Nadzór zwierzchni nad wojewódzkimi (miejskimi) biurami projektów.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 9 marca 1959 r.
w sprawie nadzoru zwierzchniego nad wojewódzkimi (miejskimi) biurami projektów.

Zgodnie z przepisem § 8 ust. 2 zarządzenia nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1958 r. w sprawie organizacji projektowania w budownictwie państwowym (Monitor Polski Nr 41, poz. 233) nadzór zwierzchni nad podległymi radom narodowym wojewódzkimi (miejskimi) biurami projektów, wymienionymi w załączonym wykazie - sprawowany dotychczas przez Ministra Gospodarki Komunalnej - przejmuje z dniem 1 kwietnia 1959 r. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Wojewódzkie (miejskie) biura projektów nie wymienione w załączonym wykazie pozostają pod nadzorem zwierzchnim Ministra Gospodarki Komunalnej.

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WOJEWÓDZKICH (MIEJSKICH) BIUR PROJEKTÓW, NAD KTÓRYMI Z DNIEM 1 KWIETNIA 1959 R. NADZÓR ZWIERZCHNI PRZYJMUJE MINISTER BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Lp. Nazwa biura
1. Wojewódzkie Biuro Projektów w Białymstoku
2. Wojewódzkie Biuro Projektów w Koszalinie
3. Miejskie Biuro Studiów i Projektów Budownictwa w Krakowie
4. Wojewódzkie Biuro Projektów w Olsztynie
5. Miejskie Biuro Projektów m. Wrocławia
Uwaga: Z Wojewódzkich Biur Projektów w Białymstoku, Koszalinie i Olsztynie przewiduje się wydzielenie pracowni sporządzających dokumentację z zakresu urządzeń gospodarki komunalnej i następnie przekształcenie ich w samodzielne pracownie projektów urządzeń gospodarki komunalnej pozostające pod nadzorem zwierzchnim Ministra Gospodarki Komunalnej.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021