Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

M.P.2020.618
KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
z dnia 8 lipca 2020 r.
w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:
1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;
3) w terminie od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):
a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,
b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR
1 2 3 4
dolar amerykański ≤ 5 lat USD 1,22
> 5 do 8,5 lat 1,34
> 8,5 lat 1,55
dolar australijski AUD 1,41
dolar kanadyjski ≤ 5 lat CAD 1,30
> 5 do 8,5 lat 1,40
> 8,5 lat 1,42
dolar nowozelandzki NZD 1,41
euro ≤ 5 lat EUR 0,33
> 5 do 8,5 lat 0,38
> 8,5 lat 0,48
forint węgierski HUF 2,29
frank szwajcarski ≤ 5 lat CHF 0,31
> 5 do 8,5 lat 0,38
> 8,5 lat 0,47
funt brytyjski ≤ 5 lat GBP 0,98
> 5 do 8,5 lat 1,03
> 8,5 lat 1,12
jen japoński ≤ 5 lat JPY 0,85
> 5 do 8,5 lat 0,89
> 8,5 lat 0,90
korona czeska ≤ 5 lat CZK 1,17
> 5 do 8,5 lat 1,40
> 8,5 lat 1,72
korona duńska ≤ 5 lat DKK 0,42
> 5 do 8,5 lat 0,46
> 8,5 lat 0,54
korona norweska NOK 1,37
korona szwedzka ≤ 5 lat SEK 0,83
> 5 do 8,5 lat 0,71
> 8,5 lat 0,83
won koreański KRW 2,13
złoty polski PLN 1,80
ZAŁĄCZNIK Nr  2
Waluta kraju Okres spłaty Symbol waluty Stopa CIRR dla dużych projektów1) Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)
1 2 3 4 5
dolar amerykański < 11 lat USD 1,55 1,55
≥ 11 do 12 lat 1,55 1,55
> 12 do 13 lat 1,81 1,75
> 13 do 14 lat 1,87 1,81
> 14 do 15 lat 1,87 1,81
> 15 do 16 lat 1,98 1,87
> 16 do 17 lat 2,03 1,87
> 17 do 18 lat 2,03 1,93
dolar kanadyjski < 11 lat CAD 1,42 1,42
≥ 11 do 12 lat 1,42 1,42
> 12 do 13 lat 1,67 1,62
> 13 do 14 lat 1,71 1,67
> 14 do 15 lat 1,71 1,67
> 15 do 16 lat 1,81 1,71
> 16 do 17 lat 1,86 1,71
> 17 do 18 lat 1,86 1,76
dolar nowozelandzki < 11 lat NZD 1,41 1,41
≥ 11 do 12 lat 1,61 1,61
> 12 do 13 lat 1,91 1,81
> 13 do 14 lat 2,01 1,91
> 14 do 15 lat 2,01 1,91
> 15 do 16 lat 2,16 2,01
> 16 do 17 lat 2,21 2,01
> 17 do 18 lat 2,21 2,11
euro < 11 lat EUR 0,48 0,48
≥ 11 do 12 lat 0,48 0,48
> 12 do 13 lat 0,73 0,68
> 13 do 14 lat 0,79 0,73
> 14 do 15 lat 0,79 0,73
> 15 do 16 lat 0,89 0,79
> 16 do 17 lat 0,94 0,79
> 17 do 18 lat 0,94 0,84
frank szwajcarski < 11 lat CHF 0,47 0,47
≥ 11 do 12 lat 0,47 0,47
> 12 do 13 lat 0,71 0,67
> 13 do 14 lat 0,74 0,71
> 14 do 15 lat 0,74 0,71
> 15 do 16 lat 0,81 0,74
> 16 do 17 lat 0,86 0,74
> 17 do 18 lat 0,86 0,76
funt brytyjski < 11 lat GBP 1,12 1,12
≥ 11 do 12 lat 1,12 1,12
> 12 do 13 lat 1,37 1,32
> 13 do 14 lat 1,42 1,37
> 14 do 15 lat 1,42 1,37
> 15 do 16 lat 1,52 1,42
> 16 do 17 lat 1,57 1,42
