Nadanie odznaczeń.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o nadaniu odznaczeń.

Rej. 49/97 MPM

Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450) odznaczone zostają osoby, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim,

MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

na wniosek Wojewody Elbląskiego:

1. Barycki Antoni s. Konstantego, 2. Barycka Maria c. Dominika, 3. Biskup Czesław s. Wojciecha, 4. Biskup Marianna c. Jana, 5. Kobyra Bronisław s. Stanisława, 6. Kobyra Rozalia c. Karola, 7. Kudła Leon s. Józefa, 8. Kudła Józefa c. Stanisława, 9. Meyer Franciszek s. Teofila, 10. Meyer Klara c. Lucjana, 11. Nowicki Wincenty s. Władysława, 12. Nowicka Stefania c. Franciszka, 13. Pajurek Stanisław s. Stanisława, 14. Pajurek Michalina c. Piotra, 15. Seroczyński Bronisław, 16. Seroczyńska Stanisława, 17. Szymański Władysław s. Marcina, 18. Szymańska Helena c. Jana, 19. Widuto Feliks s. Feliksa, 20. Widuto Józefa c. Feliksa,

na wniosek Wojewody Gdańskiego:

21. Armatowski Bronisław s. Józefa, 22. Armatowska Jadwiga c. Piotra, 23. Basmann Jan s. Józefa, 24. Basmann Anna c. Augustyna, 25. Beldegrin Herman s. Adolfa, 26. Beldegrin Maria c. Józefa, 27. Bobrowski Bernard s. Józefa, 28. Bobrowska Wanda c. Jana, 29. Borowski Stanisław s. Konstantego, 30. Borowska Waleria c. Włodzimierza, 31. Boszke Eryk s. Walentego, 32. Boszke Jadwiga c. Juliusza, 33. Brzeski Władysław s. Antoniego, 34. Brzeska Maria c. Adama, 35. Buszek Kazimierz s. Kazimierza, 36. Buszek Jadwiga c. Jana, 37. Chruściński Henryk s. Teodora, 38. Chruścińska Urszula c. Otona, 39. Cichocki Ryszard s. Feliksa, 40. Cichocka Anna c. Antoniego, 41. Czaplicki Tadeusz s. Bolesława, 42. Czaplicka Stefania c. Stanisława, 43. Czoska Władysław s. Teofila, 44. Czoska Anna c. Jana, 45. Czyżewski Franciszek s. Michała, 46. Czyżewska Agnieszka c. Józefa, 47. Ćwiertnia Wacław s. Mikołaja, 48. Ćwiertnia Władysława c. Władysława, 49. Dawidowski Brunon s. Józefa, 50. Dawidowska Eugenia c. Leona, 51. Dobrzyński Zbigniew s. Czesława, 52. Dobrzyńska Eugenia c. Mikołaja, 53. Drabik Czesław s. Edwarda, 54. Drabik Helena c. Aleksandra, 55. Funk Bolesław, 56. Funk Elżbieta, 57. Gaca Edmund s. Władysława, 58. Gaca Anna c. Teofila, 59. Gardzielewski Franciszek s. Bernarda, 60. Gardzielewska Monika c. Stanisława, 61. Garstka Ryszard s. Wacława, 62. Garstka Łucja c. Leonarda, 63. Goczewski Edmund s. Józefa, 64. Goczewska Maria c. Franciszka, 65. Gojtowski Jan s. Leona, 66. Gojtowska Marta c. Teofila, 67. Gosz Józef s. Józefa, 68. Gosz Jadwiga c. Józefa, 69. Goworski Wiktor s. Jerzego, 70. Goworska Helena c. Franciszka, 71. Hebel Leon s. Antoniego, 72. Hebel Stefania c. Augustyna, 73. Hinc Jakub s. Franciszka, 74. Hinc Monika c. Teofila, 75. Jackowski Henryk s. Antoniego, 76. Jackowska Stanisława c. Stanisława, 77. Jagiełka Józef s. Jana, 78. Jagiełka Maria c. Marcina, 