Nadanie odznaczeń.

M.P.20.821
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 lipca 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 263/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Traczyk Stefan,

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi w działalności na rzecz środowiska dziennikarzy polskich:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Binder-Frycz Elżbieta Zofia, 3. Gurba Krzysztof Maciej, 4. Legutko Piotr Tomasz, 5. Łopuszyńska-Galińska Jolanta Maria, 6. Reszczyński Wojciech Marian, 7. Rytel Zbigniew Kazimierz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Budzisz Hanna Wanda, 9. Drzazga Dagmara Daria, 10. Fastnacht-Stupnicka Anna, 11. Giedz-Grudnicka Maria,

12. Hajdasz Jolanta, 13. Klimczak Andrzej Tomasz, 14. Kopras-Fijołek Anna, 15. Malinowska-Wegner Anna, 16. Matusz Józef, 17. Nadobnik Wanda Maria, 18. Orlicz Tomasz, 19. Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia, 20. Pichlak Janusz Leopold,

21. Pilis Mariusz Arkadiusz, 22. Radomiński Andrzej Krzysztof, 23. Świetlik Wiktor Stanisław, 24. Urbańska-Lewandowska Ewa Teresa, 25. Walewska Bożena Łucja, 26. Wiśniewski Waldemar Marek, 27. Woźniak Tadeusz Bernard, 28. Żwirska Halina Elżbieta,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Augustyniak Kajus Mścisław, 30. Bekrycht Hubert Robert, 31. Brykczyński Donat Benedykt, 32. Górski Piotr Józef, 33. Łopieńska Karina Joanna, 34. Mika Grzegorz Bogdan, 35. Palczewski Marek Stanisław, 36. Pokora Wojciech Arkadiusz, 37. Starosta Ewa Joanna, 38. Tomczak Andrzej,

za zasługi dla kultury polskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Kanafa Dorota Maria, 40. Skolmowski Roberto, 41. Subel Joanna, 42. Urbanek Alan Piotr, 43. Wojtasik Piotr Wojciech,

44. Zawartko Maria Dorota,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Colonna-Kasjan Daniela Irena, 46. Fronc Marek Bogumił, 47. Żołędziewski Ryszard Krzysztof,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauk medycznych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Czyż Małgorzata Ewa,

na wniosek Ministra Środowiska

za zasługi w działalności na rzecz leśnictwa w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

49. Zagrobelna Grażyna Danuta,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania działań poszukiwawczo-ratowniczych

50. Majewski Andrzej Kazimierz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

51. Wernecki Marek,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za krzewienie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

52. Eichstaedt Kamil Hubert,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

53. Patyk Anna,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju budownictwa

54. Szalkowski Lech Wojciech,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju rzemiosła

55. Szatkowski Sławomir Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Wierzbiński Marek Franciszek,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

57. Bednarski Andrzej Wojciech, 58. Kapłoniak Arkadiusz, 59. Muszyński Janusz, 60. Skrobak Jan Stanisław, 61. Smółka Mariusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

62. Górski Dariusz, 63. Owsińska Edyta Justyna, 64. Skrobak Marcin Andrzej, 65. Sokołowski Tomasz Jan, 66. Szymczak Józef,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

67. Talarek Tadeusz Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Matyka Jan Roman, 69. Miklaszewski Włodzimierz Feliks, pośmiertnie

70. Sobiech Czesław,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

71. Klimek Marek Tadeusz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

72. Piękna Mirosława Danuta,

na wniosek Wojewody Lubuskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Debaere Teresa,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Duber Jerzy Stanisław, 75. Dzieżyc Longin Lesław,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

76. Zajączkowski Wojciech Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Kurzac Tadeusz Józef, 78. Pręcikowski Leszek Sławomir,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

79. Koszek Paweł,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

80. Pacholak Wojciech Władysław, 81. Szczepanik Barbara Katarzyna,

na wniosek Wojewody Małopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

82. Wójcik Marek Franciszek,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

83. Godzina Beata Katarzyna, 84. Prus-Wiśniowski Wojciech Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Osial Andrzej Krzysztof, 86. Strzelecka Izabela Ewa,

za zasługi w działalności związkowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Nowak Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Rychter Wiesław Aleksander,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Mazurek Adam Mieczysław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Majewska Bożena,

za zasługi w promowaniu regionalnej historii i tradycji

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

91. Dymecki Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu drogowego:

92. Cichocki Wacław, 93. Damiański Krzysztof, 94. Korzeniecki Marek, 95. Lubiak Tadeusz, 96. Marcinkowski Tadeusz,

97. Mierzejewski Stanisław, 98. Samsel Jerzy, 99. Żerański Tadeusz Andrzej,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

100. Głowacki Artur, 101. Majchrzak Grzegorz, 102. Prorok Andrzej, 103. Zaremba Eugeniusz,

za zasługi w upamiętnianiu prawdy o najnowszej historii Polski

104. Nawrocki Krzysztof Feliks,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

105. Olech Stanisław, 106. Rzeźnikiewicz Maria Zofia, 107. Skrutek Jan Antoni, 108. Tybulczuk Wit Witold,

za zasługi w działalności związkowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

109. Jaworek Aleksander, 110. Malińska Urszula Antonina, 111. Opoń Zbigniew, 112. Piersiak Stanisław, 113. Polak Adam, 114. Stynczyłów Adam,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

115. Madej Stanisława Kazimiera,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

116. Janik Renata Urszula, 117. Pruś Andrzej Piotr, 118. Solińska-Pela Marta Sylwia, 119. Wrona Waldemar Krzysztof.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020