Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIA
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 września 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 55/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Chełmskiego:

1. Buko Mieczysław s. Witolda, 2. Buko Kazimiera c. Michała, 3. Burszczan Tadeusz s. Jana, 4. Burszczan Alina c. Stanisława, 5. Czycza Mikołaj s. Mikołaja, 6. Czycza Janina c. Jana, 7. Dobosz Ryszard s. Aleksandra, 8. Dobosz Genowefa c. Tomasza, 9. Gierliński Mikołaj s. Mikołaja, 10. Gierlińska Stanisława c. Józefa, 11. Jędruszczak Eugeniusz, 12. Jędruszczak Stefania, 13. Kopron Zdzisław s. Stanisława, 14. Kopron Jadwiga c. Władysława, 15. Kozak Eugeniusz s. Jana, 16. Kozak Eugenia c. Pawła, 17. Krzysiak Władysław s. Pawła, 18. Krzysiak Marianna c. Franciszka, 19. Lendzion Antoni s. Stefana, 20. Lendzion Leokadia c. Wawrzyńca, 21. Malec Franciszek s. Józefa, 22. Malec Kazimiera c. Stanisława, 23. Miszczuk Antoni s. Jana, 24. Miszczuk Janina c. Andrzeja, 25. Pleszczyński Stanisław s. Antoniego, 26. Pleszczyńska Anna c. Antoniego, 27. Siwik Józef s. Piotra, 28. Siwik Stanisława c. Jana, 29. Ścibak Czesław s. Tomasza, 30. Ścibak Wanda c. Jana, 31. Śpiewak Bolesław s. Bazylego, 32. Śpiewak Balbina c. Adama, 33. Wegiera Stefan s. Jana, 34. Wegiera Marianna c. Stefana, 35. Zydlewski Jan s. Piotra, 36. Zydlewska Anna c. Stanisława, 37. Żuraw Jan s. Józefa, 38. Żuraw Leokadia c. Piotra,

na wniosek Wojewody Kieleckiego:

