Wykaz jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w cz. 20 - "Gospodarka", oraz kwoty tych dotacji w ustawowo określonym zakresie.

M.P.09.80.994
OBWIESZCZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)
z dnia 8 grudnia 2009 r.
w sprawie wykazu jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w cz. 20 - "Gospodarka", oraz kwot tych dotacji w ustawowo określonym zakresie
Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykaz jednostek, nieujętych w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, którym w 2008 r. w części 20 - "Gospodarka" przyznano dotacje podmiotowe, stanowiący załącznik nr 1 do obwieszczenia, oraz przyznano dotacje celowe, stanowiący załącznik nr 2 do obwieszczenia.
______

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 i Nr 161, poz. 1277.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2008 R. PRZYZNANO DOTACJE PODMIOTOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

Lp. Nazwa jednostki Kwota w zł
1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom 194.119.688,01
2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 90.000.000,00
3 Bytomska Spółka Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o., Bytom 48.464.255,71
4 Zakłady Metalowe "MESKO" S.A., Skarżysko-Kamienna 20.278.773,80
5 Kompania Węglowa S.A., Katowice 19.475.586,52
6 Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A., Gliwice 10.867.790,00
7 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A., Świdnik 8.264.660,00
8 RADMOR S.A., Gdynia 4.583.930,00
9 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Warszawa 4.500.000,00
10 KWK "Siemianowice"-Zakład Górniczy "Rozalia" sp. z o.o. w upadłości, Siemianowice Śląskie 4.156.836,83
11 Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A., Nowa Dęba 3.987.300,00
12 Katowicki Holding Węglowy S.A., Katowice 2.356.450,76
13 Fabryka Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Bolechowo 2.163.870,00
14 Fabryka Broni "ŁUCZNIK"-Radom sp. z o.o., Radom 2.006.600,00
15 KWK "Kazimierz Juliusz" sp. z o.o., Sosnowiec 1.977.000,00
16 Huta Stalowa Wola S.A., Stalowa Wola 1.766.480,00
17 Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A., Bydgoszcz 1.725.540,00
18 Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "Energoprojekt-Katowice" S.A., Katowice 1.146.800,00
19 Zakład Produkcji Specjalnej sp. z o.o., Pionki 850.670,00
20 NITROERG S.A., Bieruń 783.190,00
21 Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych "OBRUM" sp. z o.o., Gliwice 712.000,00
22 DGT sp. z o.o., Gdańsk 449.000,00
23 Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne "BELMA" S.A., Bydgoszcz 411.100,00
24 Przemysłowy Instytut Telekomunikacji S.A., Warszawa 257.690,00
25 KWK "Niwka-Modrzejów" sp. z o.o. w upadłości, Sosnowiec 28.861,41
Razem 425.334.073,04
ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2008 R. PRZYZNANO DOTACJE CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI

Lp. Nazwa jednostki Kwota w zł
1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 20.700.000,00
2 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 15.170.000,00
3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa 9.832.500,00
4 TOYOTA Motor Manufacturing Poland sp. z o.o., Wałbrzych 8.092.305,00
5 "TPV Displays Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością", Gorzów Wielkopolski 4.524.000,00
6 Johnson Controls Siemianowice sp. z o.o., Siemianowice Śląskie 1.322.486,00
7 Carlsberg Accounting Service Centre sp. z o.o., Poznań 877.500,00
