Ustalenie jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 31 lipca 1967 r.
w sprawie ustalenia jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101) zarządza się, co następuje:
§  1.
Wydziały szkół wyższych, jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty naukowo-badawcze, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia, uprawnione są do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej określonej w tym wykazie.
§  2.
Wydział szkoły wyższej, jednostki organizacyjne szkół wyższych oraz placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk, wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia, uprawnione są do nadawania stopnia naukowego docenta w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej określonej w tym wykazie.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA

I.

Akademie medyczne.

1.
Akademia Medyczna im. Juliana Marchlewskiego w Białymstoku:

Wydział Lekarski - doktora nauk przyrodniczych.

2.
Akademia Medyczna w Gdańsku:

Wydział Lekarski - doktora nauk przyrodniczych.

3.
Śląska Akademia Medyczna im. Ludwika Waryńskiego w Katowicach:

Wydział Lekarski - doktora nauk przyrodniczych.

4.
Akademia Medyczna w Krakowie:

Wydział Lekarski - doktora nauk przyrodniczych.

5.
Akademia Medyczna w Lublinie:

Wydział Lekarski - doktora nauk przyrodniczych.

6.
Akademia Medyczna w Łodzi:

Wydział Lekarski - doktora nauk przyrodniczych.

7.
Akademia Medyczna w Poznaniu:

Wydział Lekarski - doktora nauk przyrodniczych.

8.
Akademia Medyczna w Warszawie:

Wydział Lekarski - doktora nauk przyrodniczych.

9.
Akademia Medyczna we Wrocławiu:

Wydział Lekarski - doktora nauk przyrodniczych.

II.

Wyższe szkoły techniczne.

1.
Politechnika Krakowska:

Wydział Budownictwa Wodnego - doktora nauk technicznych.

2.
Politechnika Warszawska:

1) Instytut Fizyki - doktora nauk fizycznych

2) Instytut Matematyki - doktora nauk matematycznych.

III.

Wyższe szkoły rolnicze.

Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie:

Instytut Biologii Stosowanej - doktora nauk przyrodniczych.

IV.

Polska Akademia Nauk.

Zakład Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk - doktora nauk humanistycznych.

V.

Instytuty naukowo-badawcze.

1.
Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

- doktora nauk rolniczych,

- doktora nauk technicznych.

2.
Instytut Melioracji i Użytków Zielonych

- doktora nauk technicznych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOCENTA

I.

Wyższe szkoły techniczne.

1.
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie:

Wydział Geodezji Górniczej - docenta nauk technicznych.

2.
Politechnika Warszawska:

Instytut Matematyki - docenta nauk matematycznych.

II.

Wyższe szkoły rolnicze.

Wyższa Szkoła Rolnicza w Krakowie:

Instytut Biologii Stosowanej - docenta nauk przyrodniczych.

III.

Polska Akademia Nauk.

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk - docenta nauk chemicznych.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021