Wprowadzenie zmian do urzędowego spisu leków.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 12 sierpnia 1959 r.
o wprowadzeniu zmian do urzędowego spisu leków.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 1951 r. w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. z 1951 r. Nr 63, poz. 435 i z 1956 r. Nr 1, poz. 9) podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków ustalonym obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 1958 r. (Monitor Polski Nr 98, poz. 544) zostają wprowadzone następujące zmiany:
1)
dodaje się następujące nowe pozycje:
a)
w części I - Leki dla lecznictwa otwartego:
Ac. picrinicum subst.
Amidoxal (Gantrisin) tabl. 0 5 op. 20 tabl.
Antinecrosan maść tuby 25 0
Cresolum crudum
Detreopal zawiesina op. 60 ml
Linal płyn op. 250 0
Kelastmin płyn op. 20 0
Mykodermina płyn op. 50 ml
Ol. Caryophyllorum
Plumbum oxydatum
Progetest amp. 1 ml - 0 02 g
Rauminal tabl. 0 2 op. 20 tabl.
Rutophen draż. op. 20 draż.
Scorbopyrin. draż. op. 20 draż.
Theoserpin tabl. 0 3 op. 20 tabl.
Ung. Symphyti maść op. 30 0
b)
w części II - Leki dla lecznictwa zamkniętego:
Elkintona roztwór nr 1 amp. 20 ml
Elkintona roztwór nr 2 amp. 20 ml
Obojętny roztwór fizjologiczny amp. 20 ml
Somatotropina (S.T.H.) fiol. 25 mg + rozp. 5 ml
c)
w części V - Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne:
Suche pożywki:
Bulion suchy op. 100 0
" op. 250 0
" op. 500 0
Suche podłoże agarowe op. 100.0
" op. 250 0
" op. 500 0
Suche podłoże agarowe SS op. 250 0
Serum equinum normale (surowica normalna końska) fl. 50 ml
Serum antierysipelatosum suum ovinum pro usu humano (surowica przeciw różycy barania) amp. 5 ml
Vaccinum typhi exanthematici sec. Weigl. (szczepionka przeciw durowi wysypkowemu) fl. 50 ml (25 dawek)
d)
w części VI - Materiały opatrunkowe i chirurgiczne, sanitarne artykuły gumowe, środki antykoncepcyjne:

w dziale "Sanitarne artykuły gumowe":

Opaski higieniczne z watą podróżne:
Pessarium (Ramzes) średnica 62 5
" 67 5
" 72 5
" 77 5
" 82 5
" 87 5
" 90 0
" 92 5
średnica 95 0
Smoczki "Delta"
Smoczki flaszkowe
Smoczki kapowe
2)
skreśla się następujące pozycje:
a)
w części I - Leki dla lecznictwa otwartego:
55 Alacet Novum solutum płyn op. 2 0
73 Ammonium amygdalicum subst.
74 Ammonium amygdalicum tabl. 0 5 op. 20 tabl.
103 Aqua pro iniectione amp. 2 ml
276 Cortin amp. op. 5 amp.
365 Extr. Malti spissum
633 Linomag zasypka 10% op. 50 0
1011 Santonin subst.
b)
w części II - Leki dla lecznictwa zamkniętego:
1337 Chlorocyclin (Aureomycin) intramusc. amp. 0 25
c)
w części V - Surowice, szczepionki i preparaty diagnostyczne:
1430 Antitoxinum tetanicum bovinum concentr. et depur. amp. 5.000 j.a.
1431 Antitoxinum tetanicum bovinum concentr. et depur. amp. 10.000 j.a.
1432 Antitoxinum tetanicum equinum amp. 1.500 j.a.
1433 Antitoxinum tetanicum equinum amp. 5.000 j.a.
1434 Antitoxinum tetanicum equinum amp. 10.000 j.a.
1436 Antitoxinum tetanicum equinum concentr. et depur. amp. 5.000 j.a.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021