8 Instytut Medycyny Pracy Imienia Prof. Dra Med. Jerzego Nofera w Łodzi 642.500,00
9 Funai Electric (Polska) sp. z o.o., Warszawa 584.510,00
10 "PRINCIPLE" sp. z o.o., Warszawa 550.171,20
11 "EKOFOL II" S.A., Bytom 463.916,34
12 MAN Accounting Center sp. z o.o., Poznań 428.760,00
13 Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa 357.460,00
14 Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, Warszawa 318.200,00
15 Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce, Gdańsk 312.000,00
16 "NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND)" sp. z o.o., Zielonki 292.500,00
17 WGS84 Polska sp. z o.o., Warszawa 273.951,00
18 Gmina Bytom 250.000,00
19 Miasto Łódź 250.000,00
20 Powiat Lidzbarski, Lidzbark Warmiński 250.000,00
21 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków 242.900,00
22 Gmina Ruda Śląska 200.000,00
23 Instytut Nafty i Gazu, Kraków 195.000,00
24 Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, Warszawa 190.000,00
25 Główny Instytut Górnictwa, Katowice 134.200,00
26 EKOTON sp. z o.o., Białystok 117.260,00
27 ROT Recycling Odpady Technologie spółka cywilna Krzysztof Tyrała, Ewa Hulek, Gliwice 101.240,00
28 RDN Małopolska, Tarnów 94.510,00
29 Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli, Warszawa 78.100,00
30 Instytut Przemysłu Organicznego, Warszawa 72.395,43
31 Związek Międzygminny OBRA, Wolsztyn 71.700,00
32 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki, Lublin 70.524,04
33 Korporacja Przedsiębiorców Budowlanych UNI-BUD, Warszawa 66.000,00
34 Gmina Grodzisk Mazowiecki 64.660,00
35 Gmina Miasto Sierpc 59.780,00
36 POLSANDERS sp. z o.o., Pruszcz Gdański 50.000,00
37 Zakład Aparatury Elektrycznej "ERGOM" sp. z o.o., Łódź 50.000,00
38 Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak, Jaworze 49.000,00
39 Województwo Lubelskie, Lublin 48.000,00
40 Konfederacja Pracodawców Polskich, Warszawa 40.000,00
41 Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, Warszawa 40.000,00
42 Stowarzyszenie "Integracja i Współpraca" w Toruniu 40.000,00
43 TREC NUTRITION Marzena Kłoczko, Gdynia 40.000,00
44 Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 40.000,00
45 Oficyna Wydawnicza "RYNEK POLSKI" sp. z o.o., Warszawa 38.900,00
46 Gmina Polanów 36.600,00
47 "CB" sp. z o.o., Opole 35.000,00
48 Miasto Sławno 34.160,00
49 "INTERCHEMOL" sp. z o.o., Oborniki Śląskie 34.057,89
50 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "MOTO-TRUCK" Leszek Chmiel, Kielce 32.000,00
51 Województwo Podlaskie, Białystok 31.354,00
52 Gmina Szczurowa 30.635,90
53 Gmina Strzelce Krajeńskie 30.500,00
54 Katolickie Radio Zamość 30.240,00
55 Gmina Kleszczele 30.000,00
56 Izba Bawełny w Gdyni - GDYNIA COTTON ASSOCIATI0N 30.000,00
57 Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, Warszawa 30.000,00
58 Izba Gospodarcza Przemysłu Elektrotechnicznego, Warszawa 30.000,00
59 Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", Bydgoszcz 30.000,00
60 Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa 30.000,00
61 Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy", Warszawa 30.000,00
62 Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 30.000,00
63 Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna, Gdynia 30.000,00
64 Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych "POLFARMED", Warszawa 30.000,00
65 Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia 30.000,00
66 Polska Izba Turystyki, Warszawa 30.000,00
67 Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce", Warszawa 30.000,00
