Upoważnienie innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 6 października 1997 r.
w sprawie upoważnienia innych organów administracji państwowej do wykonywania niektórych zadań organów celnych.

Na podstawie art. 287 § 1 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117 oraz Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:
§  1.
Upoważnia się terenowe organy Straży Granicznej, określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 21, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770), do wykonywania następujących zadań organów celnych:
1)
rewizji celnej towarów,
2)
przeszukiwania osób,
3)
kontroli wymaganych dokumentów i ich autentyczności,
4)
zatrzymywania i kontroli środków transportu,
5)
kontroli bagaży i innych towarów przewożonych przez osoby fizyczne,
6)
przyjmowania zgłoszeń celnych, dokonywanych w formie ustnej lub w formie innej czynności niż ustna lub pisemna, o objęcie procedurą wywozu lub procedurą dopuszczenia do obrotu towarów, o których mowa w art. 190 § 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407 i Nr 121, poz. 770), zwanej dalej "Kodeksem celnym",
7)
zwalniania towarów, o których mowa w art. 190 § 1 pkt 1-5 Kodeksu celnego, objętych zgłoszeniami celnymi dokonywanymi w formie ustnej lub w formie innej czynności niż ustna lub pisemna.
§  2.
Zadania, o których mowa w § 1, terenowe organy Straży Granicznej wykonują przy wprowadzaniu towarów na polski obszar celny i wyprowadzaniu towarów poza polski obszar celny, jeżeli przywóz lub wywóz towarów nie ma charakteru handlowego:
1)
w małym ruchu granicznym na granicy między: Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec i Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką,
2)
w przygranicznym tranzycie drogowym na granicy między: Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską i Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką,
3)
w przygranicznym tranzycie kolejowym na granicy między: Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką i między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec,
4)
w uproszczonym trybie przekraczania granicy państwowej przez osoby zamieszkałe w miejscowościach położonych przy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z: Republiką Litewską, Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś i Ukrainą,
5)
w ruchu granicznym odbywającym się przez przejścia na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską i Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką,
6)
w przystaniach, portach rybackich oraz morskich przejściach granicznych w związku z pływaniem sportowym i rybołówstwem morskim, którego produkty zwolnione są od cła na podstawie art. 194 Kodeksu celnego,
7)
przez osoby przekraczające granicę państwową poza przejściami granicznymi, w związku z wykonywaniem na granicy prac przy urządzeniach technicznych, a zwłaszcza komunikacyjnych, jak również prac przy mostach, budowlach wodnych, regulacji rzek oraz przy pracach pomiarowych lub konserwatorskich,
8)
przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, przekraczających granicę państwową w czasie pełnienia służby i w związku z tą służbą.
§  3.
Przejścia graniczne, trasy tranzytu, przejścia na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową, przystanie oraz porty rybackie, w których terenowe organy Straży Granicznej wykonują zadania w zakresie wskazanym w § 1 i 2, określa załącznik do zarządzenia.
§  4.
W wypadkach innych niż określone w § 1 i 2 terenowe organy Straży Granicznej informują osobę o właściwości miejscowej i rzeczowej organów celnych.
§  5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

ZAŁĄCZNIK

PRZEJŚCIA GRANICZNE, TRASY TRANZYTU, PRZEJŚCIA NA SZLAKACH TURYSTYCZNYCH PRZECINAJĄCYCH GRANICĘ PAŃSTWOWĄ, PRZYSTANIE ORAZ PORTY RYBACKIE, W KTÓRYCH ORGANY STRAŻY GRANICZNEJ WYKONUJĄ NIEKTÓRE ZADANIA ORGANÓW CELNYCH

