Powołanie Centralnej Komisji Wyborczej.

UCHWAŁA
RADY PAŃSTWA
z dnia 29 września 1973 r.
w sprawie powołania Centralnej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 26 Ordynacji wyborczej do rad narodowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 38, poz. 226) Rada Państwa postanawia powołać Centralną Komisję Wyborczą w następującym składzie:
Przewodniczący: Jerzy BAFIA
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego,
Zastępcy Przewodniczącego: Bronisław OWSIANIK
Sekretarz Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego,
Piotr STEFAŃSKI
Sekretarz Centralnego Komitetu Stronnictwa Demokratycznego,
Sekretarz: Zdzisław ŻANDAROWSKI
Członek Sekretariatu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej,
Kierownik Wydziału Organizacyjnego Komitetu Centralnego PZPR,
Członkowie: Edmund BORATYŃSKI
Szef Kancelarii Rady Państwa,
Stanisław CIOSEK
Przewodniczący Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej,
Jan JABŁONOWSKI
Rolnik ze wsi Jabłonowo-Wypychy,

Przewodniczący Gminnej Rady Narodowej w Sokołach, pow. Łapy,

Eugenia KULIŃSKA
Tkaczka w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. St. Dubois w Łodzi,
Maria MILCZAREK
Przewodnicząca Krajowej Rady Kobiet Polskich,
Władysław POPIOŁEK
Górnik kopalni "Dymitrow" w Bytomiu,
Irena SROCZYŃSKA
Sekretarz Centralnej Rady Związków Zawodowych,
Bronisława STASZCZUK
Sekretarz Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Produkcyjnych w Lublinie.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021