68 Stowarzyszenie Młynarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 30.000,00
69 Związek Armatorów Polskich, Gdynia 30.000,00
70 Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 29.988,00
71 "Polska Unia Dystrybutorów Stali", Warszawa 29.988,00
72 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 29.610,00
73 Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Ryb, Koszalin 28.800,00
74 Gmina Mszczonów 26.840,00
75 Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa 26.313,92
76 Gmina Baranów 26.230,00
77 Polska Izba Przemysłu Skórzanego, Łódź 25.676,00
78 "ChM" sp. z o.o., Juchnowiec Kościelny 25.000,00
79 Instytut Integracji Europejskiej, Rzeszów 25.000,00
80 KONSMETAL sp. z o.o., Nidzica 25.000,00
81 Województwo Podkarpackie, Rzeszów 25.000,00
82 Gmina Kluczbork 24.705,00
83 Gmina Nowa Sól-Miasto 24.400,00
84 Miasto i Gmina Białobrzegi 24.400,00
85 Miasto Milanówek 24.278,00
86 Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych, Warszawa 24.082,20
87 Miasto i Gmina Błonie 23.912,00
88 Gmina Tarnogród 23.300,00
89 Polska Izba Cła, Logistyki i Spedycji, Warszawa 23.280,00
90 Zakłady Chemiczne "UNIA" Spółdzielnia Pracy, Poznań 23.250,00
91 Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych, Toruń 23.000,00
92 Gmina Nurzec-Stacja 22.500,00
93 Gmina Zbąszynek 22.500,00
94 "Krajowe Forum Chłodnictwa" Związek Pracodawców, Warszawa 22.356,00
95 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANS-QUADRO" sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza 21.850,00
96 Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Warszawa 21.500,00
97 Gmina Pieńsk 21.411,00
98 Polskie Stowarzyszenie Czystości, Bydgoszcz 20.494,80
99 Polska Izba Gospodarki Odpadami, Warszawa 20.222,58
100 Gmina Godzianów 20.000,00
101 Gmina i Miasto Proszowice 20.000,00
102 Gmina Nowy Kawęczyn 20.000,00
103 Powiat Wąbrzeski, Wąbrzeźno 20.000,00
104 Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem, Warszawa 19.962,00
105 Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Warszawa 19.800,00
106 OCEANIC Przedsiębiorstwo Farmaceutyczno-Kosmetyczne, Sopot 19.445,80
107 Miasto Podkowa Leśna 19.154,00
108 Gmina i Miasto Nowogrodziec 19.032,00
109 Gmina Udanin 18.910,00
110 Laboratorium Kosmetyczne "AVA" Larysa Dysput-Goławska, Warszawa 18.656,00
111 "POLIMEX" P.W. Piotr Libacki, Łódź 18.012,50
112 Gmina Jerzmanowa 17.568,00
113 Gmina Grębocice 17.019,00
114 Krynica Vitamin sp. z o.o., Warszawa 16.750,00
115 Gmina Marciszów 16.592,00
116 Gmina Szczytna 16.592,00
117 A&G Koperty Gołdapska Fabryka Kopert sp. z o.o., Gołdap 16.500,00
118 Gmina Nowa Ruda 16.470,00
119 Gmina Wiśniew 16.200,00
120 Gmina Twardogóra 16.195,50
121 Gmina i Miasto Gryfów Śląski 16.016,00
122 Biuro Promocji Exportu EURO TARGI Teresa Prondzińska, Warszawa 16.000,00
123 Gmina Sułoszowa 15.006,00
124 Gmina Sulęcin 14.884,00
125 Wytwórcza Spółdzielnia Pracy "SPOŁEM", Kielce 14.750,00
126 Gmina Kłoczew 14.640,00
127 Odlewnicza Izba Gospodarcza, Kraków 14.400,00
128 Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, Warszawa 14.400,00
129 Gmina Wisznia Mała 14.274,00
130 Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 14.000,00
131 "MARKO-KOLOR" L. Frączkiewicz, W. Gajda, A. Katryński sp.j., Łódź 14.000,00
132 Politechnika Śląska, Gliwice 14.000,00
133 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa 14.000,00
134 Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy 13.850,00
135 Gmina Kąty Wrocławskie 13.725,00
