Powołanie ławników oraz zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Krakowie.

OBWIESZCZENIE
PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE
z dnia 10 października 1945 r.
w sprawie powołania ławników oraz zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Krakowie.

Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z 22 kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 265) powołuję na podstawie przedłożonych mi wniosków na okres 3 lat, a więc po dzień 31 października 1948 r. na ławników oraz ich zastępców dla Sądu Pracy w Krakowie, oraz dla Sądu Okręgowego w Krakowie. Lista tak powołanych przezemnie osób przedstawia się następująco:

I.

Ławnicy i zastępcy ławników dla Sądu Pracy w Krakowie:

A.

Grupy Pracodawców:

1.
Zjednoczenie Przemysłu Konfekcyjnego Woj. Krakowskiego i Bielska w Krakowie, Pl. Szczepański 5.

Ławnik:

Strzelichowski Józef, Kraków, Rynek Podgórski 3.

Zastępcy:

Pajączkowski Marian, Kraków, ul. św. Wawrzyńca 9, Bedryjowski Jan, Kraków, Al. Słowackiego 10 m. 12.

2.
Zjednoczenie Przemysłu Spożywczego woj. Krakowskiego i Rzeszowskiego, Kraków, ul. Kopernika 6.

Ławnik:

Topolnicki Jan, Kraków, ul. Długa 62 m. 4.

Zastępca:

Bieniek Tadeusz, Kraków, ul. Komorowskiego 4.

3.
Stowarzyszenia Przemysłowe Restauratorów i Pokrewnych Zawodów w Krakowie, ul. Grodzka 15.

Ławnik:

Międzik Franciszek, Kraków, ul. Grodzka 26.

Zastępcy:

Hayto Stanisław, Kraków, ul. Długa 61, Wolny Kazimierz, Kraków, ul. Mikołajska 2.

4.
Małopolskie Zjednoczenie Przemysłu Przetworów Papierowych w Krakowie, Rynek Główny 23.

Ławnik:

Jankowski Leon, Kraków, ul. Spokojna 25.

Zastępcy:

Procner Stefan, Kraków, ul. Krowoderska 43, Zdybalski Aleksander, Kraków, ul. Rękawka 10.

5.
Zjednoczenie Przemysłu Komunikacyjno-Transportowego, Zrzeszenie Przemysłu w Krakowie, Pl. WW. Świętych 10/11.

Ławnik:

Bieńkowski Andrzej, Kraków, ul. Basztowa 24.

Zastępcy:

Feldmann Tadeusz, Kraków, ul. Krupnicza 3, Wysocki Paweł, Kraków, ul. Floriańska 29.

6.
Izba Rzemieślnicza w Krakowie, ul. św. Anny 9.

Ławnik:

Twardowski Alojzy, Kraków, ul. Jabłonowskich 4.

Zastępcy:

Kożuch Michał, Kraków, ul. Krowoderska 57, Panek Jan, Kraków, ul. Piłsudskiego 17.

7.
Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych, w Krakowie, ul. Sławkowska 13/15.

Ławnicy:

inż. Litwin Edward, Kraków, ul. Piłsudskiego, Wandeski Tadeusz, Kraków, ul. J. Lea 34, Białas Józef, Kraków, ul. Kopernika 10, Burda Kazimierz, Kraków, ul. Polna 25, Miksztal Władysław, Kraków, ul. Wałowa 8.

Zastępcy:

Bielecki Hieronim, Kraków, ul. Wyspiańskiego 88, Sławiński Szczepan, Kraków, ul. Starowiślna 55, Drexler Józef, Kraków, ul. Radziwiłłowska 13, Jurek Wacław, Kraków, św. Tomasza 11, Rajzer Stanisław, Kraków, ul. Zwierzyniecka 11, Nowak Leon, Kraków, ul. Dietla 101, Gołąbek Józef, Kraków, ul. Dudatów 17, Stano Jan, Kraków, ul. Szewska 22, Ruszel Feliks, Kraków, ul. K. Wielkiego 52, Kowalski Daniel, Kraków, ul. Skawińska 7.

8.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Długa 1.

Ławnicy:

dr. Sulikowski Jan, Kraków, ul. Lubelska 18, Szarski Adam, Kraków, ul. Sienna 1.

Zastępcy:

Królikiewicz, Kazimierz, Kraków, ul. Starowiślna 4, Kulman Jan, Kraków, ul. Floriańska 15, Sienkiewicz Roman, Kraków, ul. Bracka 2-4, Surowiecki Antoni, Kraków, ul. Zwierzyniecka 21/23.