79. Jakusik Franciszek s. Józefa, 80. Jakusik Bronisława c. Józefa, 81. Jankowski Augustyn s. Franciszka, 82. Jankowska Monika c. Pawła, 83. Jankowski Klemens s. Leona, 84. Jankowska Monika c. Franciszka, 85. Jarzembiński Leon s. Feliksa, 86. Jarzembińska Leokadia c. Jana, 87. Jester Fryderyk s. Emila, 88. Jester Zofia c. Ignacego, 89. Kaiser Brunon s. Edwarda, 90. Kaiser Anna c. Jana, 91. Kanka Władysław, 92. Kanka Hildegarda, 93. Klasa Józef s. Adama, 94. Klasa Anna c. Józefa, 95. Kluszczyk Piotr s. Józefa, 96. Kluszczyk Eryka c. Augustyna, 97. Kołwzan Jan s. Józefa, 98. Kołwzan Helena c. Bolesława, 99. Kondrat Stefan s. Oresta, 100. Kondrat Rozalia c. Błażeja, 101. Konke Rejmund s. Ryszarda, 102. Konke Anna c. Izydora, 103. Kosiecki Brunon s. Leona, 104. Kosiecka Gerarda c. Bernarda, 105. Kowalczyk Stanisław s. Józefa, 106. Kowalczyk Stanisława c. Jana, 107. Krauze Piotr s. Piotra, 108. Krauze Helena c. Antoniego, 109. Kruczyński Wilhelm, 110. Kruczyńska Klara, 111. Kuncewicz Franciszek s. Konstantego, 112. Kuncewicz Władysława c. Karola, 113. Kurzawski Feliks s. Edmunda, 114. Kurzawska Janina c. Ignacego, 115. Labuda Jan s. Alojzego, 116. Labuda Bronisława c. Franciszka, 117. Lehmann Władysław s. Józefa, 118. Lehmann Helena c. Bogusława, 119. Lewandowski Kazimierz s. Kazimierza, 120 Lewandowska Janina c. Andrzeja, 121. Libera Edmund s. Juliana, 122. Libera Helena c. Franciszka, 123. Liegmanowski Władysław s. Antoniego, 124. Liegmanowska Zofia c. Michała, 125. Lipiński Zygmunt s. Mariana, 126. Lipińska Urszula c. Pawła, 127. Łuczak Kazimierz s. Stanisława, 128. Łuczak Helena c. Józefa, 129. Mach Karol s. Jakuba, 130. Mach Agnieszka c. Józefa, 131. Marczuk Wincenty s. Pawła, 132. Marczuk Halina c. Stanisława, 133. Miedziński Lech s. Wiktora, 134. Miedzińska Krystyna c. Jana, 135. Młyński Klemens s. Józefa, 136. Młyńska Stanisława c. Leona, 137. Mulawka Michał s. Marcina, 138. Mulawka Leonarda c. Aleksandra, 139. Naczke Brunon s. Józefa, 140. Naczke Jadwiga c. Bazylego, 141. Neumann Stanisław s. Franciszka, 142. Neumann Gertruda c. Stanisława, 143. Okrój Brunon s. Juliusza, 144. Okrój Agnieszka c. Stefana, 145. Ormańczyk Ksawery s. Wojciecha, 146. Ormańczyk Agnieszka c. Józefa, 147. Pastwa Józef s. Franciszka, 148. Pastwa Agnieszka c. Konrada, 149. Pecz Aleksander s. Leona, 150. Pecz Marta c. Jana, 151. Piekarski Alojzy s. Józefa, 152. Piekarska Maria c. Augustyna, 153. Pindel Józef s. Józefa, 154. Pindel Walentyna c. Kaspra, 155. Płotka Leon s. Franciszka, 156. Płotka Małgorzata c. Adama, 157. Posmyk Jan s. Stanisława, 158. Posmyk Aniela c. Szymona, 159. Prena Albin s. Wacława, 160. Prena Urszula c. Jana, 161. Puzdrowski Bernard s. Józefa, 162. Puzdrowska Bronisława c. Józefa, 163. Puzdrowski Bolesław s. Józefa, 164. Puzdrowska Zofia c. Jana, 165. Pyciński Jan s. Józefa, 166. Pycińska Teresa c. Władysława, 167. Radomski Jan s. Jana, 