Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 30 listopada 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres Data
obowiązywania ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
przez Ministra Górnictwa i Energetyki:
w zakresie projektowania i produkcji:
1 67/1781-01 *) Przesiewacze częściowo

zrównoważone dwurzeszotowe

rezonansowe. Wieszak płaski.

Główne wymiary.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
2 67/1781-13 - Wskaźnik skoku. Główne

wymiary i materiał.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
3 67/1781-14 - Widełki. Wymiary i materiał. 15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
4 67/1781-15 - Ramy napinające. Główne

wymiary.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
5 67/1781-16 - Wkładka międzycięgłowa.

Wymiary i materiał.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
6 67/1781-17 - Łożysko. Główne wymiary. 15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
7 67/1781-18 - Sprzęgło stałe. Główne

wymiary.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
8 67/1781-19 - Stopa sprężynowa. Główne

wymiary i materiał.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
9 67/1781-20 - Zespoły cięgieł gumowych.

Główne wymiary.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
10 67/1781-21 - Dźwignie wahadłowe. Główne

wymiary.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
11 67/1781-22 - Wspornik wału. Wymiary i

materiał.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
12 67/1781-23 - Wały. Główne dane

techniczne.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji:
13 67/0546-01 Ruda darniowa do suchego oczyszczania gazu od siarkowodoru. 15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie wykonawstwa:
14 67/8914-16 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopalniach. Wnęki strzałowe. 15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie używania pojęć i symboli:
15 67/0405-01 *) Odwadnianie kopalń

odkrywkowych. Studnie

odwadniające. Podział, nazwy

i określenia.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
16 67/0405-02 - Otwory odwadniające i

pomocnicze. Podział, nazwy

i określenia.

15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
17 67/0423-02 Górnictwo odkrywkowe. Przenośniki taśmowe. Podział, oznaczenia, symbole. 15 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości:
w zakresie klasyfikacji i oznaczeń:
18 67/2760-01 Maszyny i urządzenia pralnicze. Podział i określenia. 3 października 1967 r. 1 lipca 1968 r.
19 67/8510-01 Zamki do galanterii kaletniczej. Podział. 3 października 1967 r. 1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych:
w zakresie produkcji:
20 67/8961-01 Rurociągi przemysłowe. Łuki gładkie. 19 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
21 67/8961-02 *) Rurociągi cieplne. Łuki

półfaliste 90°.

19 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
22 67/8961-03 - Łuki faliste 90°. 19 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
23 67/8961-04 - Wydłużki lirowe faliste. 19 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie projektowania, produkcji i montażu:
24 67/8960-02 *) Ogrzewnictwo i wentylacja.

Nagrzewnice ramowe. Badania

podstawowych parametrów.

5 września 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie badań odbiorczych:
25 67/8960-01 - Zespoły ogrzewczo-

wentylacyjne. Badania

podstawowych parametrów.

5 września 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanej:
w zakresie metod badań:
26 67/6750-07 Azbest. Badania własności fizycznych. Oznaczanie powierzchni właściwej azbestu chryzotylowego. 20 czerwca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
27 67/6733-04 Keratynowy opóźniacz czasu wiązania gipsu budowlanego. 23 września 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego:
w zakresie produkcji i obrotu:
28 67/6747-12 Kamienne kształtki do żeliwiaków. 12 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Muzycznego:
w zakresie produkcji:
29 67/8261-34 Mechanizmy pianinowe. Wymagania i badania. 27 kwietnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie terminologii:
30 67/8261-36 Mechanizm pianinowy. Nazwy części. 7 września 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji:
31 67/7321-07 Papier afiszowy. 20 września 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
32 67/7326-07 Papiery i kartony na tektury faliste. 28 września 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
33 67/7329-03 Bibułka podłożowa na kalki do kopiowania. 28 września 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
34 67/1353-07 Silniki spalinowe gaźnikowe dwusuwowe, samochodowe. Ogólne wymagania i skrócone badania stanowiskowe. 20 września 1967 r. dzień ogłoszeniu obwieszczenia
35 67/3615-03 *) Badanie samochodów i przyczep.

Badanie przenikania wody i

pyłu do wnętrza nadwozia.

24 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
36 67/3615-02 - Badanie widoczności. 24 sierpnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
37 67/3615-04 - Pomiary wymiarów i ciężarów. 24 sierpnia 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi:
w zakresie projektowania, konstrukcji i produkcji:
38 67/1507-01 Obrabiarki do metali. Wyposażenie elektryczne. Wymagania i badania techniczne. 3 października 1967 r. 1 stycznia 1968 r. w zakresie projektowania i konstrukcji,

1 lipca 1968 r. w zakresie produkcji uruchomionej po 1 stycznia 1968 r.,

1 stycznia 1969 r. dla całej produkcji

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie produkcji:
39 67/5211-01 Armatura przemysłowa. Pierścienie uszczelniające zasuw na ciśnienie nominalne do 16 kG/cm2. 13 września 1967 r. 1 czerwca 1968 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
40 67/0804-03 Badania mikrostruktury odlewów ze stopów aluminium. Skala porowatości. 13 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
w zakresie konstrukcji:
41 67/5221-04 *) Armatura stalowa i staliwna.