39. Biedak Władysław, 40. Biedak Marianna, 41. Bratek Zygmunt s. Franciszka, 42. Bratek Kazimiera c. Józefa, 43. Broniś Piotr s. Wincentego, 44. Broniś Aniela c. Józefa, 45. Brożek Adam s. Piotra, 46. Brożek Władysława c. Jana, 47. Brych Marian s. Antoniego, 48. Brych Stanisława c. Walentego, 49. Cedro Tadeusz s. Juliusza, 50. Cedro Irena c. Michała, 51. Charabin Czesław s. Władysława, 52. Charabin Walentyna c. Jana, 53. Chrzanowski Antoni s. Pawła, 54. Chrzanowska Julianna c. Tomasza, 55. Cieślikiewicz Stefan s. Józefa, 56. Cieślikiewicz Helena c. Bronisława, 57. Ciopiński Tadeusz s. Józefa, 58. Ciopińska Czesława c. Mariana, 59. Cisak Władysław s. Jana, 60. Cisak Zofia c. Mikołaja, 61. Ćwiek Władysław s. Józefa, 62. Ćwiek Genowefa c. Stanisława, 63. Ficek Władysław s. Jana, 64. Ficek Zofia c. Michała, 65. Galus Stanisław s. Józefa, 66. Galus Krystyna c. Juliana, 67. Gładysz Franciszek s. Antoniego, 68. Gładysz Janina c. Antoniego, 69. Grabek Zygmunt, 70. Grabek Antonina, 71. Jagielnik Antoni s. Antoniego, 72. Jagielnik Stefania c. Franciszka, 73. Jamioł Stanisław s. Wojciecha, 74. Jamioł Stanisława c. Józefa, 75. Kałat Stanisław s. Romana, 76. Kałat Stanisława c. Franciszka, 77. Kaniszewski Wacław s. Jana, 78. Kaniszewska Marianna c. Stanisława, 79. Kargul Mieczysław, 80. Kargul Stefania, 81. Karyś Franciszek s. Józefa, 82. Karyś Zofia c. Szczepana, 83. Kita Józef s. Franciszka, 84. Kita Marianna c. Franciszka, 85. Klimczak Stanisław s. Wojciecha, 86. Klimczak Stanisława c. Franciszka, 87. Kłonica Wacław s. Jana, 88. Kłonica Helena c. Jana, 89. Kmiecik Józef s. Antoniego, 90. Kmiecik Helena c. Jana, 91. Koniuszy Józef s. Stanisława, 92. Koniuszy Marianna c. Antoniego, 93. Kopeć Jan s. Szymona, 94. Kopeć Marianna c. Stanisława, 95. Koruba Julian s. Jana, 96. Koruba Genowefa c. Piotra, 97. Kozana Bolesław s. Augustyna, 98. Kozana Emilia c. Jana, 99. Kozub Władysław s. Władysława, 100. Kozub Leokadia c. Konstantego, 101. Koźbiał Bronisław s. Jana, 102. Koźbiał Weronika c. Stanisława, 103. Kraj Władysław s. Szczepana, 104. Kraj Marianna c. Jakuba, 105. Kruk Franciszek s. Aleksandra, 106. Kruk Sabina c. Stefana, 107. Kruk Zygfryd s. Jana, 108. Kruk Marianna c. Franciszka, 109. Kubicki Andrzej s. Jana, 110. Kubicka Joanna c. Jana, 111. Kuza Stefan s. Jana, 112. Kuza Ewa c. Stanisława, 113. Łapa Władysław s. Wincentego, 114. Łapa Aniela c. Wincentego, 115. Łukawski Dionizy s. Tomasza, 116. Łukawska Feliksa c. Józefa, 117. Maj Stanisław s. Jana, 118. Maj Maria c. Józefa, 119. Majka Józef s. Franciszka, 120. Majka Stanisława c. Andrzeja, 121. Marczewski Jan s. Jana, 122. Marczewska Janina c. Łukasza, 123. Michalczyk Antoni s. Juliana, 124. Michalczyk Feliksa c. Michała, 125. Mijas Marian s. Władysława, 126. Mijas Bogumiła c. Józefa, 127. Morawiecki Władysław s. Kazimierza, 128. Morawiecka Krystyna c. Józefa, 129. Ogórek Bolesław s. Józefa, 130. Ogórek Teodozja c. Antoniego, 131. Olbracht Tadeusz s. Kazimierza, 132. Olbracht Irena c. Antoniego, 133. Pandel Stefan s. Jana, 134. Pandel Stanisława c. Stanisława, 135. Parkita Józef s. Józefa, 136. Parkita Franciszka c. Józefa, 137. Piątek Marian s. Ludwika, 138. Piątek Zofia c. Jana, 139. Pietrzyk Andrzej s. Andrzeja, 140. Pietrzyk Marianna c. Józefa, 141. Pietrzyk Jan s. Wojciecha, 142. Pietrzyk Józefa c. Jana, 143. Pikus Stefan s. Pawła, 144. Pikus Daniela c. Józefa, 145. Piotrowski Bogusław s. Aleksego, 146. Piotrowska Walentyna c. Józefa, 147. Piróg Władysław s. Wojciecha, 148. Piróg Kazimiera c. Stanisława, 149. Pisarczyk Jan s. Michała, 150. Pisarczyk Wanda c. Franciszka, 151. Pisarczyk Jan s. Kazimierza, 152. Pisarczyk Antonina c. Piotra, 153. Pyczek Władysław s. Józefa, 154. Pyczek Wanda c. Pawła, 155. Rożkiewicz Władysław s. Jana, 156. Rożkiewicz Anna c. Józefa, 157. Sacharz Mieczysław s. Piotra, 158. Sacharz Stanisława c. Jana, 159. Sadowski Jan s. Andrzeja, 160. Sadowska Antonina c. Juliana, 161. Salwa Piotr s. Wincentego, 162. Salwa Marianna c. Jana, 163. Sierpiński Józef s. Jana, 164. Sierpińska Genowefa c. Michała, 165. Skiba Władysław s. Wojciecha, 166. Skiba Janina c. Józefa, 167. Styczeń Stanisław s. Antoniego, 168. Styczeń Janina c. Jana, 169. Syguła Stefan s. Kazimierza, 170. Syguła Zofia c. Antoniego, 171. Śledź Władysław s. Marcina, 172. Śledź Janina c. Tomasza, 173. Śmietana Bronisław s. Piotra, 174. Śmietana Stanisława c. Jana, 175. Terlecki Stanisław s. Stanisława, 176. Terlecka Józefa c. Pawła, 177. Wawszczyk Eugeniusz s. Jana, 178. Wawszczyk Daniela c. Jana, 179. Wcisło Jan s. Jana, 180. Wcisło Stanisława c. Wincentego, 181. Wendel Stanisław s. Franciszka, 182. Wendel Stanisława c. Franciszka, 183. Wieczorek Bronisław s. Józefa, 184. Wieczorek Józefa c. Franciszka, 185. Wira Stanisław s. Franciszka, 186. Wira Janina c. Walentego, 187. Wirecki Kazimierz s. Tomasza, 188. Wirecka Janina c. Józefa, 189. Wojtas Stanisław s. Jana, 190. Wojtas Janina c. Wojciecha, 191. Wójcik Stanisław s. Stanisława, 192. Wójcik Stanisława c. Antoniego, 193. Wywiał Zygmunt s. Stefana, 194. Wywiał Helena c. Feliksa, 195. Zawadzki Ludwik s. Józefa, 196. Zawadzka Marianna c. Antoniego, 197. Zbróg Franciszek s. Antoniego, 198. Zbróg Waleria c. Piotra, 199. Zielonka Franciszek s. Jana, 200. Zielonka Janina c. Adama, 201. Ziomek Stanisław s. Franciszka, 202. Ziomek Anna c. Wojciecha, 203. Znój Roman s. Jana, 204. Znój Stanisława c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Koszalińskiego:

205. Antoniak Franciszek s. Walentego, 206. Antoniak Stanisława c. Jana, 207. Grabowski Henryk s. Feliksa, 208. Grabowska Anna c. Władysława, 209. Jopek Henryk s. Józefa, 210. Jopek Genowefa c. Władysława, 211. Klonowski Tadeusz s. Władysława, 212. Klonowska Janina c. Józefa, 213. Miładowski Stanisław s. Jana, 214. Miładowska Janina c. Andrzeja, 215. Naramowski Antoni s. Jana, 216. Naramowska Janina c. Idziego, 217. Płuska Stefan, 218. Płuska Irena, 219. Szewczykowski Stanisław s. Michała, 220. Szewczykowska Stanisława c. Szczepana,

na wniosek Wojewody Krakowskiego:

221. Adamczyk Józef, 222. Adamczyk Rozalia, 223. Bień Marian s. Jana, 224. Bień Michalina c. Franciszka, 225. Karaczyn Władysław s. Józefa, 226. Karaczyn Bronisława c. Józefa, 227. Kiszka Józef s. Pawła, 228. Kiszka Stanisława c. Wojciecha, 229. Lipnicki Adam s. Kajetana, 230. Lipnicka Stanisława c. Karola, 231. Nowak Ludwik s. Józefa, 232. Nowak Stanisława c. Antoniego, 233. Pabisek Julian s. Andrzeja, 234. Pabisek Helena c. Józefa, 235. Pogan Tadeusz s. Szczepana, 236. Pogan Leokadia c. Franciszka, 237. Prokop Jan s. Stanisława, 238. Prokop Kazimiera c. Jana, 239. Sobeńko Zbigniew s. Mikołaja, 240. Sobeńko Lidia c. Pawła, 241. Szumera Józef s. Piotra, 242. Szumera Leokadia c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Opolskiego:

243. Banert Paweł s. Augustyna, 244. Banert Maria c. Franciszka, 245. Bieniek Teodor s. Filipa, 246. Bieniek Franciszka c. Leopolda, 247. Bolibrzuch Dominik s. Wojciecha, 248. Bolibrzuch Janina c. Józefa, 249. Bonter Jan s. Jana, 250. Bonter Janina c. Michała, 251. Chrobok Jan s. Józefa, 252. Chrobok Jadwiga c. Józefa, 253. Dziubiński Joachim s. Karola, 254. Dziubińska Urszula c. Franciszka, 255. Dębicki Stanisław s. Michała, 256. Dębicka Genowefa c. Franciszka, 257. Detyna Kazimierz s. Antoniego, 258. Detyna Maria c. Wojciecha, 259. Grech Franciszek s. Józefa, 260. Grech Stefania c. Józefa, 261. Josek Karol s. Józefa, 262. Josek Gertruda c. Pawła, 263. Klama Józef s. Franciszka, 264. Klama Gertruda c. Jana, 265. Kaźmierczak Józef s. Władysława, 266. Kaźmierczak Stefania c. Ryszarda, 267. Komornik Stanisław s. Teodora, 268. Komornik Joanna c. Łukasza, 269. Kowal Jan s. Józefa, 270. Kowal Cecylia c. Pawła, 271. Kowalski Tadeusz s. Dionizego, 272. Kowalska Helena c. Andrzeja, 273. Ksiądzyna Jan s. Pawła, 274. Ksiądzyna Wiktoria c. Mikołaja, 275. Kuflik Antoni s. Władysława, 276. Kuflik Wanda c. Pawła, 277. Kuglarz Jan s. Józefa, 278. Kuglarz Maria c. Karola, 279. Lechowicz Tomasz s. Józefa, 280. Lechowicz Anna c. Jana, 281. Makowski Józef s. Józefa, 282. Makowska Maria c. Ludwika, 283. Masełko Piotr s. Kazimierza, 284. Masełko Anna c. Piotra, 285. Mańka Karol s. Karola, 286. Mańka Klara c. Franciszka, 287. Marchocki Władysław s. Dymitra, 288. Marchocka Stefania c. Jana, 289. Mieszczak Władysław s. Stanisława, 290. Mieszczak Jadwiga c. Alojzego, 291. Misa Kazimierz s. Jana, 292. Misa Anna c. Macieja, 293. Misa Franciszek s. Michała, 294. Misa Janina c. Ignacego, 295. Mróz Franciszek s. Antoniego, 296. Mróz Apolonia c. Piotra, 297. Niewiedział Józef s. Michała, 298. Niewiedział Maria c. Jana, 299. Nyga Jan s. Władysława, 300. Nyga Helena c. Jana, 301. Pabian Józef s. Stanisława, 302. Pabian Wiera c. Jana, 303. Piotrowski Stanisław s. Karola, 304. Piotrowska Leonia c. Franciszka, 305. Puchacz Władysław s. Teodora, 306. Puchacz Stanisława c. Kazimierza, 307. Rasztar Władysław s. Piotra, 308. Rasztar Stefania c. Pawła, 309. Rekus Henryk s. Józefa, 310. Rekus Teresa c. Emanuela, 311. Ręczmień Władysław s. Walentego, 312. Ręczmień Elżbieta c. Oskara, 313. Sieniawski Józef s. Łukasza, 314. Sieniawska Maria c. Józefa, 315. Smykała Helmut s. Edmunda, 316. Smykała Elżbieta c. Józefa, 317. Sławik Paweł s. Teodora, 318. Sławik Helena c. Jana, 319. Sysak Józef s. Michała, 320. Sysak Franciszka c. Michała, 321. Szott Jan s. Józefa, 322. Szott Józefa c. Franciszka, 323. Ślęzak Władysław s. Pawła, 324. Ślęzak Maria c. Rudolfa, 325. Toma Ryszard s. Józefa, 326. Toma Waleska c. Jana, 327. Wacha Michał s. Stefana, 328. Wacha Wacława c. Jana, 329. Wasztyl Stefan s. Kazimierza, 330. Wasztyl Dorota c. Jana, 331. Ważny Stanisław s. Rudolfa, 332. Ważna Maria c. Ryszarda, 333. Winiarski Henryk s. Michała, 334. Winiarska Cecylia c. Bronisława, 335. Wolany Józef s. Franciszka, 336. Wolany Anna c. Józefa, 337. Wołk Stanisław s. Jana, 338. Wołk Helena c. Stanisława, 339. Wołowicz Edward s. Szczepana, 340. Wołowicz Anna c. Jana, 341. Wołowiec Bronisław s. Józefa, 342. Wołowiec Józefa c. Franciszka, 343. Wróbel Jan s. Teofila, 344. Wróbel Stanisława c. Franciszka, 345. Zadurowicz Franciszek s. Piotra, 346. Zadurowicz Krystyna c. Wilhelma, 347. Zawiślak Antoni s. Mikołaja, 348. Zawiślak Anna c. Albina, 349. Zuzia Marian s. Józefa, 350. Zuzia Maria c. Jana, 351. Żurakowski Kazimierz s. Michała, 352. Żurakowska Bronisława c. Alfonsa,

na wniosek Wojewody Toruńskiego:

353. Bucoń Jan s. Andrzeja, 354. Bucoń Eleonora c. Michała, 355. Cegielski Tadeusz s. Ludwika, 356. Cegielska Ewa c. Leona, 357. Cieślik Stanisław s. Stanisława, 358. Cieślik Bronisława c. Tadeusza, 359. Frączek Józef s. Wojciecha, 360. Frączek Janina c. Stanisława, 361. Gdula Wacław s. Józefa, 362. Gdula Zofia c. Józefa, 363. Głowacki Wacław s. Jana, 364. Głowacka Halina c. Władysława, 365. Kalinowski Wacław s. Stefana, 366. Kalinowska Felicja c. Jana, 367. Karasiński Bogusław s. Kazimierza, 368. Karasińska Irena c. Franciszka, 369. Lendzion Henryk s. Maksymiliana, 370. Lendzion Czesława c. Franciszka, 371. Lewandowski Franciszek s. Władysława, 372. Lewandowska Marianna c. Teofila, 373. Lewandowski Jan, 374. Lewandowska Janina, 375. Lipowski Henryk s. Jana, 376. Lipowska Genowefa c. Jana, 377. Luckner Heliodor s. Konrada, 378. Luckner Małgorzata c. Jana, 379. Maćkowski Józef s. Wojciecha, 380. Maćkowska Weronika c. Franciszka, 381. Malinowski Kazimierz s. Jana, 382. Malinowska Irena c. Pawła, 383. Młynarczyk Mieczysław s. Wojciecha, 384. Młynarczyk Antonina c. Stefana, 385. Mysz Benedykt s. Bronisława, 386. Mysz Genowefa c. Bronisława, 387. Obuchowski Bronisław s. Jana, 388. Obuchowska Zofia c. Jana, 389. Olchowik Paweł s. Antoniego, 390. Olchowik Olga c. Sergiusza, 391. Orłowski Alojzy s. Jana, 392. Orłowska Joanna c. Franciszka, 393. Perechocki Mikołaj s. Cyryla, 394. Perechocka Stefania c. Bronisława, 395. Prokop Mieczysław s. Jana, 396. Prokop Jadwiga c. Michała, 397. Rutkowski Leonard s. Antoniego, 398. Rutkowska Helena c. Alojzego, 399. Sinacki Jan s. Władysława, 400. Sinacka Genowefa c. Jana, 401. Stręciwilk Józef s. Pawła, 402. Stręciwilk Anastazja c. Franciszka, 403. Treder Alfons s. Bronisława, 404. Treder Irena c. Leona, 405. Trojan Henryk s. Bolesława, 406. Trojan Stefania c. Jana, 407. Tyburski Edmund s. Leona, 408. Tyburska Helena c. Franciszka, 409. Wardak Władysław s. Leona, 410. Wardak Marianna c. Leona, 411. Wiśniewski Wacław s. Jana, 412. Wiśniewska Czesława c. Antoniego, 413. Wrzosek Walenty s. Walentego, 414. Wrzosek Kazimiera c. Franciszka,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

