Ogłoszenie ustanowionych Polskich Norm.

M.P.69.42.339
OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 15 września 1969 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm.
Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy (PN):
Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
Lp. ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
w zakresie produkcji:
1 69/G-57749 Wiertnictwo. Ochraniacze gwintu trapezowego TrW i TrP 29 lipca 1969 r. 1 lipca 1970 r.
2 69/H-55010 *) Odlewnicze zespoły modelowe drewniane. Kołki

modelowe

23 lipca 1969 r. 1 lipca 1970 r.
3 69/H-55016 - Płytki do obijania i wyciągania modeli oraz

uchwyty do wyciągania modeli

23 lipca 1969 r. 1 lipca 1970 r.
4 69/O-79210 Zamknięcie pałąkowe butelek. Korki porcelanowe 1 sierpnia 1969 r. 1 lipca 1970 r.
5 69/S-02051 Pojazdy samochodowe. Tabliczki znamionowe 5 sierpnia 1969 r. 1 lipca 1970 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
6 69/B-94146 Okucia budowlane. Zasuwy wierzchnie i wpuszczane 23 lipca 1969 r. 1 lipca 1970 r.
7 69/G-44051 *) Rurociągi stalowo-ceramiczne do podsadzki

hydraulicznej. Rury

24 lipca 1969 r. 1 lipca 1970 r.
8 69/G-44052 - Rury. Płaszcze stalowe 24 lipca 1969 r. 1 lipca 1970 r.
9 69/G-44053 - Rury. Wkładki ceramiczne 24 lipca 1969 r. 1 lipca 1970 r.
10 69/G-44060 - Uszczelki 24 lipca 1969 r. 1 lipca 1970 r.
w zakresie produkcji i metod badań:
11 69/M-11027 Wyroby azbestowe. Uszczelki płaskie z płyt azbestowo-kauczukowych typu "It". Wymagania i badania 24 lipca 1969 r. 1 lipca 1970 r.
w zakresie projektowania, produkcji, odbioru i obrotu:
12 69/B-94141 Okucia budowlane. Zasuwy. Wymagania i badania techniczne 23 lipca 1969 r. 1 lipca 1970 r.
w zakresie konstrukcji:
13 69/Z-55114 Narzędzia medyczne. Połączenia stożkowe strzykawek i igieł drożnych 24 lipca 1969 r. 1 lipca 1970 r.
w zakresie metod badań:
14 69/R-64770 *) Pasze. Oznaczanie białka surowego 9 czerwca 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
15 69/R-64795 - Oznaczanie popiołu 6 sierpnia 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
16 69/R-64797 - Oznaczanie zanieczyszczeń 6 sierpnia 1969 r. 1 stycznia 1970 r.
17 69/R-65950 Materiał siewny. Metody badania nasion 5 sierpnia 1969 r. 1 lipca 1970 r.
§  2.
1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 listopada 1969 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
1 64/E-06209 Piece elektryczne oporowe nieprzelotowe z metalowymi przewodami grzejnymi (300-1300°C). Wymagania i badania techniczne 19 listopada 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 3, poz. 12) 27 sierpnia 1969 r.
2 66/E-06211 Piece elektryczne przemysłowe oporowe nieprzelotowe niskotemperaturowe o nagrzewaniu pośrednim. Wymagania i badania techniczne 29 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 16, poz. 84) 27 sierpnia 1969 r.
3 67/E-77001 Elektryczne przyrządy i narzędzia grzejne powszechnego użytku. Żelazka i prasownice. Wspólne wymagania i badania 31 marca 1967 r. (Monitor Polski Nr 27, poz. 127) 4 sierpnia 1969 r.
4 59/M-53854 Termometry elektryczne. Charakterystyki termometryczne termoelementów 24 grudnia 1959 r. (Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130) 5 sierpnia 1969 r.
5 65/M-55789 Obrabiarki do metali. Badania korozyjności cieczy chłodzących do obróbki stali i żeliwa 3 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 5, poz. 49) 9 sierpnia 1969 r.
6 65/M-80056 Druty stalowe sprężynowe ulepszane cieplnie 31 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81) 9 sierpnia 1969 r.
7 68/M-01050 Podstawowe oznaczenia matematyczne 20 sierpnia 1968 r. (Monitor Polski Nr 42, poz. 296) 27 sierpnia 1969 r.
8 61/P-63010 Maszyny włókiennicze. Szerokości robocze snowarek 30 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, poz. 254) 13 sierpnia 1969 r.
9 67/P-80007 Surowce włókiennicze. Elana bawełnopodobna 17 sierpnia 1967 r. (Monitor Polski Nr 53, poz. 265) 13 sierpnia 1969 r.
10 58/P-96002 *) Wytwory papiernicze. Papier i karton pakowe

