Publikowanie sprawozdań finansowych państwowych przedsiębiorstw podporządkowanych radom narodowym.

UCHWAŁA NR 65
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 lutego 1959 r.
w sprawie publikowania sprawozdań finansowych państwowych przedsiębiorstw podporządkowanych radom narodowym.

W celu wzmożenia społecznej kontroli pracy przedsiębiorstw podporządkowanych radom narodowym - Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Zobowiązuje się prezydia rad narodowych do publikowania skróconych rocznych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw podporządkowanych radom narodowym. Publikacja powinna się odbywać w dziennikach urzędowych wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2.
Prezydia rad narodowych mogą według swego uznania publikować sprawozdania, o których mowa w ust. 1, na łamach miejscowej prasy.
§  2.
Forma publikacji powinna umożliwić zapoznanie się miejscowego społeczeństwa z rachunkami wyników i bieżącą sytuacją finansową przedsiębiorstw.
§  3.
Właściwi ministrowie określą grupy przedsiębiorstw bądź grupy zagadnień, które nie mogą być objęte publikacjami.
§  4.
Zobowiązuje się Ministra Finansów do opracowania w porozumieniu z właściwymi ministrami uproszczonych wzorów sprawozdań finansowych przedstawiających w sposób analityczny działalność przedsiębiorstw w zakresie zagadnień, o których mowa w § 2.
§  5.
Zaleca się prezesom central spółdzielczych rozciągnięcie w porozumieniu z Ministrem Finansów zasad niniejszej uchwały na przedsiębiorstwa spółdzielcze.
§  6.
Wykonanie uchwały porucza się właściwym ministrom oraz prezydiom rad narodowych.
§  7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021