Stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1957 r. ustalającego zryczałtowany podatek od wynagrodzeń rybaków - członków spółdzielni pracy.

PISMO OKÓLNE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 9 lutego 1959 r.
w sprawie stosowania przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1957 r. ustalającego zryczałtowany podatek od wynagrodzeń rybaków - członków spółdzielni pracy.

W związku z wątpliwościami, które nasunęły się przy stosowaniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1957 r. w sprawie poboru zryczałtowanego podatku od wynagrodzeń rybaków - członków spółdzielni pracy (Dz. U. z 1957 r. Nr 23, poz. 111), Ministerstwo Finansów na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 1 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 25) wyjaśnia, że przepisy tego rozporządzenia mają zastosowanie wyłącznie do wynagrodzeń rybaków będących członkami rybackich spółdzielni pracy, dokonujących połowów na łodziach motorowych, wiosłowych i wiosłowo-żaglowych na morzu.
Jak to bowiem wynika z przepisów § 2 ust.1 i 2 wymienionego na wstępie rozporządzenia, zryczałtowany podatek od wynagrodzeń pobierany jest w wysokości uzależnionej od strefy połowu, przy czym przy podziale na strefy połowu stosuje się zasady odnoszące się do rybaków opłacających zryczałtowany podatek dochodowy, który pobierany jest tylko przy połowach morskich, gdyż tylko dla takich połowów zostały ustalone strefy.

Wynagrodzenia rybaków - członków spółdzielni pracy, którzy dokonują połowów na wodach śródlądowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń na podstawie przepisów § 1 pkt 3 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1952 r. w sprawie określenia niektórych przychodów, podlegających opodatkowaniu według przepisów o podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-14, poz. 170, z 1956 r. Nr 76, poz. 887 i z 1958 r Nr 5, poz. 22).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.1959.15.66

Rodzaj: Pismo okólne
Tytuł: Stosowanie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 1957 r. ustalającego zryczałtowany podatek od wynagrodzeń rybaków - członków spółdzielni pracy.
Data aktu: 09/02/1959
Data ogłoszenia: 17/02/1959
Data wejścia w życie: 17/02/1959