Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 stycznia 2021 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1)
ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2)
stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3)
w terminie od dnia 15 stycznia 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a)
obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b)
obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański <5 lat USD 1,19
> 5 do 8,5 lat 1,39
> 8,5 lat 1,66
dolar australijski AUD 1,34
dolar kanadyjski <5 lat CAD 1,29
> 5 do 8,5 lat 1,45
> 8,5 lat 1,51
dolar nowozelandzki NZD 1,39
euro <5 lat EUR 0,22
> 5 do 8,5 lat 0,25
> 8,5 lat 0,32
forint węgierski HUF 2,15
frank szwajcarski <5 lat CHF 0,20
> 5 do 8,5 lat 0,28
> 8,5 lat 0,37
funt brytyjski <5 lat GBP 0,90
> 5 do 8,5 lat 0,99
> 8,5 lat 1,12
jen japoński <5 lat JPY 0,87
> 5 do 8,5 lat 0,88
> 8,5 lat 0,90
korona czeska <5 lat CZK 1,44
> 5 do 8,5 lat 1,80
> 8,5 lat 1,99
korona duńska <5 lat DKK 0,36
> 5 do 8,5 lat 0,41
> 8,5 lat 0,47
korona norweska NOK 1,60
korona szwedzka <5 lat SEK 0,62
> 5 do 8,5 lat 0,67
> 8,5 lat 0,76
won koreański KRW 2,32
złoty polski PLN 1,59

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 1,66 1,66
≥ 11 do 12 lat 1,66 1,66
> 12 do 13 lat 1,95 1,86
> 13 do 14 lat 2,04 1,95
> 14 do 15 lat 2,04 1,95
> 15 do 16 lat 2,18 2,04
> 16 do 17 lat 2,23 2,04
> 17 do 18 lat 2,23 2,13
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 1,51 1,51
≥ 11 do 12 lat 1,51 1,51
> 12 do 13 lat 1,78 1,71
> 13 do 14 lat 1,86 1,78
> 14 do 15 lat 1,86 1,78
> 15 do 16 lat 1,98 1,86
> 16 do 17 lat 2,03 1,86
> 17 do 18 lat 2,03 1,93
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 1,39 1,39
≥ 11 do 12 lat 1,63 1,63
> 12 do 13 lat 1,95 1,83
> 13 do 14 lat 2,07 1,95
> 14 do 15 lat 2,07 1,95
> 15 do 16 lat 2,24 2,07
> 16 do 17 lat 2,29 2,07
> 17 do 18 lat 2,29 2,19
euro < 11 lat EUR 0,32 0,32
≥ 11 do 12 lat 0,32 0,32
> 12 do 13 lat 0,56 0,52
> 13 do 14 lat 0,60 0,56
> 14 do 15 lat 0,60 0,56
> 15 do 16 lat 0,69 0,60
> 16 do 17 lat 0,74 0,60
> 17 do 18 lat 0,74 0,64
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,37 0,37
≥ 11 do 12 lat 0,37 0,37
> 12 do 13 lat 0,61 0,57
> 13 do 14 lat 0,65 0,61
> 14 do 15 lat 0,65 0,61
> 15 do 16 lat 0,72 0,65
> 16 do 17 lat 0,77 0,65
> 17 do 18 lat 0,77 0,67
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,12 1,12
≥ 11 do 12 lat 1,12 1,12
> 12 do 13 lat 1,39 1,32
> 13 do 14 lat 1,46 1,39
> 14 do 15 lat 1,46 1,39
> 15 do 16 lat 1,57 1,46
> 16 do 17 lat 1,62 1,46
> 17 do 18 lat 1,62 1,52
jen japoński < 11 lat JPY 0,90 0,90
≥ 11 do 12 lat 0,90 0,90
> 12 do 13 lat 1,13 1,10
> 13 do 14 lat 1,17 1,13
> 14 do 15 lat 1,17 1,13
> 15 do 16 lat 1,27 1,17
> 16 do 17 lat 1,32 1,17
> 17 do 18 lat 1,32 1,22
korona czeska < 11 lat CZK 1,99 1,99
≥ 11 do 12 lat 1,99 1,99
> 12 do 13 lat 2,26 2,19
> 13 do 14 lat 2,33 2,26
> 14 do 15 lat 2,33 2,26
> 15 do 16 lat 2,52 2,33
> 16 do 17 lat 2,57 2,33
> 17 do 18 lat 2,57 2,47
korona duńska < 11 lat DKK 0,47 0,47
≥ 11 do 12 lat 0,47 0,47
> 12 do 13 lat 0,71 0,67
> 13 do 14 lat 0,74 0,71
> 14 do 15 lat 0,74 0,71
> 15 do 16 lat 0,81 0,74
> 16 do 17 lat 0,86 0,74
> 17 do 18 lat 0,86 0,76
korona norweska < 11 lat NOK 1,60 1,60
≥ 11 do 12 lat 1,72 1,72
> 12 do 13 lat 1,99 1,92
> 13 do 14 lat 2,05 1,99
> 14 do 15 lat 2,05 1,99
> 15 do 16 lat 2,16 2,05
> 16 do 17 lat 2,21 2,05
> 17 do 18 lat 2,21 2,11
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,76 0,76
≥ 11 do 12 lat 0,76 0,76
> 12 do 13 lat 0,96 0,96
> 13 do 14 lat 1,04 0,96
> 14 do 15 lat 1,04 0,96
> 15 do 16 lat 1,26 1,04
> 16 do 17 lat 1,31 1,04
> 17 do 18 lat 1,31 1,21
won koreański < 11 lat KRW 2,32 2,32
≥ 11 do 12 lat 2,46 2,46
> 12 do 13 lat 2,73 2,66
> 13 do 14 lat 2,80 2,73
> 14 do 15 lat 2,80 2,73
> 15 do 16 lat 2,92 2,80
> 16 do 17 lat 2,97 2,80
> 17 do 18 lat 2,97 2,87
złoty polski < 11 lat PLN 1,59 1,59
≥ 11 do 12 lat 1,94 1,94
> 12 do 13 lat 2,18 2,14
> 13 do 14 lat 2,38 2,18
> 14 do 15 lat 2,38 2,18
> 15 do 16 lat 2,56 2,38
> 16 do 17 lat 2,61 2,38
> 17 do 18 lat 2,61 2,51
1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 21) 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Zmiany dotyczące dostępu do lokalnych sieci gazowych mogą wejść w życie

