Ogłoszenie ustanowionych norm branżowych.

OBWIESZCZENIE
POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO
z dnia 17 maja 1967 r.
w sprawie ogłoszenia ustanowionych norm branżowych.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje:
§  1.
Ustanowione zostały następujące normy branżowe (BN):
Lp. Numer normy Tytuł normy i zakres obowiązywania Data
ustanowienia normy od której norma obowiązuje
1 2 3 4 5
przez Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
w zakresie klasyfikacji i terminologii:
1 67/7100-03 Drewno do wyrobu płyt pilśniowych i wiórowych. Klasyfikacja i terminologia 18 lutego 1967 r. 1 września 1967 r.
przez Ministra Rolnictwa:
w zakresie produkcji i obrotu:
2 67/9163-01 Pasze. Susz zielonek 21 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:
w zakresie geodezyjnych prac terenowych:
3 67/8773-01 Geodezyjne prace terenowe. Sygnalizacja 13 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego:
w zakresie produkcji:
4 67/6829-01 Szkło żaluzjowe wzorzyste 13 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
5 67/6831-26 *) Butelki do wódek eksportowych.

Butelka czworokątna "Goldwaserówka"

bez gwintu

13 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
6 67/6834-27 - Butelka "Kątówka" bez gwintu 13 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
7 67/6833-14 *) Opakowania jednostkowe szklane.

Słoje do miodu

30 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
8 67/6833-15 - Słoiki do musztardy 30 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ceramiki Budowlanej:
w zakresie produkcji:
9 67/6741-12 Dachówki ceramiczne. Gąsiory dachowe tłoczone 29 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
10 67/6741-13 Płytki klinkierowe 29 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
11 67/6741-14 Pustaki ceramiczne do ścian działowych 29 marca 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Kamienia Budowlanego:
w zakresie produkcji i odbioru:
12 66/6747-10 *) Elementy kamienne. Płyty

okładzinowe zewnętrzne i wewnętrzne

22 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
13 66/6747-11 - Płyty cokołowe zewnętrzne 22 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych:
w zakresie projektowania i produkcji:
14 67/8865-25 *) Wentylacja. Podpory kanałów

wentylacyjnych blaszanych

1 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
15 67/8865-26 - Podwieszenia kanałów

wentylacyjnych blaszanych

1 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
16 67/8966-02 Uzdatnianie wody. Filtry pospieszne zamknięte pionowo 1 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
w zakresie produkcji:
17 67/7351-16 *) Opakowania transportowe. Pudła

tekturowe do żarówek

6 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
18 67/7351-17 - Pudła tekturowe do lamp

oscyloskopowych

8 lutego 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Celulozowo-Papierniczego:
w zakresie produkcji:
19 67/7324-01 Kalka kreślarska 5 kwietnia 1967 r. 1 października 1967 r.
20 67/7324-02 Papier wykresowy 5 kwietnia 1967 r. 1 października 1967 r.
21 67/7326-05 Papier pakowy światłoszczelny 5 kwietnia 1967 r. 1 października 1967 r.
22 67/7337-03 Papier nabojowy 5 kwietnia 1967 r. 1 października 1967 r.
23 67/7337-04 Tektura żakardowa 16 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
24 67/7338-01 Papier monotypowy 5 kwietnia 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek:
w zakresie produkcji:
25 67/6317-01 Klej fenolowo-formaldehydowy wiążący na gorąco 31 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Produkcji Leśnej "Las":
w zakresie produkcji i obrotu:
26 67/9233-04 Produkty owocowe. Płatki róży w cukrze 3 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Budownictwa Łączności:
w zakresie produkcji i odbioru:
27 67/3225-05 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Widlice do izolatorów ze śrubami 14 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
28 67/3226-07 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe. Elementy złącza pary współosiowej 2,6/9,5 14 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
29 67/9378-36 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Podkładka stalowa do poprzeczników 14 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
30 67/9378-37 Sprzęt pomocniczy telekomunikacji przewodowej. Drabiny metalowe przesuwne 14 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
31 67/9378-38 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Stopień włazowy do słupów drewnianych 14 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
32 67/9378-39 *) Radiowęzłowe urządzenia stacyjne.