136 Miasto i Gmina Wołów 13.725,00
137 "FM - Mebel" sp. z o.o., Głuchołazy 13.655,00
138 Gmina Zawonia 13.176,00
139 "Modna Bielizna" sp. z o.o., Łódź 13.000,00
140 Gmina Miasto Ostrów Wielkoplski 13.000,00
141 Gmina Żmigród 12.810,00
142 PPHU Jakub Wendler, Pabianice 12.750,00
143 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SMAK" Firma Rodzinna Pysz sp. z o.o., Żory 12.500,00
144 Fabryka Armatur "JAFAR" S.A., Jasło 12.103,00
145 UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowa sp. z o.o., Warszawa 12.000,00
146 TERRAEXIM-AGROIMPEX sp. z o.o., Poznań 11.742,74
147 "LINK 1" Maciej Wędziński, Tarnowo 11.475,00
148 MK sp. z o.o., Żary 11.180,00
149 WINTECH PRODUCTION GROUP sp. z o.o., Kościelec k. Koła 11.156,37
150 Gmina Korycin 11.000,74
151 "TROTON" sp. z o.o., Gościno 11.000,00
152 Gmina Międzybórz 10.980,00
153 Gmina Miękinia 10.980,00
154 Gmina Miasto Kołobrzeg 10.870,20
155 STEELPRESS sp. z o.o., Poznań 10.166,99
156 Miasto Łomża 10.126,00
157 Gmina Czernica 10.065,00
158 Przedsiębiorstwa Produkcji Farb i Lakierów MALFARB sp. z o.o., Ostrów Wielkopolski 10.050,00
159 Agencja Usługowo-Handlowa AWIZO-FENIKS, Janusz Wasilewski, Gliwice 10.000,00
160 Gmina Kołczygłowy 10.000,00
161 Gmina Maków 10.000,00
162 "MAGNUM X" sp. z o.o., Warszawa 10.000,00
163 Powiat Bieruńsko-Lędziński, Bieruń 9.760,00
164 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "FENIMARK" Zdzisław Lipiński, Blachownia 9.709,42
165 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 9.675,00
166 Gmina Kamieniec Ząbkowicki 9.552,60
167 Fabryka Firanek i Koronek "FAKO" S.A., Łódź 9.552,50
168 Polskie Stowarzyszenie Biur Tłumaczeń, Warszawa 9.366,00
169 MILKOP sp. j. Materliński, Kaczmarek, Długa Wieś 9.250,00
170 "STANPOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa, Łódź 9.180,00
171 Gmina Nowe Brzesko 9.150,00
172 Miasto i Gmina Bierutów 9.150,00
173 Gmina Żórawina 9.150,00
174 Gmina Dziadkowice 9.000,00
175 Gmina Laszki 9.000,00
176 STOL-DREW Dariusz Sowa, Swarzędz 9.000,00
177 "BORUTA-SOFT" sp. z o.o., Warszawa 8.888,00
178 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe "WAMPOL" WRÓBEL sp.j., Częstochowa 8.825,00
179 Gmina Koniusza 8.800,00
180 Polsko-Kazachstańska Izba Handlowo-Przemysłowa, Warszawa 8.800,00
181 Gmina Bielsk Podlaski 8.540,00
182 Gmina Orla 8.500,00
183 Gmina Ciepłowody 8.235,00
184 Miasto i Gmina Wiązów 8.235,00
185 Agencja "SOMA" sp.j. Marek Orłowski, Kamilla Walicka, Warszawa 8.000,00
186 APLISENS S.A., Warszawa 8.000,00
187 APP sp. z o.o., Września 8.000,00
188 "Arka" Jan, Michał Góralczyk sp.j., Kalwaria Zebrzydowska 8.000,00
189 ARS LONGA sp. z o.o., Przyczyna Dolna 8.000,00
190 ASSEL sp. z o.o., Pruszcz Gdański 8.000,00
191 BADURA S.A., Wadowice 8.000,00
192 BALTIX spółka cywilna M. i J. Gebhardt, Gdynia 8.000,00
193 BASS COSMETICS Walewska&Bilons sp.j., Gdynia 8.000,00
194 BORGA HALE sp. z o.o., Gdynia 8.000,00
195 BROEN-ZAWGAZ sp. z o.o., Suchy Las 8.000,00
196 Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET S.A., Kędzierzyn Koźle 8.000,00
197 Fabryka Dywanów "AGNELLA" S.A., Białystok 8.000,00
198 Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych "FAGUMIT" sp. z o.o. w Wolbromiu 8.000,00
199 Fabryki Mebli "FORTE" S.A., Ostrów Mazowiecka 8.000,00
200 Firma Handlowo-Usługowa SABO Grażyna Sawicka, Waldemar Boczar sp.j., Przemyśl 8.000,00
201 Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa, Katowice 8.000,00
202 Gwarant Grupa Kapitałowa S.A., Katowice 8.000,00
203 HYDRAULIKA SIŁOWA Ignacy Lenkiewicz, Sokółka 8.000,00
