Wyznaczenie przedsiębiorstw i instytucji upoważnionych do krajowego obrotu żywymi zwierzętami łownymi oraz do skupu ubitych zwierząt łownych, ich mięsa i skór.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 18 listopada 1959 r.
w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstw i instytucji upoważnionych do krajowego obrotu żywymi zwierzętami łownymi oraz do skupu ubitych zwierząt łownych, ich mięsa i skór.

Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1.
Obrót krajowy żywymi zwierzętami łownymi prowadzą dla celów hodowlanych i naukowych:

-

przedsiębiorstwa lasów państwowych,

-

państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,

-

Zjednoczenie Leśnej Produkcji Niedrzewnej,

-

Spółdzielnia "Jedność Łowiecka".

§  2.
1.
Ubite łosie, jelenie, daniele, sarny, dziki, muflony, zające, dzikie króliki, kuropatwy, bażanty, dzikie kaczki, dzikie gęsi i łyski mogą być zbywane wyłącznie placówkom skupu przedsiębiorstw leśnej produkcji niedrzewnej "Las" oraz Spółdzielni "Jedność Łowiecka", które są obowiązane prowadzić skup wymienionych gatunków zwierzyny.
2.
Zorganizowane przez Okręgowe Zarządy Lasów Państwowych w Szczecinku, Olsztynie, Przemyślu, Szczecinie, Wrocławiu i Żarach punkty zbiorowego żywienia dla zwerbowanych robotników leśnych mogą nabywać od zarządów ośrodków hodowlanych i obwodów łowieckich wyłączonych z wydzierżawienia niezbędną ilość ubitej zwierzyny na potrzeby żywienia pracowników.
§  3. 1
1.
Skóry surowe ze zwierząt łownych mogą być zbywane wyłącznie w placówkach Centrali Surowców Włókienniczych i Skórzanych, podległej Ministrowi Przemysłu Lekkiego. Centrala może jednak w przypadkach uzasadnionych upoważnić przedsiębiorstwa leśnej produkcji niedrzewnej "Las" do skupu skór ze wszystkich gatunków zwierząt łownych oraz jednostki Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" do skupu skór tchórzy, lisów, piżmaków i zajęcy na obszarze całego kraju, a innych skór w tych gromadach, na których terenie przedsiębiorstwa leśnej produkcji niedrzewnej "Las" nie mają swoich punktów skupu.
2. 2
Jednostki określone w ust. 1, skupujące skóry ze zwierząt łownych, prowadzą imienną listę sprzedawców skór według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia. Obowiązek prowadzenia tej listy nie dotyczy sprzedawców skór z tchórzy, lisów i zajęcy.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  3

LISTA SPRZEDAWCÓW SKÓR SUROWYCH ZE ZWIERZĄT ŁOWNYCH

Lp. Data dostarczenia skóry Imię i nazwisko dostawcy skóry Adres dostawcy skóry Nr dowodu osobistego dostawcy skóry Gatunek zwierzyny Ilość sztuk skór Podpis dostawcy skóry Nr przekazu pocztowego lub dowodu kolejowego (faktury)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 24 kwietnia 1961 r. (M.P.61.36.170) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 maja 1961 r.
2 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 28 lutego 1967 r. (M.P.67.16.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 18 marca 1967 r.
3 Załącznik dodany przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 24 kwietnia 1961 r. (M.P.61.36.170) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 maja 1961 r.

Zmiany w prawie

Niedzielski: Prawdopodobieństwo, że dzieci wrócą do szkół bliskie 100 proc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szkoły od września będą działać stacjonarnie. Stwierdził, że prawdopodobieństwo jest bliskie 100 proc. To, jak długo to potrwa, zależy od poziomu wyszczepienia - podkreślał w wywiadzie dla RMF FM.

Monika Sewastianowicz 05.08.2021
Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.96.518

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Wyznaczenie przedsiębiorstw i instytucji upoważnionych do krajowego obrotu żywymi zwierzętami łownymi oraz do skupu ubitych zwierząt łownych, ich mięsa i skór.
Data aktu: 18/11/1959
Data ogłoszenia: 30/11/1959
Data wejścia w życie: 30/11/1959