9.
Zrzeszenie Przemysłu Graficznego w Polsce, Oddział w Krakowie, pl. Mariacki 9.

Ławnik:

Jan Krzepowski, Kraków, ul. Krupnicza 8.

Zastępcy:

Mieczysław Jabłoński, ul. Zwierzyniecka 2, Karol Kieć, Kraków, ul. Czapskich 4.

10.
Zjednoczeniu Przemysłu Drzewnego, Okręg Krakowsko-Rzeszowski w Krakowie, ul. Szpitalna 3.

Ławnik:

Józef Hniłko, Krzeszowice.

Zastępcy:

Anatola Szuńko, Kraków, ul. Wincentego Pola 7, Piotr Szewczuk, Kraków, ul. Wincentego Pola 7.

11.
Dyrekcja Okręgowa Przemysłu Skórniczego-Garbarskiego (Woj. Krakowskie, Rzeszowskie, Śląskie) w Krakowie, ul. Basztowa 18.

Ławnik:

Zając Karol, Kraków, ul. Kurdwanów 164.

Zastępcy:

Biabiarski Michał, Kraków, ul, Karmelicka 33/5, Kisiel Jan, Kraków, ul. Kościuszki 35.

12.
Pocztowa Kasa Oszczędności w Krakowie.

Ławnik:

Rząsa Aleksander, Kraków, ul. Rynek Gł. 6.

Zastępcy:

Maziarski Wilhelm, Kraków, ul. Zyblikiewicza 5, Nowak Wojciech, Kraków, ul. Zyblikiewicza 5.

13.
Izba Aptekarska, Kraków, ul. Basztowa 3.

Ławnik:

mgr. Michalik Czesław, Kraków, ul. Łobzowska 20.

Zastępcy:

mgr. Jan Lipski, Kraków, Dietla 76, mgr. Anna Masłowska, Kraków, ul. Mikołajska 4.

14.
Polski Monopol Tytoniowy - Wytwórnia w Krakowie, Dolnych Młynów 10.

Ławnik:

Borowicz Ignacy, Kraków.

Zastępcy:

Adamczyk Józefat, Kraków, Pabian Piotr, Kraków.

15.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie, ul. Szlak 40.

Ławnik:

mgr. Jacków Roman, Kraków, ul. Mazowiecka 2/5.

Zastępcy:

Bagnowski Stefan, Kraków, ul. Fałata 11/48, Przybylski Marian, Kraków, ul. Fałata 11/48.

B.

Grupy Pracowników:

1.
Okręgowa Komisja Związków Zawodowych Robotników i Pracowników R. P. w Krakowie, Rynek Główny 34.

Ławnicy:

Lenart Władysław, Kraków, ul. Retoryka 7, Jastrzębski Władysław Kraków, ul. Mogilska 57, Fiut Franciszek, Kraków, ul. Sławkowska 34, Wywiałkowski M., Kraków, ul. Dunajewskiego 3, Albrecht Stanisław, Kraków, ul. Czarodziejska, dr. Druszkiewicz, Kraków, ul. Krupnicza 34, Sasorski Tadeusz, Kraków, ul. Słoneczna 7, Fryz Jaworski J., Kraków, ul. 29 Listopada 71, Koczur Ludwik, Kraków, ul. Długa 9, Aleksandrowicz L., Kraków, ul. Długa 53, Karwowski Józef, Kraków, ul. Tomasza 22, Wesołowski Eug., Kraków, ul. Boczna Grabowskiego, Urbański Ludwik, Kraków, ul. Sołtyka 19, Mikołajczyk Fr., Kraków, ul. Powiślne 3, Zapiór Stefan, Kraków, ul. Emaus 13, Rosmanith R., Kraków, F-ma Zieleniewski, Statter Maksymilian, Kraków, ul. Konarskiego 50, Kopta Adam, Kraków, ul. Rzeźnicza 12, Gromek Jan, Kraków, ul. Bonerowska 4, Ciepiela Wojciech, Kraków ul. Blich 3.