204 INDEL Krzysztof Klibisz, Warszawa 8.000,00
205 "JADWIGA" Instytut Kosmetyczno-Medyczny, Laboratorium Bioodnowy, Wrocław 8.000,00
206 Kaja-Jakubaszek sp.j. Wanda Jakubaszek, Józef Jakubaszek, Katarzyna Majewska, Przecław k. Szczecina 8.000,00
207 KAMARGO Krzysztof Kaczmarczyk, Biskupice k. Pobiedzisk 8.000,00
208 "Karo International" Jerzy Górczyński, Warszawa 8.000,00
209 KOMANDOR S.A., Radom 8.000,00
210 LINOR Wojciech Dyjak, Słomczyn 8.000,00
211 Odlewnie Polskie S.A., Starachowice 8.000,00
212 Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło sp. z o.o., Jasło 8.000,00
213 "PW OSKAR" Czapska Wiesława, Biała Podlaska 8.000,00
214 BELL Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Pałyska, Józefów 8.000,00
215 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "KACPER" T. Brymora, M. Brymora sp.j., Myszków 8.000,00
216 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe i Eksportowe "SZYNAKA" Jan Szynaka, Lubawa 8.000,00
217 PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn, Siedlce 8.000,00
218 "REMSOD" sp. z o.o., Inowrocław 8.000,00
219 Sapa Aluminium sp. z o.o., Trzcianka Lubuska 8.000,00
220 TOKATO sp. z o.o., Tarnów 8.000,00
221 TOMART Artur Kurpas, Warszawa 8.000,00
222 TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK sp. z o.o., Łódź 8.000,00
223 UNION PARTS sp. z o.o., Bobrowa Wola 8.000,00
224 WIPER sp. z o.o., Mikołów 8.000,00
225 Zakład Drzewny sp.j. Karol Grzywacz Lidia Grzywacz, Pionki 8.000,00
226 Zakład Handlowo-Produkcyjny "KOBAX" Krzysztof Pająk, Kalwaria Zebrzydowska 8.000,00
227 Zakład Podzespołów Indukcyjnych "INDEL" sp. z o.o., Brzeziny 8.000,00
228 "Zakład Produkcji Cystern LDS" sp. z o.o., Warszawa 8.000,00
229 Zakład Produkcji Obuwia Wiesław Baldowski, Częstochowa 8.000,00
230 Zakład Produkcji Obuwia "MACIEJKA" Piotr Maciejewski, Damian Maciejewski sp.j., Gniezno 8.000,00
231 Andrzej Gawin Fabryka Mebli GAWIN Import-Eksport Hurt-Detal, Królewska Wola 8.000,00
232 "MEBLE GAWIN" sp. z o.o., Królewska Wola 8.000,00
233 ANDY sp. z o.o., Chociszew 7.800,00
234 CHABER S.A., Warszawa 7.800,00
235 DAKO Konrad Lasak, Wołomin 7.800,00
236 "MEGA SWEETS" sp. z o.o., Gdańsk 7.800,00
237 "OMEGA" Hurtownia Spożywcza, Konopka Małgorzata Aldona, Łomża 7.800,00
238 Przedsiębiorstwo Handlowe "MEGA" Jerzy Oleksy, Gdańsk 7.800,00
239 Przedsiębiorstwo Handlowe PIK Ewa Oleksy, Sopot 7.800,00
240 "Polska Organizacja Handlowa" sp. z o.o., Katowice 7.800,00
241 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLPOR" sp. z o.o., Biała k. Płocka 7.800,00
242 TAGO Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego, Tadeusz Gołębiewski, Radzymin 7.800,00
243 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe BOMILLA sp. z o.o., Włocławek 7.800,00
244 Zakład Produkcji Cukierniczej "KA-MAJ" sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej, Płońsk 7.800,00
245 Powiat Hajnowski, Hajnówka 7.710,40
246 KAMPOL sp.j. Adam Kopczyński Mieczysław Kopczyński, Kamieńczyk 7.678,00
247 "OPAKMET" sp. z o.o., Inowrocław 7.500,00
248 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "PROMIS" Joanna Pankowska, Poznań 7.500,00
249 "TORAED CHEMICAL" sp. z o.o., Kunice Legnickie 7.500,00
250 "Floraland Distribution" sp. z o.o., Nieporęt 7.398,50
251 Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Wdrożeniowe "ARAJ", Kąty Wrocławskie 7.136,50
252 Miasto Otwock 7.000,00
253 Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., Gdańsk 7.000,00
