Nadanie odznaczeń.

M.P.20.573
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 kwietnia 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 115/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

za zasługi w działalności na rzecz ochrony środowiska morskiego i rzecznego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kozłowski Zenon Adam,

na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

za zasługi w działalności na rzecz ochrony małżeństwa i rodziny w prawie polskim i kanonicznym

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Krzywkowska Justyna Magdalena,

na wniosek Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

za zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Walczak Wiesław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz samorządu lekarskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Wojnowski Łukasz Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Badurek Sławomir Cezary, 6. Baranowski Marek Lech, 7. Józefowicz Sławomir, 8. Kaatz Wojciech Maciej, 9. Kosior Jan Adam, 10. Małkiewicz Tomasz Józef, 11. Piekarski Piotr Władysław, 12. Strawińska Elżbieta,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Kmieć Tadeusz Władysław, 14. Rosa Zygmunt Andrzej,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Lewicki Benedykt Wojciech, 16. Rathsmann-Dziemiańczuk Teresa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Bartnicki Łukasz, 18. Becker Sebastian, 19. Gurzkowski Leszek Józef, 20. Kamiński Michał, 21. Kolczyński Dariusz, 22. Łęgosz Dariusz Paweł, 23. Poszytek Jerzy Adam, 24. Sokołowski Tomasz, 25. Wojciechowski Eugeniusz,

26. Zdun Paweł Piotr, 27. Zelmański Krzysztof Jarosław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju spółdzielczości:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Graczyk Waldemar Stanisław, 29. Koziński Kazimierz Tadeusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Matthews Roman Marian, 31. Niedbalski Kazimierz,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Gerth Anna Maria, 33. Kołodziejczyk Krzysztof Marek, 34. Żelaśkiewicz Anna Maria,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Flosiński Henryk, 36. Pakulski Stefan Antoni,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

37. Pawlikowski Ryszard,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w kształtowaniu postaw patriotycznych

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Waingertner Przemysław Andrzej,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju medycyny pracy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

39. Łączkowska Teresa Anna, 40. Zapolska-Fitrzyk Iwona Ludmiła,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

41. Barański Bogusław Piotr, 42. Gudowska-Oraczewska Marzena Zofia, 43. Katolik Klaudia Barbara, 44. Mazur Monika Anna,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

45. Modła Arkadiusz Marian, 46. Ratka Małgorzata,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. ks. Cieśla Józef, 48. ks. Trela Józef, 49. ks. Węgrzyn Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

50. Bigaj Józef, 51. Gawron Józef Wojciech, 52. Janas Jan Janusz, 53. Malinowski Grzegorz Aleksander, 54. Ryś Artur Władysław, 55. Stopa Jacek,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

56. Bilczyński Stanisław Janusz, 57. Dzięgiel Maria,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Kożuch Tomasz Sebastian, 59. Wojtaszczyk Mirosław Jan,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Pałubiński Cezary Dariusz, 61. Strzelecki Łukasz Daniel, 62. Żebrowski Zenon,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

63. Bielatowicz Grzegorz Jan, 64. Charchut Zenon, 65. Nowak Zofia Janina, 66. Rachwał Andrzej Leopold, 67. Wielgos Stanisław,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

68. Panek Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Pieja Grzegorz,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój rzemiosła w Polsce:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Dąbek Jan, 71. Jasz Marian, 72. Witka Stanisław Józef,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Czepiel Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

74. Leszczawska Bogusława, 75. Piwko Artur Mariusz, 76. Śledziona Piotr Jacek,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Misiewicz Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Dąbrowski Jerzy, 79. Kulesza Mirosław Antoni, 80. Wojtkowski Piotr Paweł,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój rodzinnej pieczy zastępczej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

81. Kadysz Krystyna, 82. Kotowicz Krystyna, 83. Smykowska Krystyna, 84. Smykowski Andrzej Jan,

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

85. Słoma Jacek,

na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Szałowski Adam,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Niełacny Krystian Michał,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Biernaczyk Jarosław Mieczysław,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Grzegorowski Kazimierz Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

90. Janota Stanisław, 91. Wnuk Janusz Piotr, 92. Wnuk Jerzy Marian, 93. Wojtasik Grzegorz Zbigniew,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

94. Bednarczyk Albin, 95. Bluz Przemysław, 96. Furmaniak Mariusz, 97. Mamot Jacek, 98. Marcinczak Janusz Józef,

99. Szymanowska Barbara, 100. Wachowski Michał Karol,

na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego

za zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Suchanowski Łukasz Andrzej.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020