 12 do 13 lat 2,18 2,14
> 13 do 14 lat 2,38 2,18
> 14 do 15 lat 2,38 2,18
> 15 do 16 lat 2,56 2,38
> 16 do 17 lat 2,61 2,38
> 17 do 18 lat 2,61 2,51
1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 21) 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.22

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 08/01/2021
Data ogłoszenia: 12/01/2021
Data wejścia w życie: 15/01/2021