Nadanie tytułu profesora.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 1 października 2019 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.9.2019

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 276, 447, 534, 577, 730, 823, 1655 i 1818) nadaję niżej wymienionym osobom:

I. 

TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA:

nauk humanistycznych
1.
dr hab. Małgorzata DAJNOWICZ
2.
dr. hab. Grażyna Maria DEMENKO
3.
dr hab. Ryszard Władysław TOMCZYK
4.
dr hab. Andrzej Aleksander TYSZCZYK

nauk inżynieryjno-technicznych

5.
dr hab. Desire Dauphin ANDRIAMIALIVOLOLONDRAINIBE RASOLOMAMPIONONA
6.
dr hab. Paweł Grzegorz FUĆ
7.
dr hab. Bogdan KWOLEK
8.
dr hab. Wojciech Władysław LORENC
9.
dr hab. Ewa Magdalena MAGNUCKA-BLANDZI
10.
dr hab. Jerzy Zygmunt MIKULIK
11.
dr hab. Mirosław Roman SIERGIEJCZYK
12.
dr hab. Roman Adam SZEWCZYK
13.
dr hab. Paweł Aleksander WIELGOSZ
14.
dr hab. Krzysztof WINCZA
15.
dr hab. Herbert Wilhelm WIRTH

nauk medycznych i nauk o zdrowiu

16.
dr hab. Irena BARANOWSKA-BOSIACKA
17.
dr hab. Ewa Iwona BIEŃ
18.
dr hab. Rafał Krzysztof DĄBROWSKI
19.
dr hab. Katarzyna DZIERŻANOWSKA-FANGRAT
20.
dr hab. Felicja FINK-LWOW
21.
dr hab. Alicja Teresa GRZANKA
22.
dr hab. Elżbieta Maria JURKIEWICZ
23.
dr hab. Dariusz Artur KOSIOR
24.
dr hab. Mateusz Sylwester KURZAWSKI
25.
dr hab. Radosław LASKOWSKI
26.
dr hab. Sylwia MAŁGORZEWICZ
27.
dr hab. Maria Bronisława MAZURKIEWICZ-BEŁDZIŃSKA
28.
dr hab. Lucyna OSTROWSKA
29.
dr hab. Mieczysław SZALECKI
30.
dr hab. Barbara Maria THIEM
31.
dr hab. Magdalena ZIELIŃSKA

nauk rolniczych

32.
dr hab. Marta ALEKSANDROWICZ-TRZCIŃSKA
33.
dr hab. Natasza Kazimiera BORODYNKO-FILAS
34.
dr hab. Grażyna Dorota BUDRYN
35.
dr hab. Jadwiga HAMUŁKA
36.
dr hab. Piotr Marcin HERBUT
37.
dr hab. Andrzej JUNKUSZEW
38.
dr hab. Elżbieta KLEWICKA
39.
dr hab. Małgorzata Maria KWIECIEŃ
40.
dr hab. Arkadiusz Stanisław MIĄŻEK
41.
dr hab. Mariusz Józef PIERZCHAŁA
42.
dr hab. Magdalena Katarzyna RUDZIŃSKA
43.
dr hab. Szymon SZEWRAŃSKI
44.
dr hab. Adam TOFILSKI
45.
dr hab. Agata WAWRZYNIAK

nauk społecznych

46.
dr hab. Anna KANIOS
47.
dr hab. Grażyna SZPOR
48.
dr hab. Włodzimierz WRÓBEL

nauk ścisłych i przyrodniczych

49.
dr hab. Łukasz Karol ALBRECHT
50.
dr hab. Andrzej Bogdan DĄBROWSKI
51.
dr hab. Stefan Michał DZIEMBOWSKI
52.
dr hab. Lucyna FIRLEJ
53.
dr hab. Jarosław Paweł GROBELNY
54.
dr hab. Adam Włodzimierz HUCZYŃSKI
55.
dr hab. Dorota Ewa KOŁODYŃSKA
56.
dr hab. Patryk Jan OLESZCZUK
57.
dr hab. Bogusław PIEROŻYŃSKI
58.
dr hab. Joanna SALUK-BIJAK
59.
dr hab. Wojciech TYLMANN
60.
dr hab. Ewa Anna ŻYMAŃCZYK-DUDA

II. 

TYTUŁ PROFESORA:

sztuki
61.
dr hab. Tomasz Marek MILANOWSKI
62.
dr hab. Robert Paweł ROGAL
63.
dr hab. Dorota Teresa SAK
64.
dr hab. Małgorzata Krystyna STRZELEC

Zmiany w prawie

Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku ok. 4 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 23.07.2024
Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024