Ustalenie wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - pałac Branickich w Białymstoku.

M.P.2020.960
ZARZĄDZENIE Nr 23/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - pałac Branickich w Białymstoku
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór, stop, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - pałac Branickich w Białymstoku, określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Monetę, o której mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 18 listopada 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 5 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie w kształcie koła wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej orła półkolem oznaczenie roku emisji: 2020. W otoku, na wyodrębnionej płaszczyźnie, u góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA; u dołu półkolem napis: 5 ZŁOTYCH, poprzedzony oraz zakończony perełką. Pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie, na wyodrębnionej płaszczyźnie wypełnionej falistymi liniami fragment wizerunku pałacu Branickich w Białymstoku. U góry półkolem napis: PAŁAC BRANICKICH, u dołu z lewej strony na wyodrębnionej wzdłuż krawędzi płaszczyźnie, półkolem napis: W BIAŁYMSTOKU; z jego prawej strony, u dołu, wzdłuż krawędzi, wyodrębnione pole, na którym widoczne są w zależności od kąta patrzenia napisy: NBP lub rok: 2020

wzór
Brzeg (bok) Moletowany nieregularnie. Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180°, rozdzielony gwiazdkami
Średnica (w milimetrach) 24,00
Techniki dodatkowe efekt kątowy
Stop Pierścień: miedzionikiel (CuNi25), rdzeń: brązal (CuAl6Ni2)
Masa (w gramach) 6,54
Wielkość emisji (w sztukach) do 1 200 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.960

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety o wartości nominalnej 5 zł, z serii "Odkryj Polskę" - pałac Branickich w Białymstoku.
Data aktu: 08/10/2020
Data ogłoszenia: 19/10/2020
Data wejścia w życie: 19/10/2020