Opłaty za pozyskaną zwierzynę łowną na terenach obwodów łowieckich, uiszczanych przez dzierżawcę przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 10 października 1959 r.
w sprawie opłat za pozyskaną zwierzynę łowną na terenach obwodów łowieckich, uiszczanych przez dzierżawcę przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie.

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Dzierżawca uiszcza przedsiębiorstwom lasów państwowych za pozyskane na terenach obwodów łowieckich jelenie, daniele i sarny 50% ich wartości, ustalonej na podstawie rocznych przeciętnych wartości tych gatunków zwierząt.
2.
50% przeciętnej wartości obliczonej w myśl ust. 1 wynosi:

dla jelenia-byka - 500 zł,

dla jelenia-łani - 300 zł,

dla jelenia-cielęcia - 150 zł,

dla daniela-byka - 270 zł,

dla daniela-łani - 200 zł,

dla daniela-cielęcia - 100 zł,

dla sarny-rogacza - 100 zł,

dla sarny-kozy - 75 zł,

dla sarny-koźlęcia - 40 zł.

3.
50% przeciętnej wartości pozyskanego jelenia (byka, łani, cielęcia) karpackiego i olsztyńskiego wynosi kwotę o 20% wyższą od określonej w ust. 2.
§  2.
Dzierżawca uiszcza na rzecz wydzierżawiającego za pozyskaną na terenach obwodów łowieckich zwierzynę czarną drobną część przeciętnej wartości tej zwierzyny, która wynosi:
1)
dla dzika o wadze do 30 kg - 30 zł,

dla dzika o wadze do 50 kg - 50 zł,

dla dzika o wadze do 100 kg - 100 zł,

dla dzika o wadze ponad 100 kg - 150 zł,

2)
dla rysia - 200 zł,
3)
dla zająca - 8 zł,
4)
dla królika - 5 zł,
5)
dla borsuka - 5 zł,
6)
dla wydry - 250 zł,
7)
dla kuny leśnej - 54 zł,
8)
dla tchórza, gronostaja - 20 zł,
9)
dla lisa - 30 zł,
10)
dla głuszca-koguta - 30 zł,
11)
dla cietrzewia-koguta - 5 zł,
12)
dla bażanta-koguta - 15 zł,
13)
dla kaczki krzyżówki - 5 zł,
14)
dla innego ptactwa łownego - 2 zł.
§  3.
W wypadku przekazania hodowli i ochrony zwierzyny na obszarach lasów państwowych dzierżawcy obwodu łowieckiego kwoty wyszczególnione w § 1 ust. 2 obniża się o 50%.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 19 września 1959 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.87.461

Rodzaj: Zarządzenie
Tytuł: Opłaty za pozyskaną zwierzynę łowną na terenach obwodów łowieckich, uiszczanych przez dzierżawcę przedsiębiorstwom lasów państwowych lub innym wydzierżawiającym obwody łowieckie.
Data aktu: 10/10/1959
Data ogłoszenia: 22/10/1959
Data wejścia w życie: 19/09/1959, 22/10/1959