415. Chorzewski Mieczysław s. Edmunda, 416. Chorzewska Krystyna c. Stefana, 417. Garwoliński Aleksander s. Stanisława, 418. Garwolińska Leokadia c. Zygmunta, 419. Gołębiowski Henryk s. Wincentego, 420. Gołębiowska Helena c. Piotra, 421. Kluczyński Jan s. Wojciecha, 422. Kluczyńska Cecylia c. Andrzeja, 423. Maciejewski Henryk s. Walentego, 424. Maciejewska Marianna c. Antoniego, 425. Marczak Stanisław s. Franciszka, 426. Marczak Zofia c. Stanisława, 427. Mikołajczyk Leon s. Joachima, 428. Mikołajczyk Maria c. Jana, 429. Milewski Władysław s. Władysława, 430. Milewska Janina c. Andrzeja, 431. Muda Witold s. Adama, 432. Muda Zofia c. Piotra, 433. Palczak Adam s. Bazylego, 434. Palczak Helena c. Piotra, 435. Petrykowski Władysław s. Andrzeja, 436. Petrykowska Anna c. Wincentego, 437. Remisiewicz Władysław s. Adama, 438. Remisiewicz Stanisława c. Jana, 439. Rojek Wacław s. Michała, 440. Rojek Maria c. Jana, 441. Świtkowski Stanisław s. Jana, 442. Świtkowska Krystyna c. Franciszka, 443. Węgier Franciszek s. Józefa, 444. Węgier Regina c. Józefa,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

445. Abramowski Kazimierz s. Władysława, 446. Abramowska Helena c. Marcina, 447. Bogdanowicz Bogdan s. Franciszka, 448. Bogdanowicz Antonina c. Jana, 449. Cymbalista Tryfon s. Andrzeja, 450. Cymbalista Ludwika c. Michała, 451. Malik Jan, 452. Malik Stanisława, 453. Matysiak Władysław, 454. Matysiak Stefania, 455. Mucha Roman s. Władysława, 456. Mucha Katarzyna c. Jana, 457. Ostrowski Kazimierz s. Józefa, 458. Ostrowska Katarzyna c. Roberta, 459. Rak Bernard s. Jana, 460. Rak Gertruda c. Stanisława, 461. Stolarski Mieczysław s. Władysława, 462. Stolarska Małgorzata c. Karola, 463. Strynowicz Władysław s. Józefa, 464. Strynowicz Kazimiera c. Eugeniusza, 465. Szepiela Kazimierz s. Józefa, 466. Szepiela Maria c. Franciszka, 467. Żurek Julian s. Juliana, 468. Żurek Anna c. Mytrofana,

na wniosek Wojewody Zamojskiego:

469. Bender Walerian s. Jakuba, 470. Bender Leokadia c. Ludwika, 471. Chmielowiec Grzegorz s. Józefa, 472. Chmielowiec Stanisława c. Jana, 473. Ferenszkiewicz Jan s. Jana, 474. Ferenszkiewicz Genowefa c. Stanisława, 475. Gruszecki Piotr s. Stanisława, 476. Gruszecka Janina c. Jana, 477. Hawryluk Władysław s. Grzegorza, 478. Hawryluk Irena c. Michała, 479. Krzyszczuk Bolesław s. Józefa, 480. Krzyszczuk Bronisława c. Jana, 481. Kuśmierczak Albin s. Jana, 482. Kuśmierczak Zofia c. Piotra, 483. Laszuk Jan s. Mikołaja, 484. Laszuk Teofila c. Aleksandra, 485. Łukaszkiewicz Piotr s. Józefa, 486. Łukaszkiewicz Karolina c. Grzegorza, 487. Machlarz Zenon s. Jana, 488. Machlarz Janina c. Andrzeja, 489. Mielnik Bronisław s. Piotra, 490. Mielnik Janina c. Szczepana, 491. Nowicki Władysław s. Jana, 492. Nowicka Felicja c. Jana, 493. Pruchniak Piotr s. Franciszka, 494. Pruchniak Janina c. Jana, 495. Radzięciak Tadeusz s. Jana, 496. Radzięciak Stefania c. Stanisława, 497. Rój Bronisław s. Antoniego, 398. Rój Anna c. Michała, 499. Sawuła Jan s. Pawła, 500. Sawuła Czesława c. Władysława, 501. Symonowicz Józef s. Michała, 502. Symonowicz Wanda c. Józefa, 503. Świętojański Józef s. Antoniego, 504. Świętojańska Anna c. Kazimierza, 505. Traczyk Franciszek s. Jana, 506. Traczyk Bronisława c. Jana, 507. Warzocha Ludwik s. Andrzeja, 508. Warzocha Maria c. Andrzeja.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021