168. Radomska Wanda c. Franciszka, 169. Radtke Stefan s. Augustyna, 170. Radtke Łucja c. Augustyna, 171. Regliński Jan s. Augusta, 172. Reglińska Maria c. Teofila, 173. Richert Jan s. Jana, 174. Richert Klara c. Jana, 175. Rybicki Józef s. Bolesława, 176. Rybicka Antonina c. Szczepana, 177. Rydelek Kazimierz s. Łukasza, 178. Rydelek Anna c. Franciszka, 179. Saks Bolesław s. Jana, 180. Saks Wanda c. Juliana, 181. Sawiak Władysław s. Józefa, 182. Sawiak Helena c. Jana, 183. Serkowski Jan s. Jana, 184. Serkowska Zofia c. Alojzego, 185. Soczyński Mieczysław s. Antoniego, 186. Soczyńska Marianna c. Franciszka, 187. Stachura Henryk s. Jana, 188. Stachura Danuta c. Józefa, 189. Stangorra Paweł s. Pawła, 190. Stangorra Gertruda c. Franciszka, 191. Staniszewski Paweł s. Edmunda, 192. Staniszewska Marianna c. Michała, 193. Stepnowski Władysław s. Aleksandra, 194. Stepnowska Jadwiga c. Jana, 195. Studuński Kazimierz s. Leona, 196. Studuńska Zofia c. Józefa, 197. Suchodolski Romuald s. Franciszka, 198. Suchodolska Józefa c. Jana, 199. Sukiennik Stanisław s. Antoniego, 200. Sukiennik Wanda c. Juliana, 201. Szałkowski Tomasz s. Jana, 202. Szałkowska Marianna c. Teodora, 203. Szczeblewski Jan s. Antoniego, 204. Szczeblewska Małgorzata c. Józefa, 205. Szczeciński Bolesław s. Augustyna, 206. Szczecińska Janina c. Juliana, 207. Szczepkowski Antoni s. Jana, 208. Szczepkowska Anna c. Józefa, 209. Szczupaczyński Aleksander s. Stanisława, 210. Szczupaczyńska Anna c. Benona, 211. Sztormowski Karol s. Jana, 212. Sztormowska Klara c. Józefa, 213. Szulc Alfons s. Józefa, 214. Szulc Henryjeta c. Brunona, 215. Szulc Alojzy s. Leona, 216. Szulc Maria c. Antoniego, 217. Szulc Zygmunt s. Wojciecha, 218. Szulc Teresa c. Szymona, 219. Szwarc Franciszek s. Leona, 220. Szwarc Gertruda c. Jana, 221. Świercz Władysław s. Józefa, 222. Świercz Aldona c. Ignacego, 223. Tetzlaff Alfons s. Augustyna, 224. Tetzlaff Stanisława c. Bernarda, 225. Tomaszewski Antoni s. Andrzeja, 226. Tomaszewska Irena c. Władysława, 227. Tracz Tadeusz s. Bolesława, 228. Tracz Kazimiera c. Franciszka, 229. Urbanek Zenon s. Michała, 230. Urbanek Teresa c. Jana, 231. Walkowiak Edmund s. Franciszka, 232. Walkowiak Wiktoria c. Feliksa, 233. Waśniewski Maksymilian s. Franciszka, 234. Waśniewska Stefania c. Teofila, 235. Wichłacz Antoni s. Andrzeja, 236. Wichłacz Alicja c. Franciszka, 237. Wiliński Jerzy, 238. Wilińska Alwina, 239. Wilk Jan, 240. Wilk Elżbieta, 241. Wnuk Metody s. Jana, 242. Wnuk Maria c. Stanisława, 243. Wójcik Mieczysław, 244. Wójcik Zenaida, 245. Wrzesiński Edward s. Feliksa, 246. Wrzesińska Zofia c. Jana, 247. Wyszecki Klemens s. Augustyna, 248. Wyszecka Agnieszka c. Jana, 249. Zagórski Stanisław s. Andrzeja, 250. Zagórska Aurelia c. Piotra, 251. Zen Mieczysław s. Jakuba, 252. Zen Jadwiga c. Augustyna, 253. Żmijewski Stanisław s. Władysława, 254. Żmijewska Maria c. Józefa,