Wkładki komór dławicowych

Wymiary.

13 września 1967 r. 1 czerwca 1968 r.
42 67/5221-05 - Dławiki kute. 13 września 1967 r. 1 czerwca 1968 r.
43 67/5221-06 - Tuleje dławicowe. 13 września 1967 r. 1 czerwca 1968 r.
w zakresie konstrukcji i wykonania:
44 67/2677-01 Suszarki wysłodków obrotowe bębnowe. Komory wysypowe. Główne wymiary. 13 września 1967 r. 1 marca 1968 r.
w zakresie klasyfikacji:
45 67/2370-01 Urządzenia odpylające. Cyklony. Nazwy, określenia i symbole klasyfikacyjne. 13 września 1967 r. 1 marca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie projektowania:
46 66/2744-12 *) Hutniczy tabor kolejowy

normalnotorowy. Kadzie

żużlowe stalownicze.

Główne wymiary.

23 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
47 66/2743-04 - Kadzie żużlowe

wielkopiecowe. Główne

wymiary.

23 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
48 66/2746-01 Samotoki walcownicze. Główne wymiary rolek i podziałki samotoków. 23 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji i obrotu:
49 67/0512-01 Produkty węglopochodne. Olej pirydynowy koksowniczy surowy. 23 sierpnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie eksploatacji:
50 60/2742-02 Kadzie odlewnicze i surówkowe. Czopy zawieszenia. Obliczenia dopuszczalnego zużycia czopów. 12 kwietnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego:
w zakresie produkcji i obrotu:
51 67/3242-01 Głośniki magnetoelektryczne o ruchomej cewce. Wymagania ogólne. 29 kwietnia 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
w zakresie produkcji:
52 67/6765-07 Materiały ogniotrwałe. Ciągłe odlewanie stali. Własności i zastosowanie wyrobów. 2 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
w zakresie produkcji:
53 67/1721-32 Lokomotywy elektryczne kopalniane. Zderzak. 1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
54 67/3511-07 *) Tabor kolejowy.

Uszczelnienia płaskie

owalne do kołnierzy

gładkich.

1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
55 67/3511-08 - Uszczelnienia płaskie

okrągłe do kołnierzy

gładkich.

1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
56 67/3532-15 - Wagony węglarki.

Zawieszenie i urządzenie

zaciskowe ściany

czołowej odchylnej.

1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
57 67/3535-05 - Wagony towarowe. Ramka

do nalepek.

1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
58 67/3535-06 *) Tabor kolejowy. Wagony

osobowe. Tablica

kierunkowa wewnętrzna.

1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
59 67/3535-07 - - Haczyk do zawieszania

tablicy kierunkowej

wewnętrznej.

1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
60 67/3535-08 - - Wspornik do tablicy

zewnętrznej z numerem

wagonu.

1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
61 67/3535-09 - - Tablica zewnętrzna z

numerem wagonu.

1 września 1967 r. 1 lipca 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie produkcji:
62 67/6083-07 Wyroby z węgli uszlachetnionych. Kit elektrodowy. 20 września 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Włókien Sztucznych:
w zakresie produkcji i obrotu:
63 67/6016-12 Siarczan sodowy uwodniony techniczny. 25 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Azotowego:
w zakresie produkcji:
64 67/6013-03 Tlenek magnezowy techniczny lekki. 21 września 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budowy i Remontów Urządzeń Chemicznych:
w zakresie produkcji:
65 67/2211-17 Pokrywy okrągłe zaślepiające z wykładziną ze stali stopowej na pnom do 40 kG/cm2. 28 września 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
66 67/6093-18 Proch bezdymny myśliwski. 3 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
67 67/6094-09 Lont detonujący pentrytowy wodoszczelny i lont ćwiczebny. 3 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
w zakresie metod badań:
68 67/6091-23 *) Materiały wybuchowe

górnicze. Oznaczanie

zawartości nitrozwiązków

i nitroestrów.

3 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
69 67/6091-24 - Oznaczanie ogólnej

zawartości składników

nierozpuszczalnych w

benzenie lub

chloroformie i w wodzie.

3 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
70 67/6091-25 - Oznaczanie składu

chemicznego gazów

postrzałowych.