natronowe

21 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395 i z 1966 r. Nr 68, poz. 326) 14 sierpnia 1969 r.
11 58/P-96004 - Papier i karton pakowe celulozowo-makulaturowe 21 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395 i z 1966 r. Nr 68, poz. 326) 14 sierpnia 1969 r.
12 60/P-96015 - Papier i karton pakowy natronowy krepowany 27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334 i z 1966 r. Nr 68, poz. 326) 13 sierpnia 1969 r.
2. Tytuł normy PN-58/P-96002, ustanowionej jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395 i z 1966 r. Nr 68, poz. 326), zmieniony został na tytuł "Wytwory papiernicze. Karton pakowy natronowy".
3. Tytuł normy PN-58/P-96004, ustanowionej jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395 i z 1966 r. Nr 68, poz. 326), zmieniony został na tytuł "Wytwory papiernicze. Karton pakowy celulozowo-makulaturowy".
4. Tytuł normy PN-60/P-96015, ustanowionej jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 334 i z 1966 r. Nr 68, poz. 326), zmieniony został na tytuł "Wytwory papiernicze. Karton pakowy natronowy krepowany".
5. Daty obowiązywania norm PN-69/P-80010 i PN-69/P-80011, ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 27 marca 1969 r. (Monitor Polski Nr 18, poz. 155), zmienia się na datę ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
§  3.
1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę PN-63/G-57749 "Wiertnictwo. Pierścienie zabezpieczające gwinty trapezowe tut, gwintowników i prowadników", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 września 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 8, poz. 40).
2. Norma wymieniona w § 1 lp. 2 zastępuje następujące normy:
1) PN/H-55010 "Kołki modelowe wbijane",
2) PN/H-55011 "Kołki modelowe przykręcane"

- uznane za obowiązujące rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 października 1951 r. w sprawie uznania norm ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381).

3. Norma wymieniona w § 1 lp. 3 zastępuje następujące normy:

1) PN/H-55016 "*) Okucia i osprzęt modeli. Uchwyty gwintowane i płytki do obijania i do wyciągania modeli z form",

2) PN/H-55018 " - Płytki do obijania modeli"

- ustanowione jako zalecane przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83).

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę PN-55/G-79040 "Zamknięcia pałąkowe butelek. Korek porcelanowy", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu lekkiego (Dz. U. Nr 29, poz. 176).
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 5 zastępuje normę PN-64/S-02051 "Pojazdy samochodowe. Tabliczki znamionowe", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 grudnia 1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 10, poz. 37).
6. Norma wymieniona w § l lp. 6 zastępuje następujące normy:
1) PN-60/B-94144 "*) Okucia budowlane. Zasuwy czołowe z dźwignią",
2) PN-60/B-94145 " - Zasuwa wpuszczona z oczkiem"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1960 r. (Monitor Polskie Nr 72, poz. 334),