Złącza mikrofonowych kabli

radiofonicznych. Wtyczka

14 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
33 67/9378-40 - - Gniazdko przelotowe 14 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
34 67/9378-41 - - Gniazdko końcowe 14 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie budowy i odbioru:
35 67/8984-13 Linie rozgłaszania przewodowego. Radiowęzłowe linie napowietrzne. Wymagania techniczne 14 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie projektowania i budowy:
36 67/8984-14 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Krzyżowania torów telefonii akustycznej i nośnej. Wymagania techniczne 14 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafinerii Nafty:
w zakresie produkcji:
37 67/0533-06 Paliwa silnikowe benzynowe nie etylizowane BS 55 i BB 60 11 lutego 1967 r. 1 października 1967 r.
38 67/0535-20 Oleje silnikowe Lux (dw) 11 lutego 1967 r. 1 października 1967 r.
39 67/0536-08 Smar stały ŁT-7 do łożysk tocznych 11 lutego 1967 r. 1 października 1967 r.
40 67/6191-80 Odczynniki. Benzen 20 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
w zakresie metod badań:
41 67/0538-03 Oznaczanie składu frakcyjnego rozpuszczalnika w asfaltach upłynnionych 11 lutego 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych "Erg":
w zakresie produkcji:
42 66/6026-32 Alfanaftyloamina 12 października 1966 r. 1 stycznia 1968 r.
43 67/6026-33 Alfanitronaftalen 21 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
44 67/6026-34 Dwunitrofenol 21 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
45 67/6026-35 Dwunitronaftalen 21 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
46 67/6021-14 Półprodukty do barwników. Chlorowodorek benzydyny 21 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
47 66/6061-17 *) Środki pomocnicze dla

włókiennictwa. Olej turecki W

12 października 1966 r. 1 lipca 1967 r.
48 67/6061-18 - Hydrofobol BX 21 stycznia 1967 r. 1 października 1967 r.
49 67/6354-06 Otoczki z uplastycznionego polichlorku winylu do obuwia 11 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
50 67/6356-01 Tworzywa ekspandowane z polichlorku winylu. Polocel 11 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
51 67/6386-01 Celuloid 1 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
52 67/6391-02 Cerata stołowa 1 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
w zakresie metod badań:
53 67/6041-19 Barwniki reaktywne helaktynowe. Metody badań 28 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
54 67/6051-01 *) Pestycydy. Oznaczanie DDT, izomeru

gamma, HCH i metoksychloru obok

siebie w formach użytkowych

28 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
55 67/6052-08 - Oznaczanie fitotoksyczności

fungicydów miedziowych i

dwunitrorodanobenzenowych na

siewkach gorczycy białej

28 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
przez Generalnego Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych:
w zakresie produkcji:
56 67/0822-11 Brąz berylowy. Taśmy i pasy 7 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
57 67/0831-01 Stopy wstępne aluminium. Gatunki 7 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
58 67/0832-16 Aluminium. Folia lakierowana barwnie i drukowana sposobem anilinowym 7 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
59 67/0892-03 Cyna i stopy cyny. Pasy i taśmy 7 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie produkcji i obrotu:
60 67/0821-01 Miedź konwertorowa. Bloki 7 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
61 67/0851-03 Cynk wtórny 7 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie stosowania nazw i określeń:
62 67/0800-02 Metale nieżelazne. Wyciskanie. Nazwy i określenia 7 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
63 67/0803-06 Analiza chemiczna rud, koncentratów i odpadów cynkonośnych 7 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
64 67/0803-07 Analiza chemiczna niklu 7 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i Stali:
w zakresie produkcji:
65 66/0513-02 Koks do produkcji amoniaku 27 września 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
66 66/0514-02 Produkty węglopochodne. Lepiszcze do koksu formowanego 31 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
67 66/0641-03 Stalowe kęsy kwadratowe do wyrobu walcówki przeznaczonej na druty określonego przeznaczenia 27 września 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
68 66/0511-04 *) Produkty węglopochodne. Oznaczanie

zawartości żywic w produktach

benzolowych metodą utleniania

23 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
69 66/0511-05 - Pomiar temperatury krystalizacji

olejów smołowych

23 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
70 67/0511-08 - Oznaczanie liczby piaskowej

lepiszcza dla koksu formowanego

21 marca 1967 r. 1 września 1967 r.
71 66/0551-03 - Oznaczanie dwusiarczku węgla w

produktach benzolowych

27 września 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych:
w zakresie produkcji:
72 67/6068-05 *) Sole do celów galwanotechnicznych.