> 17 do 18 lat 1,57 1,47
jen japoński < 11 lat JPY 0,90 0,90
≥ 11 do 12 lat 0,90 0,90
> 12 do 13 lat 1,13 1,10
> 13 do 14 lat 1,18 1,13
> 14 do 15 lat 1,18 1,13
> 15 do 16 lat 1,27 1,18
> 16 do 17 lat 1,32 1,18
> 17 do 18 lat 1,32 1,22
korona czeska < 11 lat CZK 1,72 1,72
≥ 11 do 12 lat 1,72 1,72
> 12 do 13 lat 1,99 1,92
> 13 do 14 lat 2,02 1,99
> 14 do 15 lat 2,02 1,99
> 15 do 16 lat 2,10 2,02
> 16 do 17 lat 2,15 2,02
> 17 do 18 lat 2,15 2,05
korona duńska < 11 lat DKK 0,54 0,54
≥ 11 do 12 lat 0,54 0,54
> 12 do 13 lat 0,79 0,74
> 13 do 14 lat 0,83 0,79
> 14 do 15 lat 0,83 0,79
> 15 do 16 lat 0,92 0,83
> 16 do 17 lat 0,97 0,83
> 17 do 18 lat 0,97 0,87
korona norweska < 11 lat NOK 1,37 1,37
≥ 11 do 12 lat 1,49 1,49
> 12 do 13 lat 1,74 1,69
> 13 do 14 lat 1,80 1,74
> 14 do 15 lat 1,80 1,74
> 15 do 16 lat 1,91 1,80
> 16 do 17 lat 1,96 1,80
> 17 do 18 lat 1,96 1,86
korona szwedzka < 11 lat SEK 0,83 0,83
≥ 11 do 12 lat 0,83 0,83
> 12 do 13 lat 1,03 1,03
> 13 do 14 lat 1,11 1,03
> 14 do 15 lat 1,11 1,03
> 15 do 16 lat 1,24 1,11
> 16 do 17 lat 1,29 1,11
> 17 do 18 lat 1,29 1,19
won koreański < 11 lat KRW 2,13 2,13
≥ 11 do 12 lat 2,23 2,23
> 12 do 13 lat 2,49 2,43
> 13 do 14 lat 2,54 2,49
> 14 do 15 lat 2,54 2,49
> 15 do 16 lat 2,64 2,54
> 16 do 17 lat 2,69 2,54
> 17 do 18 lat 2,69 2,59
złoty polski < 11 lat PLN 1,80 1,80
≥ 11 do 12 lat 2,16 2,16
> 12 do 13 lat 2,48 2,36
> 13 do 14 lat 2,49 2,48
> 14 do 15 lat 2,49 2,48
> 15 do 16 lat 2,62 2,49
> 16 do 17 lat 2,67 2,49
> 17 do 18 lat 2,67 2,57
1) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

Zmiany w prawie

Rozporządzenia o organizacji pracy szkół w czasie epidemii podpisane

Minister edukacji narodowej podpisał w środę 12 sierpnia pięć rozporządzeń, które pozwolą szkołom i placówkom w razie zagrożenia epidemicznego wprowadzić odpowiednie, dostosowane do sytuacji rozwiązania. Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia całej placówki, jej części lub wybranych klas, albo zastosować wariant mieszany.

Krzysztof Sobczak 12.08.2020
Będą wyższe emerytury dla opozycjonistów z czasów PRL

Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych w okresie PRL-u otrzymają świadczenie wyrównawcze. Rząd zdecydował, że do 2400 zł podniesione zostaną ich emerytury. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.08.2020
Nadal ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2020.618

Rodzaj: Komunikat
Tytuł: Stałe stopy procentowe - stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszane okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Data aktu: 08/07/2020
Data ogłoszenia: 13/07/2020
Data wejścia w życie: 15/07/2020