Zastępcy:

Zając Władysław, Kraków, ul. Konarskiego 40, Łacha Eugeniusz, Kraków, ul. Groble 20, Lisicki Franciszek, Kraków, ul. Rynek Gł. 19, Gaudyn Jan, Kraków, ul. Rynek Gł. 19, Grzywa Tadeusz, Kraków, ul. Kasztelańska 33, Zdebski Kazimierz, Kraków, ul. Dunajewskiego 3, Jurczyriski Wacław, Kraków, ul. Dunajewskiego 3, Stanek Józef, Kraków, ul. Batorego 15-b, Witkos Józef, Kraków, ul. Krupnicza 34, Lamot Tadeusz, Kraków, ul. Krupnicza 34, Zieliński Mieczysław, Kraków, ul. Kr. Jadwigi 100, Królikowski Tadeusz, Kraków, ul. Dąbrowskiego 18, Kucharczyk W., Kraków, Wielopole 18, Fryz Stanisław, Kraków, ul. Brodowicza 3, Fasula Julian, Kraków, Benedykta 9, Dobranowski Tadeusz, Kraków, ul. Marka 20, Pleczyński F., Kraków, ul. Warszawska 4, Złotek Roman, Kraków, ul. Biskupia 11, Wanat Marian, Kraków, ul. Grodzka 26, Matkowski Wiktor, Kraków, ul. Boczna Grabowskiego 5, Kozak Antoni, Kraków, ul. Piaski W. 126, Mirka Michał, Kraków, ul. B. Joselewicza 4, Panek Józef, Kraków, ul. Batorego 15, Leńczowski Stefan, Kraków, ul. Syrokomli 26, Szklarski Henryk, Kraków, ul. Ariańska 6, Zakulski E., Kraków, ul. Barska 15, Tomaszewski W., Kraków, ul. Kotlarska 6, Popek Tadeusz, Kraków, ul. Pasterska 31, Gruca Edward, Kraków, ul. Rynek Gł. 34, Nalborczyk Tadeusz, Kraków, ul. Rynek Gł. 34, Wencel Paweł, Kraków, ul. Lipowa 36, Stachowski S., Kraków, ul. Dunajewskiego, Baran Józef, Kraków, ul. Limanowskiego 1/32, Reperowicz Antoni, Kraków, ul. Zielona 5, Słowiak Marian, Kraków, ul. Mazowiecka 141, Czernek Jan, Kraków, ul. Czyżyny 28, Piekarz Józef, Kraków, ul. Zagrody 1, Kadulski E., Kraków, ul. Wiśniowa 6, Kleiner J., Kraków, ul. Dietla 66, Gumółka Irena, Kraków, ul. Strzelecka 15.

II.

Ławnicy i zastępcy ławników dla Sądu Okręgowego w Krakowie.

A.

Grupy Pracodawców:

1.
Zjednoczenie Przemysłu Konfekcyjnego Woj. Krakowskiego i Bielska w Krakowie, Pl. Szczepański 5.

Ławnik:

Winiarski Kazimierz, Kraków, ul. Sarego 20.

Zastępcy:

Gołda Józef, Kraków, ul. Orląt 1, Gonczański Paweł, Kraków, ul. Prażmowskiego 26A.

2.
Zjednoczenie Przemysłu Spożywczego Woj. Krakowskiego i Rzeszowskiego, Kraków, ul. Kopernika 6.

Ławnik:

Trembecki Stanisław, Kraków, ul. Sarego 26/4.

Zastępca:

Pacyna Tadeusz, Kraków, ul. Sereno Fenna 10.

3.
Stowarzyszenie Przemysłowe Restauratorów i Pokrewnych Zawodów w Krakowie, ul. Grodzka 15/II p.

Ławnik:

Zaleski Juliusz, Kraków, ul. Moniuszki 3.

Zastępcy:

Merklinger Kazimierz, Kraków, ul. Jagiellońska 7, Hady Stefan, Kraków, ul. Szewska 17/7.

4.
Małopolskie Zjednoczenie Przemysłu Przetworów Papierowych, Kraków, Rynek Główny 23/II p.

Ławnik:

dr. Kowala Józef, Kraków, ul. Krasińskiego 19.

Zastępcy:

Iwaszkiewicz Julian, Kraków, ul. Chłopickiego 8, Stachowski Stanisław, Kraków, ul. Sienna 3.

5.
Zjednoczenie Przemysłu Komunikacyjno-Transportowego" Zrzeszenie Przemysłowe w Krakowie, Pl. WW. Świętych 10/11.

Ławnik:

Kułakowski Stanisław, Kraków, ul. Św. Krzyża 19.

Zastępcy:

Lechowski Bolesław, Kraków, ul. Sławkowska 6, Schwimmer Józef, Kraków, ul. Al. Krasińskiego 24-a.

6.
Izba Rzemieślnicza w Krakowie, ul. Św. Anny.

Ławnik:

Dudek Stanisław, Kraków, ul. Słoneczna 3/6.

