Ustalanie cen zbytu artykułów przeznaczonych na eksport oraz usługi świadczone na rzecz odbiorców zagranicznych w związku z eksportem.

UCHWAŁA NR 258
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 czerwca 1959 r.
w sprawie ustalania cen zbytu artykułów przeznaczonych na eksport oraz usług świadczonych na rzecz odbiorców zagranicznych w związku z eksportem.

Na podstawie art. 2 i 3 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

I.

Przepisy wstępne.

§  1. 1
(uchylony).

II.

Zasady ustalania cen.

§  2-9. 2
1.
(uchylone).

III.

Organy właściwe do ustalania cen.

§  10-15. 3
(uchylone).

IV.

Rozliczenia.

§  16. 4
(uchylony).
§  17.
1.
Jeśli w cenach zbytu artykułów przeznaczonych na eksport zawarty jest podatek obrotowy, przedsiębiorstwa handlu zagranicznego płacą za te artykuły cenę fabryczną, która nie obejmuje podatku obrotowego, a należne producentom różnice pomiędzy ceną fabryczną a ceną zbytu rozliczane będą z budżetem Państwa w trybie określonym przez Ministra Finansów.
2.
Przepis ust. 1 ma zastosowanie tylko do artykułów produkowanych przez przedsiębiorstwa państwowego przemysłu kluczowego, gdy zakup na eksport dokonywany jest bezpośrednio od producenta lub w tranzycie organizowanym.
3.
Przy zakupie artykułów przeznaczonych na eksport od innych producentów przedsiębiorstwa handlu zagranicznego płacą za te artykuły ceny zbytu.
4. 5
(uchylony).
5.
Upoważnia się Ministra Finansów do wydawania zarządzeń zwalniających przedsiębiorstwa państwowego przemysłu terenowego i przemysłu spółdzielczego od podatku obrotowego z tytułu produkcji przeznaczonej na eksport.

V.

Przepisy końcowe.

§  18-22. 6
(uchylone).
1 § 1 uchylony przez § 28 uchwały nr 55 z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego. (M.P.62.22.95) z dniem 13 marca 1962 r.
2 § 2-9 uchylone przez § 28 uchwały nr 55 z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego. (M.P.62.22.95) z dniem 13 marca 1962 r.
3 § 10-15 uchylone przez § 28 uchwały nr 55 z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego. (M.P.62.22.95) z dniem 13 marca 1962 r.
4 § 16 uchylony przez § 28 uchwały nr 55 z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego. (M.P.62.22.95) z dniem 13 marca 1962 r.
5 § 17 ust. 4 uchylony przez § 28 uchwały nr 55 z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego. (M.P.62.22.95) z dniem 13 marca 1962 r.
6 § 18-22 uchylone przez § 28 uchwały nr 55 z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego. (M.P.62.22.95) z dniem 13 marca 1962 r.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.60.293

Rodzaj: Uchwała
Tytuł: Ustalanie cen zbytu artykułów przeznaczonych na eksport oraz usługi świadczone na rzecz odbiorców zagranicznych w związku z eksportem.
Data aktu: 17/06/1959
Data ogłoszenia: 07/07/1959
Data wejścia w życie: 07/07/1959