3 sierpnia 1967 r. 1 kwietnia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Chłodni Składowych:
w zakresie produkcji i obrotu:
71 67/8165-02 Truskawki zamrożone. 1 czerwca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie przechowywania:
72 67/8163-02 Mrożonki mięsne surowe. Mięso w elementach. Pakowanie, zamrażanie i przechowywanie. 2 czerwca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
73 66/8160-04 Staplowanie towarów w opakowaniach w chłodniach piętrowych (wielokondygnacyjnych). 23 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
74 66/8160-05 Staplowanie towarów w opakowaniach w chłodniach parterowych. 23 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie wykonania:
75 66/8160-03 Pomieszczenia chłodnicze. Dezynfekcja aerosolowa. 19 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
76 66/8167-01 Surowce zwierzęce farmaceutyczne zamrożone. 23 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Zielarskiego "Herbapol":
w zakresie metod badań:
77 66/8170-01 *) Surowce zielarskie. Metody

badań.

25 kwietnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
78 65/8171-12 - Badanie na obecność

szkodników i pleśni.

3 grudnia 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
§  2.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 lutego 1968 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Taboru Kolejowego:
1 65/3515-16 Tabor kolejowy. Kurki końcowe ogrzewania parowego. 29 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 1 września 1967 r.
2 66/3515-22 Tabor kolejowy normalnotorowy. Sprzęg ogrzewania parowego. Kurek odwadniający. 15 lipca 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) 1 września 1967 r.
3. 65/3517-11 *) Tabor kolejowy. Hamulec

systemu Oerlikona.

Zbiorniki sprężonego

powietrza pomocnicze i

sterujące.

1 kwietnia 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 210) 1 września 1967 r.
4 66/3532-19 - Wagony towarowe. Haki

holownicze.

1 sierpnia 1966 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 323) 1 września 1967 r.
5 66/3532-22 - Wagony-cysterny.

Wymagania i badania

techniczne.

16 grudnia 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 24, poz. 116) 1 września 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego:
6 65/2554-01 Chłodnictwo. Dna elipsoidalne stalowe. Wybór wymiarów. 24 lutego 1965 r. (Monitor Polski Nr 30, poz. 169) 9 września 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Sprzętu Medycznego "Pemed":
7 64/5941-09 Meble szpitalne. Szafki przyłóżkowe metalowe. 14 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 43, poz. 207) 25 września 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
8 67/3618-06 Wyposażenie pojazdów samochodowych. Klucze do świec zapłonowych. 12 stycznia 1967 r. (Monitor Polski Nr 24, poz. 116) 12 września 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego:
9 66/8092-01 *) Wyroby cukiernicze trwałe.

Karmelki twarde. Wymagania

wspólne.

13 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336) 31 lipca 1967 r.
10 66/8092-02 - Karmelki nadziewane i

mało nadziewane.

Wymagania wspólne.

13 października 1966 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 336) 31 lipca 1967 r.
11 65/8093-01 - Pomadki krystaliczne.

Wymagania wspólne.

28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 31 lipca 1967 r.
12 65/8093-02 - Pomadki niekrystaliczne.

Wymagania wspólne.

28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 31 lipca 1967 r.
13 65/8093-03 - Krówki i kremówki. 30 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78) 31 lipca 1967 r.
14 66/8094-03 - Wyroby w czekoladzie.

Wymagania wspólne.

14 listopada 1966 r. (Monitor Polski z 1967 r. Nr 6, poz. 31) 31 lipca 1967 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 20 zastępuje normę 63/8961-01 "Rurociągi przemysłowe. Łuki gładkie.", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych dnia 20 czerwca 1963 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 316).
2.
Normy wymienione w § 1 lp. 21 i 23 zastępują następujące normy:
1)
63/8961-02 "*) Rurociągi cieplne. Łuki półfaliste 90°.",
2)
63/8961-04 "- Wydłużki lirowe faliste."

- ustanowione przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych dnia 5 września 1963 r. (Monitor Polski Nr 79, poz. 388).

3.
Norma wymieniona w § 1 lp. 22 zastępuje normę 63/8961-03 "Rurociągi cieplne. Łuki faliste 90°.", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych dnia 5 września 1963 r. (Monitor Polski z 1964 r. Nr 11, poz. 52).
§  4.
Tracą moc następujące normy branżowe (BN):
1)
z dniem ogłoszenia obwieszczenia - BN-62/8098-01 "Wyroby cukiernicze nietrwałe. Nazwy i określenia.", ustanowiona przez Dyrektora Ogólnokrajowego Zjednoczenia Przemysłu Piekarniczego dnia 22 grudnia 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 15, poz. 92);
2)
z dniem 31 grudnia 1967 r. - BN-65/8171-10 "Surowce zielarskie. Zioła.", ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Zielarskiego "Herbapol" dnia 5 maja 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 11, poz. 78).

______

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021