na wniosek Wojewody Kaliskiego:

255. Adamiak Edward s. Antoniego, 256. Adamiak Helena c. Karola, 257. Bangrowski Jan s. Tomasza, 258. Bangrowska Józefa c. Antoniego, 259. Bąk Stanisław s. Antoniego, 260. Bąk Stefania c. Stanisława, 261. Brzeszczyński Zdzisław s. Józefa, 262. Brzeszczyńska Marta c. Józefa, 263. Dobras Stanisław s. Józefa, 264. Dobras Jadwiga c. Władysława, 265. Fibig Ignacy s. Jana, 266. Fibig Aniela c. Józefa, 267. Franc Jan s. Ludwika, 268. Franc Franciszka c. Józefa, 269. Galer Józef s. Józefa, 270. Galer Marianna c. Alojzego, 271. Gąbka Józef s. Franciszka, 272. Gąbka Wiktoria c. Franciszka, 273. Glapa Czesław s. Wawrzyńca, 274. Glapa Józefa c. Franciszka, 275. Janek Franciszek s. Franciszka, 276. Janek Maria c. Jana, 277. Janowski Władysław s. Tomasza, 278. Janowska Helena c. Józefa, 279. Jarzembski Zdzisław s. Józefa, 280. Jarzembska Henryka c. Piotra, 281. Jasik Franciszek s. Józefa, 282. Jasik Teresa c. Tomasza, 283. Jędrzejak Franciszek s. Jakuba, 284. Jędrzejak Marianna c. Stanisława, 285. Kowalewski Władysław s. Walentego, 286. Kowalewska Stanisława c. Ignacego, 287. Kozłowski Jan s. Jana, 288. Kozłowska Zofia c. Józefa, 289. Krawczyk Teodor s. Franciszka, 290. Krawczyk Władysława c. Antoniego, 291. Krause Franciszek s. Andrzeja, 292. Krause Pelagia c. Franciszka, 293. Kryś Bolesław s. Tomasza, 294. Kryś Helena c. Stanisława, 295. Kryś Jan s. Jana, 296. Kryś Marianna c. Marcina, 297. Kryś Stanisław s. Stanisława, 298. Kryś Maria c. Ignacego, 299. Krzyżaniak Jan s. Józefa, 300. Krzyżaniak Zofia c. Józefa, 301. Kuprynowicz Andrzej s. Jana, 302. Kuprynowicz Stefania s. Jana, 303. Kwatera Czesław s. Franciszka, 304. Kwatera Magdalena c. Józefa, 305. Kwiatkowski Stefan s. Stanisława, 306. Kwiatkowska Marianna c. Wojciecha, 307. Maciejewski Józef s. Augustyna, 308. Maciejewska Stanisława c. Franciszka, 309. Maleszka Stefan s. Stanisława, 310. Maleszka Maria c. Stanisława, 311. Marszałek Stanisław s. Wojciecha, 312. Marszałek Stanisława c. Jana, 313. Matillek Stanisław s. Augustyna, 314. Matillek Helena c. Wojciecha, 315. Matysiak Józef s. Kaspra, 316. Matysiak Marianna c. Antoniego, 317. Mielcarz Henryk s. Ignacego, 318. Mielcarz Zofia c. Leona, 319. Moraś Franciszek s. Franciszka, 320. Moraś Helena c. Ignacego, 321. Musiałowski Błażej s. Juliana, 322. Musiałowska Marianna c. Michała, 323. Neisch Wiktor s. Adama, 324. Neisch Helena c. Stanisława, 325. Nowicki Antoni s. Andrzeja, 326. Nowicka Marianna c. Tomasza, 327. Pater Jan s. Józefa, 328. Pater Anna c. Jana, 329. Pawlak Edward s. Tomasza, 330. Pawlak Maria c. Michała, 331. Pieniężny Stanisław s. Antoniego, 332. Pieniężna Stefania c. Jana, 333. Porczyński Józef s. Wincentego, 334. Porczyńska Stefania c. Józefa, 335. Półrolniczak Leon s. Ignacego, 336. Półrolniczak Anna c. Tomasza, 337. Praczyk Stanisław s. Franciszka, 338. Praczyk Zofia c. Jana, 339. Przybylski Józef s. Kazimierza, 340. Przybylska Marianna c. Tomasza, 341. Radoła Roman s. Wawrzyna, 342. Radoła Weronika c. Dymitra, 343. Roszczak Marcin s. Jakuba, 344. Roszczak Stanisława c. Józefa, 345. Roszczak Piotr s. Jakuba, 346. Roszczak Marianna c. Walentego, 347. Stamburski Teodor s. Jana, 348. Stamburska Janina c. Bronisława, 349. Staniewski Wiktor s. Mikołaja, 350. Staniewska Jadwiga c. Michała, 351. Szczepaniak Jan s. Bolesława, 352. Szczepaniak Genowefa c. Karola, 353. Szulc Jan s. Stanisława, 354. Szulc Jewrosina c. Iwana, 355. Szumiński Mieczysław s. Franciszka, 356. Szumińska Henryka c. Franciszka, 357. Tomaszkiewicz Tadeusz s. Tomasza, 358. Tomaszkiewicz Wiesława c. Piotra, 359. Walas Józef s. Walentego, 360. Walas Marianna c. Stanisława, 361. Wieczorek Władysław s. Józefa, 362. Wieczorek Jadwiga c. Jana, 363. Zemski Stefan s. Macieja, 364. Zemska Irena c. Pawła, 365. Zugehör Sylwester s. Józefa, 366. Zugehör Stanisława c. Stanisława,

