Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.20.622
OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIW OŚCI
z dnia 6 lipca 2020 r.
o wolnych stanowiskach sędziowskich
Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 365, 288, 875 i 1086) obwieszcza się, co następuje:
W sądach powszechnych zostały zwolnione:
1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku;
2) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;
3) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
4) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi;
5) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
6) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie;
7) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
8) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
9) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;
10) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
11) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Koszalinie;
12) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
13) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Legnicy;
14) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
15) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
16) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Płocku;
17) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu;
18) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Przemyślu;
19) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Tarnowie;
20) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
21) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
22) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Goleniowie;
23) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju;
24) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.

Zmiany w prawie

Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Prezes UOKiK może już kontrolować wrogie przejęcia polskich firm

Od dziś prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie w drodze decyzji administracyjnej rozstrzygał, czy próba przejęcia polskiej firmy przez inwestora spoza UE i krajów OECD zagraża porządkowi publicznemu, bezpieczeństwu lub zdrowiu. To inwestorzy muszą sami zgłosić się do urzędu. Jeśli tego nie zrobią zarówno firmom jak członkom zarządu grożą wysokie kary. UOKiK podpowiada już na co mają zwrócić uwagę.

Jolanta Ojczyk 24.07.2020