Siarczan miedziowy

27 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
w zakresie produkcji i obrotu:
73 67/6068-08 - Kwas fosforowy 15 marca 1967 r. 1 września 1967 r.
74 67/6068-09 - Siarczan strontowy 15 marca 1967 r. 1 września 1967 r.
w zakresie projektowania i konstrukcji:
75 67/1385-02 Elementy sprężarek. Pierścienie tłokowe D = 155 + 1.000 mm 21 marca 1967 r. 1 września 1967 r.
w zakresie konstrukcji i wykonania:
76 67/2211-20 Urządzenia odpylające. Zamknięcia włazowe prostokątne płaskie stalowe 21 marca 1967 r. 1 września 1967 r.
w zakresie stosowania nazw i symboli:
77 67/2340-01 Aparatura chemiczna. Zespół mieszający pionowy. Nazwy elementów i symbole głównych wymiarów 15 marca 1967 r. 1 września 1967 r.
w zakresie metod badań:
78 67/6068-07 Sole do celów galwanotechnicznych. Cyjanek kadmu 28 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
79 67/6110-20 Wyroby lakierowe. Pomiar połysku lustrzanego powłok przyrządami fotoelektrycznymi 28 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Odlewniczych:
w zakresie produkcji i obrotu:
80 67/4817-11 Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne drzwiczki kuchenne na wspólnej ramie 10 marca 1967 r. 1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Konstrukcyjno-Badawczego Przemysłu Okrętowego:
w zakresie projektowania:
81 67/3712-04 Kadłub okrętu. Otwory do przejść i oświetlenia. Wymiary w świetle 21 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
w zakresie produkcji:
82 67/3731-25 *) Międzynarodowe przyłącza instalacji

przeciwpożarowej. Łączniki

10 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
83 67/3731-26 - Kołnierze 10 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego:
w zakresie produkcji:
84 67/3621-02 Wyważanie kół jezdnych samochodów osobowych i pochodnych. Wymiary, masy i sposób mocowania ciężarków 24 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego "Unitra":
w zakresie produkcji i obrotu:
85 66/0892-02 Tantal. Taśmy i pasy 30 grudnia 1966 r. 1 października 1967 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ciągników i Maszyn Rolniczych:
w zakresie produkcji:
86 67/1904-08 Maszyny rolnicze. Części drewniane. Wymagania i badania techniczne 14 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
87 67/1941-07 Opryskiwacze. Złącza węży. Opaski zaciskowe 22 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
88 67/3693-01 *) Wozy konne ogumione. Zestawy

kołowe. Wielkości podstawowe

17 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
89 67/3693-02 - Koła ogumione 17 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
90 67/3693-03 - Obręcze kół. Główne wymiary 17 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego:
w zakresie produkcji:
91 67/3891-09 Lotnicze przyrządy pokładowe. Końcówki puszek wskaźników do przewodów giętkich 3 marca 1967 r. 1 marca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Wyrobów Metalowych:
w zakresie produkcji:
92 67/1121-02 Nity okrętowe ze stopów aluminium. Wymagania i badania 15 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
93 67/5098-02 Termos polowy 24 l 15 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
94 67/5098-03 Termos polowy 12 l 15 marca 1967 r. 1 stycznia 1968 r.
przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Obrabiarek i Narzędzi:
w zakresie produkcji:
95 67/1520-01 Obrabiarki skrawające do metali. Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru 21 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
w zakresie metod badań:
96 67/4053-01 Próba twardości odlewów z żeliwa sposobem porównawczym Poldi 21 lutego 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Materiałów Ogniotrwałych:
w zakresie produkcji:
97 67/6763-21 *) Materiały ogniotrwałe. Piece

wgłębne. Kształtki rekuperatora i

stropu wiszącego. Wymiary

10 stycznia 1967 r. 1 lipca 1967 r.
98 66/6763-25 - Kształtki zestawu syfonowego do

hali odlewniczej stalowni.

