Wykazy zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej.

M.P.2020.794
OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 sierpnia 2020 r.
w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej 2
Na podstawie art. 201 § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 i 568) ogłasza się wykazy:
1) zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego wobec sprawców określonych w art. 93c pkt 1-3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), w tym zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, orzeczonego wobec skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, z uwzględnieniem warunków, o których mowa w art. 200 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia;
2) podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej, wraz z podaniem liczby łóżek, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ZAKŁADÓW PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93 C PKT 1-3 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY, W TYM ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA ŚRODKA ZABEZPIECZAJĄCEGO W POSTACI POBYTU W ZAKŁADZIE PSYCHIATRYCZNYM, ORZECZONEGO WOBEC SKAZANYCH ZA PRZESTĘPSTWA SKIEROWANE PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 200 § 2 USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY WYKONAWCZY, WRAZ Z PODANIEM LICZBY ŁÓŻEK

Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach podstawowego zabezpieczenia
Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego Liczba łóżek
1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu, Aleja Tysiąclecia 30, 59-700 Bolesławiec 50
2 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż 90
3 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie 130
4 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin 35
5 Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy, ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica 40
6 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli, ul. Kuraszew 48, 21-310 Wohyń 46
7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. Doktora Andrzeja Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków 10
8 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu, Cibórz 5, 66-213 Skąpe 15
9 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski 35 - dla mężczyzn
10 Samodzielny Publiczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, ul. Poznańska 109, 66-300 Międzyrzecz 31
11 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital im. dr Józefa Babińskiego w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź 74
12 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Centrum Psychiatryczne w Warcie, ul. Sieradzka 3, 98-290 Warta 40
13 Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków 70
14 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków 80
15 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom 30
16 Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, ul. Zalesie 1,

09-500 Gostynin

35
17 Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica w Ząbkach spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki 15
18 Specjalistyczny Szpital im. ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice 100
19 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, ul. Kościuszki 18, 37-500 Jarosław 80 - dla mężczyzn 20 - dla kobiet
20 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1,

16-070 Choroszcz

190
21 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański 120
22 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku, ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk 20
23 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik 218
24 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48,42-700 Lubliniec 52
25 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek 20
26 Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica 50
27 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Fromborku, ul. Sanatoryjna 1, 14-530 Frombork 30
28 Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 35, 10-228 Olsztyn 15
29 Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 24, 11-600 Węgorzewo 18
30 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie, ul. Poznańska 15, 62-200 Gniezno 42
31 Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, Plac Ignacego Paderewskiego 1A, 64-000 Kościan 60
32 "Zespół Opieki Zdrowotnej" w Kłodzku, ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko 35
33 Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego "MEDISON" w Koszalinie, ul. Sarzyńska 9, 75-819 Koszalin 35 - dla mężczyzn
34 "Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, ul. Józefa Conrada-Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław 8 - dla mężczyzn
35 Pabianickie Centrum Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pabianicach, ul. Jana Pawła II68, 95-200 Pabianice 40
Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego Liczba łóżek
1 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-100 Lubiąż 60 - dla mężczyzn
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddział Sądowo-Psychiatryczny, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin 21 - dla mężczyzn
3 Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski 81- dla mężczyzn 26 - dla kobiet
4 Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków 65 - dla mężczyzn
5 Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków 35 - dla mężczyzn
6 Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach, ul. Szpitalna 18, 48-140 Bramce 75 - dla mężczyzn
7 Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 37-500 Jarosław 70 - dla mężczyzn
8 Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy, ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica 25 - dla mężczyzn
9 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz 70 - dla mężczyzn 10 - dla kobiet oraz 10 - przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej
10 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański 84 - dla mężczyzn oraz 20 - przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny w zakresie działalności stacjonarnej
11 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik 45 - dla mężczyzn
12 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek 60 - dla mężczyzn
13 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr Emila Cyrana w Lublińcu, ul. Grunwaldzka 48, 42-700 Lubliniec 45 - dla mężczyzn 15 - dla kobiet
14 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu, ul. Sądowa 18, 86-100 Świecie 30 - dla mężczyzn
15 Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin 11 - dla mężczyzn 6 - dla kobiet
16 "Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku", ul. Szpitalna 1a, 57-300 Kłodzko 22
17 Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa 50 - dla mężczyzn 10 - dla kobiet
Zakłady psychiatryczne przeznaczone do wykonywania środków zabezpieczających w warunkach maksymalnego zabezpieczenia
Lp. Nazwa i adres zakładu psychiatrycznego Liczba łóżek
1 Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach, ul. Szpitalna 19, 48-140 Branice 75
2 Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański 70
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ PODMIOTÓW LECZNICZYCH PRZEZNACZONYCH DO WYKONYWANIA TERAPII WOBEC SPRAWCÓW OKREŚLONYCH W ART. 93C USTAWY Z DNIA 6 CZERWCA 1997 R. - KODEKS KARNY W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI STACJONARNEJ, WRAZ Z PODANIEM LICZBY ŁÓŻEK

Lp. Nazwa i adres podmiotu leczniczego Liczba łóżek
1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek 30 - dla mężczyzn
2 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim, ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański 20
1 Minister Zdrowia kiemje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).
2 Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie wykazów zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej (M.P. poz. 93).

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.794

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykazy zakładów psychiatrycznych przeznaczonych do wykonywania środka zabezpieczającego określonego w art. 93c pkt 1-3 Kodeksu karnego oraz podmiotów leczniczych przeznaczonych do wykonywania terapii wobec sprawców określonych w art. 93c Kodeksu karnego w zakresie działalności stacjonarnej.
Data aktu: 30/08/2020
Data ogłoszenia: 11/09/2020
Data wejścia w życie: 11/09/2020