254 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "ALLES" Alicja Wojciechowska, Głowno 7.000,00
255 Gmina Ręczno 6.954,00
256 Gmina Rozprza 6.954,00
257 "GRADOS" sp. z o.o., Aleksandrów Kujawski 6.950,00
258 Zakłady Mięsne "ŁMEAT-ŁUKÓW" S.A., Łuków 6.950,00
259 MITMAR sp. z o.o., Głowno 6.950,00
260 PAMAPOL S.A., Rusiec 6.950,00
261 POLSNAK sp. z o.o., Tarnowo Podgórze 6.950,00
262 Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o., Kwidzyn 6.950,00
263 Polska Izba Lnu i Konopi, Poznań 6.944,08
264 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A., Sanok 6.840,00
265 Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 6.789,60
266 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, Warszawa 6.778,65
267 Gmina i Miasto Czerwieńsk 6.710,00
268 Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Warszawa 6.552,00
269 Zakład Dziewiarski DEPOL DEPERAS sp.j., Papowo Biskupie 6.514,80
270 Firma "Grajan" Export-Import Handel Detaliczny Janusz Łukaszów, Głuchołazy 6.500,00
271 Związek Międzygminny "Kolski Region Komunalny", Koło 6.300,00
272 "MEDIUM PRESS" Tomasz Murgrabia, Łódź 6.000,00
273 Geodezyjna Izba Gospodarcza, Warszawa 5.958,00
274 "Fabryka Urządzeń Laboratoryjnych i Medycznych POLON- POZNAŃ" sp. z o.o., Poznań 5.755,75
275 LEMAX Tadeusz Warszawski, Aleksandrów Łódzki 5.600,00
276 Polskie Towarzystwo Handlowe sp. z o.o., Warszawa 5.500,00
277 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "KASZUB" Tomasz Marciniak, Wejherowo 5.500,00
278 Gmina Gródek 5.490,00
279 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "CORPOL" sp. z o.o., Kielce 5.250,00
280 Przedsiębiorstwo Eksportowo-Importowe "BOSS" sp. z o.o., Ulanów 5.250,00
281 "Dom Wydawniczy KIG" sp. z o.o., Warszawa 5.000,00
282 DOM-BUD Kazimierz Stachowiak, Lipno k. Leszna 5.000,00
283 Krajowa Izba Gospodarki Morskiej, Gdynia 5.000,00
284 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PALDI" sp. z o.o., Olecko 5.000,00
285 Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków 5.000,00
286 Systemy Kontrolno-Pomiarowe JOTA spółka cywilna Zagórski Andrzej Paweł, Kraków 4.935,00
287 "DRAGO" sp. z o.o., Aleksandrów Łódzki 4.803,30
288 Firma DeF Szczepan Dębiński, Zagórz 4.750,00
289 POLWOOD sp. z o.o., Krzywin Gryfiński 4.750,00
290 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "OPTYMEX" sp. z o.o., Dobrcz 4.500,00
291 Zakład Drzewny Józef Chmiel, Chrząstowice 4.500,00
292 "H2Optim" sp. z o.o., Poznań 4.415,13
293 Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego, Warszawa 4.320,00
294 Powiat Ostrowski, Ostrów Wielkopolski 4.270,00
295 "REFAS" sp. z o.o., Mszana Dolna 4.250,00
296 "MIRAN" Mirosława Antkiewicz, Łódź 4.249,00
297 "AVA" sp. z o.o., Białystok 4.249,00
298 Konrad Regina, Konrad Zdzisław Bzdurscy sp.j., Pęczniew 4.249,00
299 "GABRIELLA" P.P.H.U. Bożena Krajda, Łódź 4.249,00
300 SAMANTA - LISTWAN i ADAMEK sp. j., Maków Podhalański 4.249,00
301 Spółdzielnia Inwalidów "CHAŁUPNIK", Kraków 4.249,00
302 TOP-BIS Finkelsztajn-Osińska Jadwiga, Zielonka k. Warszawy 4.249,00
303 VIMAX sp. z o.o., Łódź 4.249,00
304 Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "GOSPODARSTWA GOŚCINNE", Warszawa 4.032,00
305 "B&D" sp. z o.o., Bukowice 4.000,00
306 "Haste Trade&Design" sp. z o.o., Oborniki Śląskie 4.000,00
307 LUBZEL Dystrybucja sp. z o.o., Lublin 4.000,00
308 ZEW-T Dystrybucja sp. z o.o., Warszawa 4.000,00
309 Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Warszawa 3.900,00
310 Zakład Przetwórstwa Drzewnego "HOLZWELT" sp. z o.o., Gorzów Wielkopolski 3.900,00
