Przejazdy kolejami za miesięcznymi biletami pracowniczymi oraz zasady ich opłacania.

UCHWAŁA NR 278
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 czerwca 1959 r.
w sprawie przejazdów kolejami za miesięcznymi biletami pracowniczymi oraz zasad ich opłacania.

W dążeniu do stopniowego ograniczenia zbędnych i nieracjonalnych dojazdów do pracy Rada Ministrów na podstawie art. 1 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) uchwala, co następuje:
§  1.
Zatwierdza się wskazane w załączniku do uchwały opłaty za bilety miesięczne pracownicze na dojazdy do pracy kolejami.
§  2.
Na zakłady pracy nakłada się obowiązek zbiorowego nabywania dla swoich pracowników biletów miesięcznych pracowniczych na dojazdy do pracy kolejami.
§  3.
1.
Pracownicy dojeżdżający do pracy kolejami zachowują prawo korzystania z biletów miesięcznych pracowniczych według cen obowiązujących do dnia 30 września 1959 r.
2.
Różnice między cenami dotychczasowymi a cenami ustalonymi niniejszą uchwałą pokrywają właściwe zakłady pracy.
§  4.
Upoważnia się Ministra Komunikacji do określenia szczegółowych warunków nabywania i korzystania z biletów miesięcznych pracowniczych.
§  5.
W celu ograniczenia obciążeń zakładów pracy kosztami dojazdów do pracy zaleca się prezydiom rad narodowych kierowanie osób ubiegających się o pracę do zakładów pracy położonych najbliżej miejsca zamieszkania.
§  6.
Przedsiębiorstwa i jednostki budżetowe powinny dążyć do stopniowego zmniejszania sumy dopłat do cen kolejowych biletów miesięcznych pracowniczych przez zatrudnianie pracowników miejscowych.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1959 r.

ZAŁĄCZNIK 

OPŁATY ZA BILETY MIESIĘCZNE PRACOWNICZE NA DOJAZDY KOLEJĄ DO PRACY

Odległość w km Opłaty w złotych
1-5 36
6-10 48
11-15 72
16-20 96
21-25 120
26-30 144
31-35 168
36-40 192
41-45 216
46-50 240
51-55 264
56-60 288
61-65 312
66-70 336
71-75 360
76-80 384
81-85 408
86-90 432
91-95 456
96-100 480

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021