Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 12 września 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 137/97

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Edukacji Narodowej

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

1. Muskat-Tabakowska Elżbieta c. Zdzisława, 2. Swół Władysław s. Romana, 3. Szybowska-Durlak Barbara c. Mariana,

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. d'Erceville Edward s. Kazimierza, 5. Jarocki Bernard s. Bernarda, 6. Kitliński Marek s. Jana, 7. Kłańska Maria c. Zygmunta, 8. Kowalski Jerzy s. Jana, 9. Lewicka Janina c. Jana, 10. Matyka Stanisław s. Franciszka, 11. Olechnowicz Marian s. Stanisława, 12. Natusiewicz Ryszard s. Jana, 13. Pędziwiatr Antoni s. Józefa, 14. Pogorzelska Julitta c. Piotra, 15. Więckowska Jadwiga c. Kazimierza,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

16. Gondek Elżbieta c. Czesława, 17. Romaszkiewicz-Białas Teresa c. Józefa, 18. Woźnica Stanisława c. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Blamowski Zbyszek s. Mariana, 20. Borowiec Jerzy s. Zdzisława, 21. Borowski Andrzej s. Eugeniusza, 22. Borzemski Leszek s. Jana, 23. Buśko Zofia c. Władysława, 24, Bzowska-Bakalarz Małgorzata c. Andrzeja, 25. Chabowski Wiesław s. Bronisława, 26. Czerwińska Ewa c. Edmunda, 27. Dąbrowska Barbara c. Leszka, 28. Dobek Tomasz s. Mieczysława, 29. Doktorowicz Krystyna c. Józefa, 30. Dziechciasz Józef s. Michała, 31. Ejsmont Maria c. Stanisława, 32. Falkowska Halina c. Piotra, 33. Fic Maria c. Jana, 34. Fiedorczuk Zofia c. Kazimierza, 35. Fiut Aleksander s. Władysława, 36. Gałkowski Zdzisław s. Stefana, 37. Gancarzewicz Jacek s. Tadeusza, 38. Gil Janusz s. Teodora, 39. Gosowski Bronisław s. Wacława, 40. Greiner Piotr s. Waldemara, 41. Gryszko Stanisława c. Ignacego, 42. Jacak Lucjan s. Edwarda, 43. Jacyno Eugenia c. Czesława, 44. Jankowska Wanda c. Stanisława, 45. Juszczyk Stanisław s. Jerzego, 46. Kalinowska Maria c. Mieczysława, 47. Kamieniecki Kazimierz s. Józefa, 48. Kamys Bogusław s. Zygmunta, 49. Kasperek Tadeusz s. Jana, 50. Kasprzak Andrzej s. Józefa, 51. Kasprzak Bożenna c. Wacława, 52. Kiecana Irena c. Jana, 53. Kiermut Danuta c. Bronisława, 54. Komaszewska Jadwiga c. Antoniego, 55. Konopko Barbara c. Apolinarego, 56. Korbut Ryszard s. Stanisława, 57. Kostecka Krystyna c. Leona, 58. Kozioł Antoni s. Władysława, 59. Kozłowski Jan s. Zbigniewa, 60. Krzewska Zdzisława c. Jana, 61. Kułaczewska Irena c. Sergiusza, 62. Łabuda Helena c. Stefana, 63. Łątka Kazimierz s. Piotra, 64. Łoboda Marian s. Jana, 65. Maciejewska Bożena c. Franciszka, 66. Madryas Cezary s. Jerzego, 67. Małuszyńska Jolanta c. Karola, 68. Mania Andrzej s. Romana, 69. Marcjan Ewa c. Bronisława, 70. Marczuk Danuta c. Stanisława, 71. Marczuk Janina c. Władysława, 72. Martyna-Dąbrowska Krystyna c. Stanisława, 73. Masojć Piotr s. Stanisława, 74. Matwiejczyk Tadeusz s. Mikołaja, 75. Miernowski Jerzy s. Stanisława, 76. Milaniuk Zofia c. Czesława, 77. Muszyńska Elżbieta c. Władysława, 78. Nędza Zbigniew s. Jana, 79. Nowak Edward s. Władysława, 80. Noworyta Andrzej s. Władysława, 81. Olszak Zbigniew s. Kazimierza, 82. Ombach Jerzy s. Fryderyka, 83. Ostrowski