Uznanie niektórych wód śródlądowych za żeglowne i spławne.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 8 listopada 1967 r.
w sprawie uznania niektórych wód śródlądowych za żeglowne i spławne.

Na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Za żeglowne wody śródlądowe uznaje się wody wymienione w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2.
Za spławne wody śródlądowe uznaje się wody wymienione w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§  2.
Traci moc zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej z dnia 4 czerwca 1963 r. w sprawie uznania śródlądowych wód za żeglowne i spławne (Monitor Polski z 1963 r. Nr 55, poz. 278 i z 1964 r. Nr 3, poz. 13).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

ŚRÓDLĄDOWE WODY ŻEGLOWNE

1.
Rzeka Biała Przemsza od jazu w miejscowości Maczki do połączenia z rzeką Czarną Przemszą.
2.
Rzeka Biebrza od Kanału Augustowskiego do ujścia do rzeki Narwi.
3.
Rzeka Brda od miejscowości Czyżkówko do ujścia do rzeki Wisły.
4.
Rzeka Bug od granicy Państwa w miejscowości Hołubie do ujścia do rzeki Narwi.
5.
Rzeka Czarna Przemsza od ujścia rzeki Brynicy do połączenia z rzeką Białą Przemszą.
6.
Rzeka Drawa od ujścia rzeki Płocicznej do ujścia do rzeki Noteci.
7.
Rzeka Drwęca od miejscowości Lubicz do ujścia do rzeki Wisły.
8.
Rzeka Dunajec od ujścia rzeki Białej (tarnowskiej) do ujścia do rzeki Wisły.
9.
Rzeka Dzierzgoń od mostu drogowego w miejscowości Bągart do ujścia do jeziora Druzno.
10.
Rzeka Elbląg od jeziora Druzno do Zalewu Wiślanego wraz z Kanałem Jagiellońskim.
11.
Rzeka Fiszówka od miejscowości Szopy do ujścia do rzeki Elbląg.
12.
(skreślony).
13.
Jezioro Dąbie.
14.
Jezioro Druzno.
15.
Jezioro Pakość wraz z Kanałem Bronisławskim.
16.
Jezioro Wigry.
17.
Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami: Sajno, Necko, Rospuda (augustowska) i Serwy oraz jeziorami i rzekami, leżącymi na trasie Kanału.
18.
Kanał Bydgoski od rzeki Brdy do rzeki Noteci.
19.
Kanał Folusza z jeziorami.
20.
Kanał Gliwicki wraz z odgałęzieniem do m. Kędzierzyna.
21.
Kanał Łączany-Skawina.
22.
Kanał Warta-Gopło wraz z jeziorem Gopło i innymi jeziorami.
23.
Kanał Żerański.
24.
Rzeka Martwa Wisła od miejscowości Przegalina do wschodniej krawędzi mostu kolejowego w m. Gdańsku (km 18,2).
25.
Rzeka Narew od ujścia rzeki Biebrzy do ujścia do rzeki Wisły wraz z Jeziorem Zegrzyńskim.
26.
Rzeka Netta.
27.
Rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego.
28.
Rzeka Noteć od jeziora Gopło do ujścia do rzeki Warty wraz z Kanałem Górnonoteckim.
29.
Rzeka Nysa Łużycka od m. Gubin do ujścia do rzeki Odry.
30.
Rzeka Odra od m. Racibórz do połączenia z rzeką Regalicą wraz z tą rzeką oraz odnogami i kanałami lateralnymi.
31.
Rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa do km 66,453, licząc od morza, wraz z Kanałem Kurowskim i innymi odnogami.
32.
Rzeka Pasłęka od m. Braniewo do ujścia do Zalewu Wiślanego.
33.
Rzeka Pisa od jeziora Roś do ujścia do rzeki Narwi.
34.
Rzeka Przemsza od połączenia rzek Białej i Czarnej Przemszy do ujścia do rzeki Wisły.
35.
Rzeka San od ujścia rzeki Wisłok do ujścia do rzeki Wisły.
36.
Systemat Jezior Mazurskich, obejmujący jeziora połączone rzekami i kanałami od jeziora Roś - wraz z tym jeziorem - do m. Węgorzowo, z odgałęzieniami do jezior: Warnołty, Nidzkie, Ryńskie, Dobskie, Przystań i Święcajty wraz z tymi jeziorami.
37.
Systemat Jezior Warmińskich, obejmujący jeziora połączone rzekami i kanałami od jezior: Szeląg Wielki i Szeląg Mały - wraz z tymi jeziorami - do jeziora Druzno z odgałęzieniami do jezior: Bartężek, Jeziorak i Ewingi wraz z tymi jeziorami.
38.
Rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego.
39.
Rzeka Święta Tuga od m. Nowy Staw do ujścia do rzeki Szkarpawy.
40.
Rzeka Tyna od miejscowości Jasionno do ujścia do rzeki Elbląg.
41.
Rzeka Warta od połączenia z Kanałem Warta-Gopło do ujścia do rzeki Odry.
42.
Rzeka Wisła od ujścia rzeki Przemszy do ujścia do morza.
43.
Rzeka Wisła Królewiecka od rzeki Szkarpawy do ujścia do Zalewu Wiślanego.
44.
Rzeka Wisłoka od m. Mielec do ujścia do rzeki Wisły.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ŚRÓDLĄDOWE WODY SPŁAWNE