311 "Górki Bois" sp. z o.o., Górki Noteckie 3.750,00
312 UNIVERPOL sp. z o.o., Kraków 3.750,00
313 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "PASSAN" sp.j. Andrzej Wojciechowski, Sanniki 3.624,00
314 Polska Izba Turystyki Młodzieżowej, Warszawa 3.600,00
315 Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx", Warszawa 3.600,00
316 "PATKAR" Stanisław Szydełko, Rudnik n. Sanem 3.500,00
317 Stocznia Szczecińska Nowa sp. z o.o., Szczecin 3.475,00
318 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane "ZETBEER" sp. z o.o., Kwilcz 3.375,00
319 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bogdan Duraj, Chojnice 3.250,00
320 V & B Flamy Błock sp. z o.o., Gogolin Śląski 3.250,00
321 P.P.H. ROL-TRZON Włodzimierz Rzyszkowski, Cekcyn 3.000,00
322 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "DOLUX-M", Zalewo 3.000,00
323 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DRAKA" Dariusz Raszewski, Torzym 3.000,00
324 Zakład Przemysłu Drzewnego Henryk Zawartko, Sędziszów k. Jędrzejowa 3.000,00
325 Zakład Wyrobów z Drewna "WAMPOL" Lech Wąchała, Nowy Sącz 3.000,00
326 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "POLDAUN" sp. z o.o., Bilcza 2.980,00
327 "OFAMA" sp. z o.o., Opole 2.963,34
328 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAMAR" Mariusz Nawrocki, Żagań 2.950,00
329 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "MARTPOL" Export Import, Beata Martynowicz, Szprotawa 2.804,50
330 Dak Holz Biuro Handlu Zagranicznego sp. z o.o., Łomianki 2.750,00
331 "DREMI" sp. z o.o., Międzyrzecz 2.750,00
332 PHU "Driada" Tepling Ludwika, Żmigród 2.750,00
333 Przedsiębiorstwo Produkcyjne "MARDOM" Jan Walaszek, Pułtusk 2.650,00
334 TOFAMA S.A., Toruń 2.543,00
335 "FARGOTEX" sp. z o.o., Łomża 2.512,50
336 "MAGAM" sp. z o.o., Łódź 2.511,00
337 "CEBA" sp. z o.o., Wrocław 2.500,00
338 "Fog Agrotechnik Poland" sp. z o.o., Poznań 2.500,00
339 P.P.H.U. "ROL-LAS" spółka cywilna, Człuchów 2.500,00
340 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KARO" Wojciech Megier, Lipnica 2.400,00
341 VENT, Kamiński i Spółka sp.j., Kraków 2.300,00
342 "KNITTEX" PPUH Krzysztof Szarski, Łódź 2.276,12
343 Przedsiębiorstwo Drzewne Tartak Góra sp. z o.o., Góra Śląska 2.250,00
344 Z.P.H. "PAPDREW" spółka cywilna Śmiałkowski-Czapski, Śliwice 2.250,00
345 HAMAR A.M. Benedykcińscy sp.j., Włocławek 2.150,00
346 Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "DREWROL" spółka cywilna, Zamość 2.000,00
347 Zakład Wytwórczy DEMEX, Cholewiński Zbigniew, Końskie 2.000,00
348 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "JAWOR" Witold Nowak, Połajewo 1.950,00
349 "WOL-BAR" Przemysław Wolniewicz, Łódź 1.875,06
350 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach 1.800,00
351 Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin 1.534,28
352 Fabryka Wentylatorów "FAWENT" S.A., Chełm Śląski 1.519,23
353 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego i Krajowego "MERCATOR" Kraczkowski Stefan spółka cywilna, Zamość 1.161,15
354 Zakłady Drzewne "MADREW" spółka cywilna Władysław Nowak, Krzysztof Nowak, Siepraw 962,79
355 REGIS sp. z o.o., Kraków 927,24
RAZEM 70.926.220,79

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2009.80.994

Rodzaj: Obwieszczenie
Tytuł: Wykaz jednostek, którym w 2008 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w cz. 20 - "Gospodarka", oraz kwoty tych dotacji w ustawowo określonym zakresie.
Data aktu: 08/12/2009
Data ogłoszenia: 24/12/2009
Data wejścia w życie: 24/12/2009