Michał s. Jerzego, 84. Parchanowicz Zofia c. Romana, 85. Patyra Jerzy s. Władysława, 86. Pawłowski Henryk s. Edmunda, 87. Perucka Irena c. Tadeusza, 88. Piątek Franciszka c. Franciszka, 89. Pisz Zdzisław s. Jana, 90. Popławski Jerzy s. Wacława, 91. Reszczyńska-Brzdęk Maria c. Bolesława, 92. Ronka-Chmielowiec Wanda c. Czesława, 93. Roszczenko Andrzej s. Jerzego, 94. Rudzińska Anna c. Stefana, 95. Rukasz Irena c. Piotra, 96. Sęk Elżbieta c. Jana, 97. Sieradzka Danuta c. Tadeusza, 98. Smal Halina c. Stefana, 99. Snoch Janina c. Henryka, 100. Stec Adam s. Wincentego, 101. Stochel Grażyna c. Stefana, 102. Szczepański Marian s. Karola, 103. Szwed-Urbaś Krystyna c. Henryka, 104. Świątek Jerzy s. Romana, 105. Talarczyk-Malcher Łucja c. Marcelego, 106. Taraszkiewicz Danuta c. Witolda, 107. Tymań Adam s. Adama, 108. Wawron Władysław s. Władysława, 109. Wiśniewska Barbara c. Stefana, 110. Wojnarowicz Stanisława c. Stanisława, 111. Wołkowycki Eugeniusz s. Włodzimierza, 112. Woronowicz Urszula c. Józefa, 113. Woszczyna Andrzej s. Tadeusza, 114. Wójcikowska-Kapusta Anna c. Mieczysława, 115. Wrona Zygmunt s. Jana, 116. Wrzosek Stefan s. Feliksa, 117. Zambrzycka Alina c. Antoniego,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Adamczyk Ewa c. Michała, 119. Banaszkiewicz Piotr s. Józefa, 120. Boćkowska Maria c. Tadeusza, 121. Bogumił Barbara c. Jana, 122. Brończyk Janina c. Kazimierza, 123. Brzózka-Ciechanowska Danuta c. Jana, 124. Cwiok Helena c. Ignacego, 125. Fabińska Elżbieta c. Jana, 126. Fijuth Ewa c. Henryka, 127. Giegużyńska Elżbieta c. Kazimierza, 128. Gościewska Jolanta c. Ryszarda, 129. Górecka Mirosława c. Henryka, 130. Górski Marek s. Leona, 131. Gregorczyk Kazimierz s. Mieczysława, 132. Grudzień Bożena c. Zacheusza, 133. Grzybowska Elżbieta c. Franciszka, 134. Herda Wanda c. Jana, 135. Janik Adam s. Bogumiła, 136. Januszczyk Irena c. Kazimierza, 137. Jaskowska Izabela c. Wincentego, 138. Jechna Anna c. Bolesława, 139. Karecka Renata c. Józefa, 140. Karmowska Grażyna c. Bolesława, 141. Korabiusz Barbara c. Mariana, 142. Kosk Iwona, c. Stanisława, 143. Kosmala Kazimiera c. Adama, 144. Kotwica Aleksandra c. Alfonsa, 145. Kulisiewicz Wojciech s. Leonarda, 146. Kupisz Elżbieta c. Władysława, 147. Majewska Iwona c. Ksawerego, 148. Malanowska Stefania c. Ireneusza, 149. Marciniak Krystyna c. Mieczysława, 150. Mitura Joanna c. Zdzisława, 151. Nosal Andrzej s. Eugeniusza, 152. Nowińska-Majczuk Emilia c. Alfonsa, 153. Ossowicz Tomasz s. Jerzego, 154. Ossowska Anna c. Eugeniusza, 155. Pasko Artur s. Józefa, 156. Pękalak Mieczysław s. Józefa, 157. Psiurski Jan s. Stanisława, 158. Rukasz Jadwiga c. Zdzisława, 159. Sałata Maria c. Zygmunta, 160. Sapuła Zdzisław s. Kazimierza, 161. Sasimowicz Maria c. Sergiusza, 162. Sienkiewicz Sławomir s. Włodzimierza, 163. Składanowska Maria c. Władysława, 164. Sławecka Urszula c. Aleksandra, 165. Sobczak Elżbieta c. Władysława, 166. Szczepańska Jolanta c. Wacława, 167. Ślaska Elżbieta c. Władysława, 168. Trojanowska-Solecka Anna c. Władysława, 169. Wolter Irena c. Witolda, 170. Ziemba Józef s. Michała, 171. Zioło Jerzy s. Stanisława, 172. Zyguła Jarosław s. Józefa,

na wniosek Wojewody Bielskiego:

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

po raz drugi

173. Paluch Jan s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

174. Babik Marian s. Stanisława,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

175. Majka Tadeusz s. Józefa,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

176. Frydel Krystyna c. Władysława, 177. Gierlasiński Jan s. Michała, 178. Kowaliczek Józef s. Franciszka, 179. Niedziela Władysław s. Antoniego,

na wniosek Wojewody Częstochowskiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

180. Chłąd Henryk s. Józefa, 181. Ligendza Franciszek s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

182. Jendrosek Franciszek s. Franciszka,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

183. Gruszka Józef s. Mariana, 184. Kurzawski Bronisław s. Stanisława, 185. Nowak Edward s. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

186. Grenda Andrzej s. Antoniego, 187. Karolczak Tadeusz s. Jana, 188. Kujawiak Michał s. Józefa, 189. Majchrzak Stanisława c. Stanisława, 190. Miazga-Dąbrowska Barbara c. Władysława, 191. Robakowski Kazimierz s. Adama, 192. Sobiś Ryszard s. Stanisława, 193. Waśkowiak Stanisław s. Stanisława,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

194. Adamek Stanisław s. Józefa, 195. Ampuła Marek s. Franciszka, 196. Berlik-Majewska Barbara c. Juliana, 197. Grześkowiak Joanna c. Bronisława, 198. Herbik Kazimiera c. Andrzeja, 199. Kurzawska Teresa c. Antoniego, 200. Leśniak Andrzej s. Antoniego, 201. Lewandowska Anna c. Franciszka, 202. Pichet Maria c. Edwarda, 203. Rau Stefan s. Augustyna, 204. Ryba Danuta c. Stefana, 205. Słomianny Jerzy s. Stanisława, 206. Sosiński Henryk s. Franciszka, 207. Steinke Maria c. Teofila, 208. Sztajer Krystyna c. Jana, 209. Wąsowicz Jan s. Jana,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

210. Mielcarek Józef s. Ignacego,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

211. Mikołajczyk Adam s. Michała

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

212. Grabarek Marian s. Józefa,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

213. Szpakowski Wiesław s. Franciszka, 214. Świątek Jerzy s. Stanisława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

215. Kalewski Zdzisław s. Mariana, 216. Kowalczyk Andrzej s. Mariana, 217. Stempniewicz Jan s. Andrzeja,

na wniosek Wojewody Kieleckiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

218. Gajewski Włodzimierz s. Tadeusza, 219. Karyś Weronika c. Stanisława, 220. Sekrecki Tadeusz s. Józefa,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

221. Jarosz Maria c. Bolesława, 222. Jończyk Genowefa c. Józefa, 223. Kiepas Elżbieta c. Stefana, 224. Porada-Nowak Jadwiga c. Antoniego,

na wniosek Wojewody Koszalińskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

225. Lechowicz Grażyna c. Piotra,

na wniosek Wojewody Krakowskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

226. Czuma Adam s. Jana, 227. Lewko Jadwiga c. Jana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

228. Palka Stanisław s. Józefa, 229. Salamon Mieczysław s. Piotra, 230. Tasak Jan s. Mieczysława, 231. Wójcik Zenon s. Stanisława,

na wniosek Wojewody Krośnieńskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

232. Belcik Wanda c. Eugeniusza, 233. Malinowska Barbara c. Antoniego, 234. Wajs Stanisława c. Jana,

na wniosek Wojewody Lubelskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

235. Sikora Alojzy s. Władysława,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

236. Brzozowski Paweł s. Stanisława, 2.37. Cholewa Stanisław s. Józefa, 238. Wieraszka Zygmunt s. Jana, 239. Wiraszka Zbigniew s. Stanisława, 240. Zagulski Henryk s. Pawła,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

