Nadanie odznaczeń.

M.P.20.580
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 kwietnia 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 133/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

za zasługi dla kultury polskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Zöllner Kazimiera,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Grochulska Agnieszka Irena, 3. Gruszecki Leszek, 4. Nałęcz Kazimierz Waldemar, 5. Pietrzak Maria Gabriela,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Filip Renata Ewa, 7. Klupś Aleksandra Zofia, 8. Orzechowski Wojciech Igor, 9. Pleśniak Katarzyna Monika,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Rut Marcin,

za zasługi w upowszechnianiu historii Polski:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Gąsiorowski Andrzej, 12. Tarnowski Piotr,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Drywa Danuta Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Steyer Krzysztof Włodzimierz,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności społecznej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Budnik Krzysztof Stanisław,

na wniosek Wojewody Dolnośląskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Kyrcz Krystyna Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Buryło Bolesław, 18. Dąbrowski Bogdan, 19. Dychtanowska Danuta Elżbieta, 20. Graf Anna Małgorzata, 21. Jamioł Bronisława, 22. Kamola Jacek Robert, 23. Karkowski Janusz, 24. Kobiak Stanisława, 25. Mazgaj Halina Franciszka,

26. Piotrowski Paweł Jakub, 27. Powąska Zbigniew Marian, 28. Sikora Zbigniew, 29. Sokołowski Zygmunt Stanisław,

30. Wojciechowski Juliusz Jerzy,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Bąkowski Wiesław, 32. Łabudek Sławomir Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

33. Grzelak Przemysław Walenty, 34. Rysiukiewicz Marcin Feliks, 35. Waligórski Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Gębka Janina,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Jureczek Marcin,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Gdela Sławomir Dariusz, 39. Korczak Janusz, 40. Paśnik Bogdan Ludwik, 41. Wadowski Wiesław, 42. Zabielski Robert Mieczysław, 43. Zbirski Andrzej.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020