Zastępcy:

Paliński Jan, Kraków, ul. Szlak 65, Kowalski Daniel, Kraków, ul. Augustiańska 19.

7.
Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych w Krakowie, ul. Sławkowska 13/15.

Ławnicy:

Arch. Zgut Edward, Kraków, ul. Grodzka 61, Polek Piotr, Kraków, ul, Starowiślna 52, Burka Kazimierz, Kraków, ul. Polna 25, Ślizowski Julian, Kraków, ul. Sebastiana 11, Paliński Jan, Kraków, ul. Serenno Fenna 2/8.

Zastępcy:

Sikora Mieczysław, Kraków, ul. Zielona 23, Rumianowski Antoni, Kraków, ul. Dobrego Pasterza 15, Kuc Wiktor, Kraków, ul. Długa 65, Wójcik Piotr, Kraków, ul. Tomasza 20, Przęczek Piotr, Kraków, ul. Smoleńsk 23, Arch. Plebańczyk M., Kraków, ul. Al. Dembowskiego 5, Wilkosz Adam, Kraków, ul. Karmelicka 17, Wajda Wojciech, Kraków, ul. Kr. Jadwigi 9, Zabawa Michał, Kraków, ul. Szpitalna 7, Kapusta Tadeusz, Kraków, ul. Józefińska 9.

8.
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, ul. Długa 1.

Ławnicy:

dr. Spiss Tadeusz, Kraków, ul. Basztowa 17, Kuhn Jan Stefan, Kraków, ul. Floriańska 23.

Zastępcy:

inż. Elsner Józef, Kraków, ul. Długa 27, Czarnecki Władysław, Kraków, ul. Św. Agnieszki I, Cebulski Józef, Kraków, ul. Szewska 21, Łankosz Andrzej, Kraków, ul. Rynek Główny 45.

9.
Zrzeszenie Przemysłu Graficznego w Polsce, Oddział w Krakowie, Pl. Mariacki 9.

Ławnik:

Kazimierz Brachowski, Kraków, ul. Mikołajska 13.

Zastępcy:

Michał Twardosz, Kraków, ul. Piłsudskiego 19, Leopold Dudek, Kraków, ul. Stolarska 6.

10.
Zjednoczenie Przemysłu Drzewnego Okręg Krakowsko-Rzeszowski, Kraków ul. Szpitalna 3.

Ławnik:

Marian Szepetowski, Kraków, ul. Szpitalna 3.

Zastępcy:

Bronisław Kępiński, Kraków, ul. Szpitalna 3, Jerzy Szafrański, Kraków, ul. Szpitalna 3.

11.
Dyrekcja Okręgowa Przemysłu Skórniczo-Garbarskiego (Woj. Krakowskie, Rzeszowskie, Śląskie) w Krakowie, ul. Basztowa 18.

Ławnik:

Perek Józef, Prokocim, ul. Bartosza Głowackiego 41.

Zastępcy:

Hachaj Stanisław, Kraków, ul. Skawińska Boczna 8, Duda Jan, Węgrzce Wielkie k. Wieliczki Nr 115.

12.
Pocztowa Kasa Oszczędności w Krakowie.

Ławnik:

Januszewski Mieczysław, Kraków, ul. Zyblikiewicza 5.

Zastępcy:

Seruś Józef, Kraków, ul. Wielopole 19, Dziedzic Franciszek, Kraków, ul. Zyblikiewicza 5.

13.
Izba Aptekarska, Kraków, ul. Basztowa 3.

Ławnik:

mgr. Stanisław Krówczyński, Kraków, ul. Rynek Główny 13.

Zastępcy:

mgr. Leonora Mllletowa, Kraków, ul. Rakowiecka 12, mgr. Janina Zyborska, Kraków, ul. Długa 88,

14.
Polski Monopol Tytoniowy, Wytwórnia Tytoniu w Krakowie.

Ławnik:

Karpluk Stanisław, Kraków.

Zastępcy:

Kukułka Antoni, Kraków, Jankowski Andrzej, Kraków.

15.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie.

Ławnik:

mgr. Zychowicz Władysław, Kraków, ul. Pomorska 1 II p.

Zastępcy:

Albert Stefan, Kraków, ul. Fałata 12/2, Telchen Bronisław, Kraków, ul. Strzelecka 9/8.

B.

Grupy Pracowników:

Okręgowa Komisja Związków Zawodowych Robotników i Pracowników R. P. w Krakowie, Rynek Główny 24.