na wniosek Wojewody Katowickiego:

367. Antoniewski Antoni s. Mieczysława, 368. Antoniewska Halina c. Juliana, 369. Babilas Zygmunt s. Józefa, 370. Babilas Cecylia c. Józefa, 371. Barciński Ludwik s. Władysława, 372. Barcińska Helena c. Franciszka, 373. Bluszcz Maksymilian s. Pawła, 374. Bluszcz Łucja c. Bonifacego, 375. Domagała Wincenty s. Wincentego, 376. Domagała Adelajda c. Jana, 377. Janik Jan s. Wojciecha, 378. Janik Teodozja c. Wincentego, 379. Kałwak Jan s. Józefa, 380. Kałwak Jadwiga c. Jerzego, 381. Klaja Alojzy s. Jana, 382. Klaja Krystyna c. Jana, 383. Klama Bolesław s. Bolesława, 384. Klama Urszula c. Alfreda, 385. Kocot Bronisław s. Jana, 386. Kocot Antonina c. Piotra, 387. Kondrot Stanisław s. Wiktora, 388. Kondrot Helena c. Jana, 389. Kubica Ryszard s. Augustyna, 390. Kubica Paulina c. Jana, 391. Lubszczyk Edmund s. Walentego, 392. Lubszczyk Maria c. Pawła, 393. Macewicz Mieczysław s. Jana, 394. Macewicz Janina c. Józefa, 395. Marcol Oskar s. Hermana, 396. Marcol Łucja c. Antoniego, 397. Misiek Ludwik s. Ludwika, 398. Misiek Rozalia c. Józefa, 399. Niedobecki Augustyn s. Jana, 400. Niedobecka Elżbieta c. Konstantego, 401. Nowak Jan, 402. Nowak Maria, 403. Palka Józef s. Antoniego, 404. Palka Gertruda s. Jana, 405. Pieczka Józef s. Roberta, 406. Pieczka Gertruda c. Mikołaja, 407. Pielok Wilhelm s. Alojzego, 408. Pielok Hildegarda c. Teofila, 409. Piwowar Jan, 410. Piwowar Zuzanna, 411. Postawka Eryk s. Teofila, 412. Postawka Gertruda c. Jana, 413. Pozór Wilhelm s. Augustyna, 414. Pozór Elżbieta c. Roberta, 415. Prusko Józef s. Wincentego, 416. Prusko Leokadia c. Jana, 417. Przegenza Karol, 418. Przegenza Elfryda, 419. Pustołka Emanuel s. Franciszka, 420. Pustołka Anna c. Jana, 421. Rejdych Franciszek s. Pawła 422. Rejdych Zdzisława c. Jana, 423. Rezner Antoni s. Bonifacego, 424. Rezner Łucja c. Pawła, 425. Kojczyk Herman s. Jana, 426. Kojczyk Dorota c. Ludwika, 427. Sarapata Józef, 428. Sarapata Józefa, 429. Smyczek Augustyn s. Urbana, 430. Smyczek Genowefa c. Wilhelma, 431. Sobel Jerzy s. Józefa, 432. Sobel Franciszka c. Tomasza, 433. Szebera Roman s. Juliusza, 434. Szebera Łucja c. Roberta, 435. Szmajduch Emil s. Jana, 436. Szmajduch Leokadia c. Konstantego, 437. Trawka Eugeniusz s. Stanisława, 438. Trawka Janina c. Józefa, 439. Wendeker Andrzej s. Stanisława, 440. Wendeker Irena c. Bolesława, 441. Wieliczko Kazimierz s. Stefana, 442. Wieliczko Stefania c. Macieja, 443. Wiercioch Paweł s. Pawła, 444. Wiercioch Łucja c. Franciszka, 445. Wowro Alojzy s. Emanuela, 446. Wowro Zofia c. Jana,