Przedsiębiorstwo, które zamierza odmówić świadczenia usług dystrybucji paliw gazowych, będzie musiało wcześniej, jeszcze przed odmową, uzyskać decyzję URE zwalniającą z obowiązku świadczenia takich usług wynika z nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne, którą podpisał prezydent Andrzej Duda.

Robert Horbaczewski 27.01.2022
Farmaceuta wykona test na Covid-19, ale też zbada saturację i poziom cukru

Od czwartku 27 stycznia farmaceuta może wykonać test antygenowy w kierunku Covid-19, ale nie tylko. Za sprawą nowego rozporządzenia zrobi też test na obecność wirusa grypy, bakterii Helicobacter, która wywołuje wrzody żołądka. Zbada też poziom cukru we krwi, ciśnienie, saturację oraz wykona panel lipidowy, który pozwala określić poziom cholesterolu.

Jolanta Ojczyk 27.01.2022
Lekarze rodzinni chcą więcej czasu na zbadanie pacjenta 60 plus z Covidem

Od wtorku w wielu przychodniach rodzinnych, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, pacjentom trudniej dostać się do lekarza. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra zdrowia pierwszeństwo mają osoby w wieku 60 plus chore na Covid-19. Jeśli jednak test był zrobiony w poniedziałek, czy piątek, pierwszeństwo już nie będzie przysługiwać, mimo pogorszenia stanu zdrowia.

Jolanta Ojczyk 26.01.2022
Nowelizacja ustawy o lasach i ochronie przyrody z podpisem prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, której celem jest usunięcie uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz "dyrektywy ptasiej", a także wprowadzenie w tej dziedzinie ładu prawnego.

Krzysztof Sobczak 10.01.2022
Rozliczanie wynagrodzeń pełne niejasności, a rozporządzenie mnoży wątpliwości

Pracodawcy mają ogromny problem. Po sobotniej zmianie przepisów, poniedziałkowe rozliczenie i wypłata wynagrodzeń za grudzień stanęły pod znakiem zapytania. Wydane rozporządzenie – zamiast pomóc – dołożyło kolejnych wątpliwości. Firmy mają wybierać, które zasady stosować. Jeśli jednak zastosują te obowiązujące w grudniu ubiegłego roku, pracownicy będą musieli dopłacić brakujący podatek później.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Doradcy podatkowi nie przyjmują wyjaśnień MF w sprawie rozporządzenia o zaliczkach

Krajowa Rada Doradców Podatkowych zwraca uwagę, że wydane przez ministra finansów rozporządzenie dotyczące obliczania zaliczek na PIT rażąco narusza porządek konstytucyjny. Zdaniem samorządu doradców ten akt prawny pogłębi tym samym chaos prawny i informacyjny związany z wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 r. zmianami w systemie podatkowym.

Krzysztof Koślicki 10.01.2022
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2021.22

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 08/01/2021
Data ogłoszenia: 12/01/2021
Data wejścia w życie: 15/01/2021