Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Wincenty Witos.

M.P.2020.950
ZARZĄDZENIE Nr 22/2020
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 8 października 2020 r.
w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Wincenty Witos
Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się:
1) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 10 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia,
2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety o wartości nominalnej 100 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia

- z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Wincenty Witos.

§  2.  Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 5 listopada 2020 r.
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 10 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. W tle orła, od lewej do prawej strony stylizowana flaga Polski. U góry, wzdłuż brzegu napis: RZECZPOSPOLITA / POLSKA; poniżej, nad wizerunkiem orła, z lewej strony oznaczenie roku emisji: 2020. Pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m/w. U dołu napis: 10 ZŁ

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie portret Wincentego Witosa, u dołu, na tle stylizowanej flagi Polski napis: WINCENTY / WITOS. Wzdłuż lewego brzegu pionowo, ułożony z liter pod kątem 90° mikrodrukiem napis: STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ / NIEPODLEGŁOŚCI

wzór
Brzeg (bok) gładki
Wymiary (w milimetrach) 32,00 x 22,40 (prostokąt)
Techniki dodatkowe matowanie laserowe (mikrodruk i inne elementy plastyczne)
Próba Ag 925/1000
Masa (w gramach) 14,14
Wielkość emisji (w sztukach) do 11 000
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARTOŚĆ NOMINALNA, WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY

Wartość nominalna 100 zł
Wzór Cechy graficzne i wizerunek* Strona przednia (awers):

centralnie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-20. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, u dołu napis: 100 ZŁ, poprzedzony i zakończony rombem. W tle promieniście rozchodzące się płaszczyzny. Pod orłem, po prawej stronie znak mennicy: m / w

wzór
Strona odwrotna (rewers):

centralnie portret Wincentego Witosa. Wzdłuż dolnego brzegu półkolem napis: WINCENTY WITOS

wzór
Brzeg (bok) Na boku napis: STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, zakończony rombem
Średnica (w milimetrach) 21,00
Próba Au 900/1000
Masa (w gramach) 8,00
Wielkość emisji (w sztukach) do 1200
* Wizerunek nie przedstawia monety w skali 1:1.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.950

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Ustalenie wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 100 zł, z serii "Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości" - Wincenty Witos.
Data aktu: 08/10/2020
Data ogłoszenia: 16/10/2020
Data wejścia w życie: 16/10/2020