na wniosek Wojewody Koszalińskiego:

447. Bardabusz Antoni s. Włodzimierza, 448. Bardabusz Jadwiga c. Jana, 449. Gryciuk Kazimierz s. Andrzeja, 450. Gryciuk Maria c. Pawła, 451. Kieruzel Kazimierz s. Adama, 452. Kieruzel Krystyna c. Hilarego, 453. Krajczyński Jerzy s. Jana, 454. Krajczyńska Janina c. Andrzeja, 455. Krawczyk Czesław s. Jana, 456. Krawczyk Irena c. Filipa, 457. Kruk Antoni s. Józefa, 458. Kruk Wacława c. Edwarda, 459. Malinowski Adam s. Konstantego, 460. Malinowska Jadwiga c. Adolfa, 461. Morawski Tadeusz s. Władysława, 462. Morawska Kazimiera c. Feliksa, 463. Mróz Władysław s. Stanisława, 464. Mróz Halina c. Teodora, 465. Piekarski Czesław s. Władysława, 466. Piekarska Leokadia c. Walentego, 467. Starzak Jerzy s. Franciszka, 468. Starzak Maria c. Michała, 469. Waśkiewicz Ryszard s. Wincentego, 470. Waśkiewicz Genowefa c. Franciszka, 471. Windmiler Bronisław s. Pawła, 472. Windmiler Wacława c. Bolesława,

na wniosek Wojewody Pilskiego:

473. Fierek Władysław s. Wojciecha, 474. Fierek Franciszka c. Jana, 475. Habet Marian, 476. Habet Anna, 477. Kołsut Józef s. Andrzeja, 478. Kołsut Maria c. Ignacego, 479. Węgielski Tadeusz s. Józefa, 480. Węgielska Jadwiga c. Bronisława,

na wniosek Wojewody Wrocławskiego:

481. Bolek Czesław s. Franciszka, 482. Bolek Jadwiga c. Jana, 483. Czarnik Stanisław s. Franciszka, 484. Czarnik Rozalia c. Jana, 485. Deja Stefan s. Jana, 486. Deja Stefania c. Antoniego, 487. Drewniak Rudolf s. Jana, 488. Drewniak Aniela c. Piotra, 489. Grześkiewicz Tadeusz s. Andrzeja, 490. Grześkiewicz Helena c. Jana, 491. Janik Władysław s. Andrzeja, 492. Janik Stefania c. Błażeja, 493. Jakubowski Konstanty s. Konstantego, 494. Jakubowska Janina c. Tomasza, 495. Jastrzębski Jan s. Walentego, 496. Jastrzębska Emilia c. Jana, 497. Kowal Mieczysław s. Jana, 498. Kowal Agnieszka c. Michała, 499. Sawiński Jan s. Mikołaja, 500. Sawińska Zofia c. Stefana, 501. Strychaluk Julian s. Jana, 502. Strychaluk Cecylia c. Franciszka, 503. Tworkowski Kazimierz s. Piotra, 504. Tworkowska Stefania c. Michała, 505. Tworzowski Kazimierz s. Franciszka, 506. Tworzowska Bronisława c. Grzegorza, 507. Uruski Karol s. Ignacego, 508. Uruska Henryka c. Józefa,

na wniosek Wojewody Warszawskiego:

509. Dąbrowski Tadeusz s. Aleksandra, 510. Dąbrowska Pelagia c. Piotra.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021