Nadanie orderów.

M.P.20.108
POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 października 2019 r.
o nadaniu orderów
Rej. 474/2019

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25, 730 i 992) odznaczeni zostają:

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej na rzecz rozwoju obronności i gospodarki narodowej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Olejnik Aleksander,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi dla rozwoju nauk technicznych, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej:

2. Mitkowski Stanisław Andrzej, 3. Szmuc Tomasz Bartłomiej,

za wybitne zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

4. Babiński Zygmunt Bernard,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej:

5. Chłopek Jan Piotr, 6. Cieśla Antoni, 7. Salwiński Józef, 8. Tytko Andrzej Adam, 9. Melosik Zbyszko Jerzy, 10. Niebelski Zbigniew Eugeniusz,

za wybitne zasługi w działalności społecznej i duszpasterskiej

11. ks. Cieniewicz Hieronim Stanisław,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych

12. Hryniewiecki Tomasz Tadeusz,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za działalność na rzecz społeczności lokalnej

13. Koczwara Stanisław Jan,

za wybitne zasługi dla rozwoju kardiologii, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej

14. Kutarski Andrzej Wacław,

za wybitne zasługi w działalności charytatywnej i społecznej, za zaangażowanie na rzecz upamiętniania miejsc pamięci narodowej

15. Pagacz Stanisław,

za wybitne zasługi w pracy duszpasterskiej i działalności społecznej na rzecz organizacji kombatanckich i niepodległościowych, za kultywowanie tradycji patriotycznych

16. Pająk Franciszek Jan, o. Jerzy,

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

17. Prabucka-Firlej Anna Maria,

za wybitne zasługi w kultywowaniu i propagowaniu tradycji patriotycznych

18. Śliwa Stanisław Władysław,

za wybitne zasługi dla wzmacniania i unowocześniania systemu ochrony własności przemysłowej

pośmiertnie

19. Wachowicz Sławomir Stanisław,

na wniosek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Truszczyński Stefan Andrzej.

Zmiany w prawie

Wirtualne kasy fiskalne już od 1 czerwca

1 czerwca weszły w życie przepisy dotyczące wirtualnych kas fiskalnych. Chodzi o rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania oraz rozporządzenie w sprawie grupy podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania.

Krzysztof Koślicki 01.06.2020
Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020