Nadanie odznaczeń.

M.P.2020.39
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 października 2019 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 486/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój budownictwa

1. Kopiczyński Jan,

za zasługi w działalności charytatywnej oraz związkowej

2. Sędek Maria Zofia,

na wniosek Ministra Zdrowia

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Pelczar Ryszard Stanisław,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w propagowaniu postaw patriotycznych i popularyzowanie wiedzy o historii Polski:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Groch Krzysztof Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Zwiefka Marek Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Kamińska Grażyna, 7. Kornacka Małgorzata, 8. Mirosławska Elżbieta,

na wniosek Wojewody Łódzkiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Seliga Józef, 10. Wójciak Henryk,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Cukier Jan, 12. Grad Gustaw Wawrzyniec, 13. Grad Tomasz Franciszek, 14. Józwik Andrzej, 15. Józwik Tadeusz Adam, 16. Reszka Mirosław Andrzej, 17. Rusek Marek, 18. Wałęsiak Jacek Dariusz,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego:

za zasługi dla kultury polskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Kurzyński Zbigniew Marian,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

20. Adamczyk Artur Paweł, 21. Antoniewicz Stanisław, 22. Borzym Tomasz, 23. Cabaj Janusz, 24. Chudewniak Mariusz, 25. Ciarkowski Mirosław, 26. Czajewski Paweł Mariusz, 27. Dzbański Rafał, 28. Hawryluk Marcin, 29. Hojna Andrzej Bogusław, 30. ks. Jabłoński Tadeusz Szczepan, 31. Jankowski Andrzej Piotr, 32. Kondraciuk Karol, 33. Ławecki Tomasz, 34. Łubiński Dawid Przemysław, 35. Olszewski Marek Antoni, 36. Szuba Andrzej, 37. Świątek Waldemar Stanisław, 38. Świder Przemysław Marcin, 39. Wasiluk Grzegorz Dariusz,

za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia

40. Dolecki Kamil Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

41. Klenczon Janusz Andrzej, 42. Nowakowska Alicja Barbara, 43. Semeniuk Zygmunt Jan, 44. Wróbel Robert Jan,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki krajoznawczej

45. Potrac Radosław Joachim,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego: za zasługi w działalności społecznej i samorządowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Malak Eugeniusz Władysław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Zuba Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

48. Jagodziński Andrzej Dominik, 49. Starzec Maksymilian Michał, 50. Sziler Ryszard Tadeusz,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

51. Bartnik Stanisław, 52. Figiela Stanisław, 53. Jabłoński Eugeniusz Stanisław, 54. Nowak Edward Stanisław, 55. Nowak Jan, 56. Stachacz Andrzej Józef, 57. Zawisza Jerzy,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

58. Bieś Krzysztof, 59. Czarnota Lucyna Dorota, 60. Kołcz Jerzy Kazimierz, 61. Kuman Marek, 62. Maga Stanisław, 63. Nizioł Adam, 64. Rak Jerzy Andrzej, 65. Reń Mariusz Władysław, 66. Smoliński Sławomir Wojciech, 67. Zioło Wojciech, 68. Zygmont Kazimierz Jakub,

na wniosek Wojewody Podlaskiego:

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

69. Przełomiec Zdzisław,

za zasługi w działalności charytatywnej, za wkład w rozwój przedsiębiorczości

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

70. Kiszko Mirosław, 71. Kulesza Milena Maria, 72. Pietruszyński Adam, 73. Wakuluk Ilona Edyta, 74. Żyliński Robert Paweł,

na wniosek Wojewody Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

75. Ebertowski Włodzimierz Stanisław, 76. Pytlak Stanisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

77. Brzeziński Mariusz, 78. Falkowski Henryk, 79. Janiszewski Ryszard, 80. Lesman Jacek, 81. Pytlak Tomasz Paweł, 82. Woźniak Zenon Sławomir, 83. Zawada Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju pszczelarstwa

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

84. Patalas Krzysztof Mikołaj, 85. Patalas Marek Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony i kultywowania dziedzictwa narodowego

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

86. Namsołek Przemysław Jan,

na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

87. Grabowska Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

88. Giezek Jerzy Lech,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

89. Pokojska Ewa.

Zmiany w prawie

Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020