Wymiary

16 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Artykułów Technicznych i Galanteryjnych:
w zakresie produkcji i obrotu:
99 67/1822-19 Gumowe cholewy wałkujące 7 lutego 1967 r. 1 lipca 1968 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego:
w zakresie produkcji i obrotu:
100 67/8031-04 Podroby drobiowe 30 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
101 67/8035-02 Pierze miękkie i pióra twarde z drobiu bitego 23 marca 1967 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego:
w zakresie produkcji i obrotu:
102 66/8139-03 Wyroby tytoniowe. Cygara i cygaretki. Wymagania i badania 31 grudnia 1966 r. 1 lipca 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego:
w zakresie produkcji i obrotu:
103 65/8112-01 *) Produkty owocowe. Konfitury 21 października 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
104 66/8113-01 - Galaretki 28 lutego 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
105 65/8122-09 Półprodukty warzywne. Korniszony solone 21 października 1965 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
106 66/8122-10 Konserwy warzywne. Papryka 28 lutego 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
107 66/8125-03 Wytłoki jabłkowe suszone 28 lutego 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Ziemniaczanego:
w zakresie metod badań:
108 66/8080-01 Analityczne metody kontroli procesu technologicznego. Krochmalnia 31 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Koncentratów Spożywczych:
w zakresie produkcji i obrotu:
109 66/8130-01 Koncentraty spożywcze. Znakowanie, przechowywanie i transport 28 grudnia 1966 r. dzień ogłoszenia obwieszczenia
przez Dyrektora Biura Projektów i Studiów Taboru Rzecznego:
w zakresie projektowania:
110 67/3783-08 *) Urządzenia sterowe. Trzony sterowe.

Wymiary

23 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
w zakresie projektowania i produkcji:
111 67/3783-07 - Łożyska górne 23 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
112 67/3783-09 - Łożyska dolne 23 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
113 67/3783-10 - Pierścienie oporowe 23 marca 1967 r. 1 października 1967 r.
§  2.
Wprowadzone zostały zmiany w następujących normach branżowych (BN), obowiązujące od dnia 1 sierpnia 1967 r.:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data
ustanowienia normy ustanowienia zmian
1 2 3 4 5
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Jajczarsko-Drobiarskiego:
1 63/8034-02 Konserwy drobiowe. Wymagania jakościowe 28 listopada 1963 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 5, poz. 17) 5 kwietnia 1967 r. 30 marca 1967 r.
2 62/8036-01 Żółtko pasteryzowane zamrożone. Białko pasteryzowane zamrożone 29 czerwca 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 35, poz. 176) 28 lutego 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Przetworów Papierowych i Materiałów Biurowych:
3 63/7371-01 Klasery 21 stycznia 1963 r. (Monitor Polski Nr 35, poz. 176) 5 kwietnia 1967 r.
4 65/7383-07 Bruliony 8 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386) 27 lutego 1967 r.
przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Koncentratów Spożywczych:
5 65/8133-07 Cukier wanilinowy 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 21, poz. 116) 3 stycznia 1967 r.
6 65/8133-08 Proszek do pieczenia 28 grudnia 1965 r. (Monitor Polski z 1966 r. Nr 21, poz. 116) 3 stycznia 1967 r.
7 62/8135-01 Konserwy warzywno-mięsne. Wymagania jakościowe 18 czerwca 1962 r. (Monitor Polski Nr 69, poz. 325) 28 grudnia 1966 r.
§  3.
1.
Norma wymieniona w § 1 lp. 60 zastępuje normę BN-62/0821-01 "Miedź wtórna konwertorowa. Bloki i stożki", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Górniczo-Hutniczego Metali Nieżelaznych dnia 5 października 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 9, poz. 46).
2.
Norma wymieniona w § 1 lp. 102 zastępuje normę BN-64/8139-03 "Tytoń. Cygara i cygaretki", ustanowioną przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tytoniowego dnia 20 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 340).
§  4.
Traci moc z dniem ogłoszenia obwieszczenia norma BN-65/3421-01 "Zamknięte źródła promieniowania. Ceramiczne źródła typu Q i G", ustanowiona przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Wykorzystania Energii Jądrowej dnia 2 września 1965 r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 386).
_________

*) Pełny tytuł normy; jedna kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu, a dwie kreski przed tytułem tej samej serii norm zastępują dwie pierwsze części pełnego tytułu.

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021