1.
Rzeka Biała (tarnowska) od ujścia potoku Pławianka do ujścia do rzeki Dunajec.
2.
Rzeka Czarna Hańcza od jeziora Wigry do połączenia z Kanałem Augustowskim.
3.
Rzeka Drawa od mostu drogowego pomiędzy miejscowością Stare Osieczno i miejscowością Kamienna do ujścia rzeki Płocicznej.
4.
Rzeka Dunajec od połączenia rzek Biały i Czarny Dunajec do zapory zbiornika w miejscowości Rożnów i od zapory zbiornika w miejscowości Czchów do ujścia rzeki Białej (tarnowskiej).
5.
Rzeka Gwda od m. Piła do ujścia do rzeki Noteci.
6.
Rzeka Kamienna od m. Ostrowiec Świętokrzyski do ujścia do rzeki Wisły.
7.
Rzeka Krutynia oraz systemat połączonych z nią jezior od Jeziora Gielądzkiego - wraz z tym jeziorem.
8.
Rzeka Nida od mostu drogowego w m. Pińczowie do ujścia do rzeki Wisły.
9.
Rzeka Nysa Kłodzka od m. Lewin Brzeski do ujścia do rzeki Odry.
10.
Rzeka Odra od granicy Państwa z Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną (km 20,0) do m. Racibórz.
11.
Rzeka Pilica od m. Koniecpol do ujścia do rzeki Wisły.
12.
Pojezierze Brodnickie i rzeka Drwęca do miejscowości Lubicz.
13.
Pojezierze Chojnickie i rzeka Brda do miejscowości Czyżkówko.
14.
Rzeka Poprad od granicy Państwa w miejscowości Leluchów do ujścia do rzeki Dunajec.
15.
Rzeka Rospuda od Jeziora Okrągłego - wraz z tym jeziorem - do ujścia do jeziora Rospuda (augustowska).
16.
Rzeka San od zbiornika w miejscowości Myczkowce do ujścia rzeki Wisłok.
17.
Rzeka Sapina od jeziora Gołdopiwo - wraz z tym jeziorem - do jeziora Święcajty.
18.
Rzeka Słupia od ujścia rzeki Kamiennej do ujścia do morza.
19.
Rzeka Warta od miejscowości Działoszyn do Kanału Warta-Gopło.
20.
Rzeka Wda (Czarna Woda) od jeziora Wdzydze do ujścia do rzeki Wisły.
21.
Rzeka Wieprz od ujścia rzeki Bystrzycy do ujścia do rzeki Wisły.
22.
Rzeka Wisła od zbiornika w miejscowości Goczałkowice do ujścia rzeki Przemszy.
23.
Rzeka Wisłok od stopnia wodnego w m. Rzeszowie do ujścia do rzeki San.
24.
Rzeka Wisłoka od m. Jasło do m. Mielec.
1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1970 r. (M.P.70.44.353) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 31 grudnia 1970 r.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021