I. Morskie przejścia graniczne w miejscowościach:

1. Dziwnów

2. Frombork

3. Górki Zachodnie

4. Hel

5. Jastarnia

6. Łeba

7. Mrzeżyno

8. Ustka

II. Przejścia graniczne małego ruchu granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w miejscowościach:

1. Beskidek

2. Bolesław

3. Borucin

4. Branice

5. Czermna

6. Dziewiętlice

7. Gorzyczki

8. Gródczanki

9. Jaworzynka

10. Kałków

11. Kietrz

12. Krzanowice (Chuchelna)

13. Krzanowice (Strahovice)

14. Lutynia

15. Łaziska

16. Mostowice

17. Niemojów

18. Nowa Morawa

19. Olza

20. Pilszcz

21. Pogwizdów

22. Pomorzowiczki

23. Puńców

24. Rudyszwałd

25. Sławniowice

26. Stożek

27. Ściborzyce Wielkie

28. Tarnkowa

29. Trzebina

30. Tworków

31. Wiechowice

32. Złoty Stok

III. Przejścia graniczne małego ruchu granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w miejscowościach:

1. Bobolin

2. Buk

3. Gryfino

IV. Przejścia graniczne małego ruchu granicznego między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w miejscowościach:

1. Kacwin

2. Leluchów

3. Muszynka

4. Milik

5. Ożenna

6. Piwowarówka

7. Przegibek

8. Radoszyce

9. Rycerka

10. Sromowce Wyżne

11. Ujsoły

12. Wierchomla Wielka

13. Winiarczykówka

V. Przejścia graniczne dla uproszczonego przekraczania granicy państwowej w miejscowościach:

1. Barciany

2. Białowieża

3. Dołhobyczów

4. Jałówka

5. Lipszczany

6. Malhowice

7. Młyny

VI. Trasy polskiego przygranicznego tranzytu drogowego:

1. Granica państwowa - Frydlant w Czechach - Hajniste - Nove Mesto pod Smrkem - granica państwowa.

2. Granica państwowa - rozdroże 200 m na południowy zachód od znaku granicznego VI/36 - granica państwowa.

3. Granica państwowa (znak graniczny VI/27 - pomocniczy znak 27/10) - granica państwowa (znak graniczny VI/28 - pomocniczy znak 27/19).

VII. Trasy przygranicznego tranzytu kolejowego:

1. Z Republiki Czeskiej do Republiki Czeskiej przez Głuchołazy.

2. Z Republiki Czeskiej do Republiki Czeskiej na odcinku Liberec - Zittau.

3. Wzajemny przygraniczny tranzyt kolejowy na odcinkach linii kolejowych Hagenwerden - Krzewina Zgorzelecka - Hirschfelde - Zittau - Porajów.

VIII. Przejścia graniczne na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w miejscowościach:

1. Duszniki-Zdrój

2. Głuszyca Górna

3. Jarnołtówek (Biskupia Kopa)

4. Jaworzynka

5. Jodłów

6. Kamieńczyk

7. Lutogniewice

8. Lutynia

9. Łączna

10. Niedamirów

11. Niemojów

12. Nowa Morawa

13. Okrzeszyn

14. Ostra Góra

15. Przełęcz Karkonoska

16. Radków

17. Równia pod Śnieżką

18. Sowia Przełęcz

19. Stożek

20. Stóg Izerski

21. Szrenica

22. Śląski Dom

23. Śnieżka

23. Śnieżnik

25. Wielka Czantoria

26. Zieleniec

IX. Przejście na szlaku turystycznym przecinającym granicę państwową między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w miejscowości Szczawnica.

X. Przystanie rybackie w miejscowościach:

1. Brzeźno

2. Chałupy

3. Chłapowo

4. Chłopy

5. Dąbki

6. Dębek

7. Gąski

8. Grzybowo

9. Jantar

10. Jarosławiec

11. Jastrzębia Góra

12. Jelitkowo

13. Karwia

14. Kąty Rybackie

15. Krynica Morska

16. Kuźnica

17. Międzyzdroje

18. Mikoszewo

19. Niechorze

20. Oksywie

21. Orłowo

22. Ostrowo

23. Sopot

24. Stegna

25. Sztutowo

26. Unieście

27 Ustronie Morskie

28. Witowo

XI. Porty rybackie w miejscowościach:

1. Dźwirzyno

2. Nowa Karczma

3. Rowy

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021