Nadanie odznaczeń.

M.P.20.1091
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 września 2020 r.
o nadaniu odznaczeń
Rej. 280/2020

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138), na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki odznaczeni zostają:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Bagłajewski Arkadiusz Stanisław, 2. Dobrowolski Radosław Henryk, 3. Hofman Iwona,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Głowacki Ireneusz Włodzimierz, 5. Grudziński Wojciech Józef, 6. Klimek Leszek, 7. Krzyżanowski Piotr Jan,

8. Olszewska-Watracz Tamara Irena, 9. Owczarczyk-Saczonek Agnieszka Barbara, 10. Panas Ewelina Jadwiga, 11. Panasiuk Jolanta Elżbieta, 12. Pokrzycka Lidia, 13. Smolińska Nina Magdalena, 14. Smyk Katarzyna, 15. Tic Wilhelm Jan, 16. Urban Tadeusz Stanisław, 17. Zgraja Jerzy Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

18. Adamska Małgorzata Patrycja, 19. Borowik Bogdan Andrzej, 20. Grzybowska-Brzezińska Mariola, 21. Jaszek Magdalena Barbara, 22. Jęczeń Urszula Maria, 23. Klemens Brygida Barbara, 24. Kowalska Monika, 25. Ogryzek Marek Patrycjusz, 26. Ostrouch-Kamińska Joanna, 27. Pawłowski Konrad Łukasz, 28. Pietrasik Robert Grzegorz, 29. Rajchel Anna Katarzyna, 30. Stachurska-Szczesiak Katarzyna Elżbieta, 31. Szewczuk-Stępień Marzena Patrycja, 32. Węgrzyn-Odzioba Liliana Izabela.

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021