241. Kursa Eugeniusz s. Szczepana, 242. Marek Kazimierz s. Stefana, 243. Olszak Czesław s. Bolesława, 244. Osiak Bogdan s. Stefana, 245. Rozdoba Zofia c. Bolesława, 246. Wiak Stanisław s. Stefana,

na wniosek Wojewody Piotrkowskiego

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

247. Pacasz Marek s. Zdzisława,

na wniosek Wojewody Poznańskiego

za zasługi w pracy artystycznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

248. Gołąbek Jerzy s. Józefa, 249. Kasprzak Irena c. Józefa, 250. Wiśniewski Marian s. Adama,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

251. Dołżyńska-Bochniak Aleksandra c. Władysława, 252. Gniewowska Bogumiła c. Maksymiliana, 253. Lasocka Mirosława c. Antoniego, 254. Pietrzak Seweryn s. Jana, 255. Suchoń Stanisław s. Karola, 256. Szmańda Wiktor s. Bronisława, 257. Ślusarz Jan s. Józefa,

na wniosek Wojewody Siedleckiego

za zasługi w działalności społecznej na rzecz Polskiego Związku Działkowców:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

258. Prokopiuk Zygmunt s. Stefana,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

259. Prokurat Franciszek s. Mariana,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

260. Soroczyński Wiesław s. Kazimierza,

na wniosek Wojewody Zielonogórskiego

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz zasługi w działalności społecznej

261. Jaskulski Adam s. Brunona,

za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej

262. Bartkiewicz Andrzej s. Władysława,

za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej

263. Hajdasz Mirosław s. Zdzisława, 264. Różycki Edward s. Jana.

Zmiany w prawie

Nowa sieć szpitali dopiero w 2022 roku

W marcu 2021 roku powinny zostać ogłoszone nowe wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci. Powołano już nawet w NFZ specjalny zespół do ustalenia nowych zasad. Z powodu pandemii kwalifikacja zostanie jednak przesunięta, i to już drugi raz. Zgodnie z najnowszą zmianą obecna kwalifikacja ma obowiązywać do 30 czerwca 2022 roku. Znika przepis określający do kiedy nowe wykazy mają być ogłoszone.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
7 proc. PKB na zdrowie i dotacja dla NFZ z budżetu - częściej niż raz w roku

Poziom 6 proc. PKB ma być osiągnięty rok wcześniej, czyli już w 2023 roku. W 2027 roku ma to być już 7 proc. PKB. W piątek Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu, które podwyższały nakłady. Ponadto minister zdrowia będzie mógł częściej niż raz w roku zasilić budżet NFZ dotacją.

Jolanta Ojczyk 17.09.2021
Wyższa pensja minimalna to wyższe kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Niemal 29 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 301 złotych. Wzrost wysokości kar nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego ma związek z podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia. W przyszłym roku wyniesie ono 3010 złotych.

Krzysztof Koślicki 15.09.2021
Sprzedawcy muszą dokonać rejestracji w systemie Tax Free

Trwa rejestracja podmiotów, które będą chciały sprzedawać w systemie Tax Free po 1 stycznia 2022 roku. W przyszłym roku obsługa dokumentów będzie się odbywała wyłącznie w formie elektronicznej. Resort finansów przypomina o obowiązku rejestracji i wskazuje, że do tej pory w Tax Free zarejestrowało się 350 przedsiębiorców.

Krzysztof Koślicki 14.09.2021
Ustawa obowiązuje - państwo przejmie koszty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - to zmiana w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która w czwartek weszła w życie. Nowelizacja jest wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Krzysztof Sobczak 09.09.2021
MEiN: Z powodu epidemii możliwe zmiany w terminach ferii

Sytuacja, którą mamy podczas czwartej fali na Zachodzie, pokazuje, że liczba hospitalizacji ze względu na szczepienia i odporność, którą nabyliśmy po chorobie, nie powoduje konieczności zamykania i przerywania kontaktów społecznych - mówił Przemysław Czarnek. Dodał jednak, że jeżeli liczba zachorowań będzie rosnąć, możliwa będzie zmiana terminów ferii.

Monika Sewastianowicz 08.09.2021