3) PN-63/B-94146 " - Zasuwy wierzchnie" - ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 marca 1963 r. (Monitor Polski Nr 29, poz. 151).
7. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje następujące normy:
1) PN-65/R-64759 "Przetwory zbożowe przeznaczone na pasze. Metody badań" - w części dotyczącej punktu 2.5 normy - ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81),
2) PN-67/R-64770 "Pasze sypkie. Oznaczanie białka surowego", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1967 r. (Monitor Polski Nr 46, poz. 232).
8. Norma wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje następujące normy:
1) PN-65/R-64759 "Przetwory zbożowe przeznaczone na pasze. Metody badań" - w części dotyczącej punktu 2.7 normy - ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81),
2) PN-62/R-64795 "*) Pasze sypkie. Oznaczanie popiołu", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, poz. 320),
3) PN-57/R-64796 " - Oznaczanie substancji mineralnych nierozpuszczalnych w 10% kwasie solnym", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 19 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).
9. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje następujące normy:
1) PN-65/R-64759 "Przetwory zbożowe przeznaczone na pasze. Metody badań" - w części dotyczącej pkt 2.9 normy - ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 12, poz. 81);
2) PN/R-64786 "Pasze sypkie i makuchy. Oznaczanie zanieczyszczeń metalami ferromagnetycznymi", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących produktów spożywczych i rolnictwa (Dz. U. Nr 7, poz. 44);
3) PN-57/R-64797 "Pasze sypkie. Oznaczanie zanieczyszczeń", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 21 października 1957 r. (Monitor Polski Nr 97, poz. 569).
10. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 zastępuje normę PN-64/R-65950 "Materiał siewny. Oznaczanie jakości nasion rolniczych, warzywnych, kwiaciarskich i zielarskich", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny, dnia 31 sierpnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 77, poz. 368).
§  4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN):
1) z dniem 1 października 1969 r.:
a) PN/E-01201 "Technika wysokich napięć. Symbole graficzne", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny w zakresie elektrotechniki (Dz. U. Nr 24, poz. 89),
b) PN-57/T-01210 "Technika łączenia i teletransmisja przewodowa. Symbole graficzne", ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, poz. 83),
c) PN-54/T-01221 "Radiotechnika. Symbole graficzne", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących elektrotechniki (Dz. U. Nr 28, poz. 169);
2) z dniem 1 stycznia 1970 r.:
a) PN-55/C-80552 "*) Odczynniki. Urotropina", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222),
b) PN-61/C-80571 " - Kwas octowy lodowaty", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 marca 1961 r. (Monitor Polski Nr 41, poz. 193),
c) PN-57/C-81023 "Farby suche. Ochra", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230),
d) PN-62/G-57460 "Wiercenia obrotowe. Zawory zwrotne", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 10 lutego 1962 r. (Monitor Polski Nr 32, poz. 153),
e) PN-57/G-98005 "Ściółka torfowa inwentarzowa i torf ogrodniczy. Opakowanie", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 14 czerwca 1957 r. (Monitor Polski Nr 74, poz. 454),
f) PN/H-11002 "Dolomit hutniczy spieczony", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 lutego 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących, hutnictwa (Dz. U. Nr 11, poz. 68),
g) PN-54/M-45365 "Dźwigi elektryczne. Klocki przeciwwagowe żeliwne", zatwierdzona jako zalecana rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 czerwca 1955 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metalowych (Dz. U. Nr 28, poz. 165),
h) PN-59/T-82352 "*) Łącznice telefoniczne abonenckie. MB od 5 do 30 NN",
i) PN-59/T-82353 " - MB od 50 do 100 NN"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 1959 r. (Monitor Polski Nr 96, poz. 520),

j) PN/Z-54002 "*) Narzędzia lekarskie. Rękojeści puste do noży chirurgicznych (półfabrykaty)", zatwierdzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 3 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących narzędzi lekarskich (Dz. U. Nr 24, poz. 90),
k) PN/Z-54028 " - Rękojeści do skrobaczek i łyżeczek. Główne wymiary", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 czerwca 1958 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 395);
3) z dniem 1 kwietnia 1970 r.:
a) PN-61/P-20001 "Szmaty bawełniane dla przemysłu papierniczego",
b) PN-61/P-20002 "Szmaty lniane dla przemysłu papierniczego"

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 października 1961 r. (Monitor Polski Nr 89, poz. 379),

c) PN-60/T-80200 "Urządzenia teletechniczne. Dzwonki prądu stałego podczaszowe", ustanowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 października 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399);
4) z dniem 1 lipca 1970 r.:
a) PN-57/B-20109 "Trzcina budowlana", ustanowiona jako zalecana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 22 sierpnia 1957 r. (Monitor Polski Nr 83, poz. 504),
b) PN-64/K-91255 "Tabor kolejowy normalnotorowy. Wagony osobowe. Klocki hamulcowe podwójne", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 18 czerwca 1964 r. (Monitor Polski Nr 51, poz. 249).
__________

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020