Ławnicy:

Solarz Julian, Kraków, ul. Dajwór 5, Borek Kazimierz, Kraków, ul. Orkana 32, Mikołajski Zdzisław, Kraków, ul. Krzyża 7, Wielski Stefan, Kraków, ul. Dunajewskiego 3, Bahdaj Anna, Kraków, ul. Siemiradzkiego 33, Orzechowski Adam, Kraków, ul. Długa 48, Cetwiński Adam, Kraków, ul. Basztowa, Waligóra E., Kraków, ul. Rzeszowska 6, Baranowska Julia, Kraków, ul. J. Lea 18, Jankowski Henryk, Kraków, ul. Limanowskiego 20, Nowak Stanisław, Kraków, ul. Kolberga 10, Jankowski Andrzej, Kraków, ul. Urzędnicza 20, Szczypuła Feliks, Kraków, ul. Czarnowiejska 17, Psonka Stanisław, Kraków, ul. Mazowiecka 27, Opydo Józef, Kraków, ul. Kotlarska 2, Wolakiewicz Stanisław, Kraków, ul. Szpitalna 32, Bryg Jan, Witkowice - dwór, Łyszczasz Franciszek, Kraków, ul. Skawińska-Boczna 12, Kita Teofil, Kraków, Pl. WW. Świętych 9, Feliks Stanisław, Kraków, ul. Potockiego 19.

Zastępcy:

Razowski Jan, Kraków, ul. Kawiory-Boczna 14, Staszczak A., Gaj, pow. Kraków, Herman Bolesław, Kraków, ul. Długa 18, Pyrdek Wiktor, Kraków, ul. Koletek 6, Sołtys Ludwik, Kraków, ul. Zatorska 23, Gigoń Mieczysław, Kraków, ul. Ustronie 8, Krupa Jan, Kraków., ul, Krakowska 37, Pająk Wojciech, Kraków, ul. Dajwór 4, Pawlak Franciszek, Kraków, ul. Siemaszki 34, Jędras J., Kraków, ul. Kordeckiego 5, Grik Anatol, Kraków, ul. J. Lea 11-b, Nowak Edmund, Kraków, ul. Chłopickiego 1, Prohyra Tadeusz, Kraków, ul. Wrocławska 22, Boczar Alfred. Kraków, ul. Potockiego 1, Małachowski Jerzy, Kraków, ul, Wąsowicza 4/7, Świda Zofia, Kraków, ul, Grabowskiego 4, Friedberg H., Kraków, ul. Krupnicza 34, Nechay Mieczysław, Kraków, ul. Krupnicza 34, Lorek Władysław, Kraków, ul. Krupnicza 34, Kocar Władysław, Kraków, ul. Grzegórzecka 99, Lewiński Z., Kraków, ul. Pasterska 27, Goczał Fr., Kraków, ul. Krasińskiego 5, Palczewski Władysław, Kraków, ul. Długa 37, Mortimer Stanisław, Kraków, ul. Szlak 1-a/9, Dęborski Wojciech, Kraków, ul. Karmelicka 28, Dąbrowski J., Kraków, ul. Grodzka 32, Para Stanisław, Kraków, ul. Smoleńsk 2, Nawrot Marian, Kraków, ul. Sołtyka 7, Lubelski Władysław, Kraków, ul. Karmelicka 6, Polak Ludwik, Kraków, ul. Mitery 5/2, Szymoniak Wojciech, Kraków, ul. Prądnicka 1/71, Borowski Antoni, Kraków, Al. Słowackiego 31, Szeliga Stefan, Kraków, ul. K. Wielkiego 22, Inglot Franciszek, Kraków, ul. Straszewskiego 8, Kopczyński Tadeusz, Kraków, ul. Jasna 10/20, Łukowska Maria, Kraków, ul. Dwernickiego 7, Gałach Rozalia, Kraków, ul. Basztowa 1/15, Marchela Tadeusz, Kraków, ul. Lubomirskiego 51, Kukuła Stefan, Kraków, ul. Bandurskiego 38, Ksyk Edward, Kraków, ul. Rzeszowska 6/10. Kraków, dnia 10 października 1945 r.

K-2642

Zmiany w prawie

Ewidencje partii politycznych bez adresów zamieszkania

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację przepisów o partiach politycznych. Celem zmian jest m.in. ograniczenie jawności informacji o adresach zamieszkania osób fizycznych, których dane występują w ewidencji. Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Krzysztof Koślicki 03.08.2021
Biura rachunkowe będą miały dodatkowe i trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 30.07.2021
Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Podane w niej dane są podstawą do automatycznego nałożenia kwarantanny lub zwolnienia z niej. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021