Ustalenie morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 czerwca 2001 r.
w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych oraz rodzaju ruchu dozwolonego przez te przejścia

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 388) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ustala się następujące morskie i stałe lotnicze przejścia graniczne oraz rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia:
1)
morskie przejścia graniczne:
a)
Darłowo - ruch osobowy i towarowy,
b)
Dziwnów - ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,
c)
Elbląg - ruch osobowy i towarowy,
d)
Frombork - ruch osobowy i towarowy,
e)
Gdańsk-Górki Zachodnie - ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,
f)
Gdańsk-Port - ruch osobowy i towarowy,
g)
(uchylona),
h)
Gdynia - ruch osobowy i towarowy,
i)
Hel - ruch osobowy i towarowy,
j)
Jastarnia - ruch osobowy morskimi statkami sportowymi i towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,
k)
Kołobrzeg - ruch osobowy i towarowy,
l)
Łeba - ruch osobowy i towarowy,
ł)
Mrzeżyno - ruch towarowy statkami rybackimi o polskiej przynależności, wykonującymi rybołówstwo morskie,
m)
Nowe Warpno - ruch osobowy,
n)
Szczecin - ruch osobowy i towarowy,
o)
Świnoujście - ruch osobowy i towarowy,
p)
Trzebież - ruch osobowy,
r)
Ustka - ruch osobowy i towarowy,
s)
Władysławowo - ruch osobowy i towarowy,
t)
(uchylona),
u)
Nowy Świat - ruch osobowy i towarowy;
2)
stałe lotnicze przejścia graniczne:
a)
Gdańsk-Rębiechowo - ruch osobowy i towarowy,
b)
Katowice-Pyrzowice - ruch osobowy i towarowy,
c)
Kraków-Balice - ruch osobowy i towarowy,
d)
Poznań-Ławica - ruch osobowy i towarowy,
e)
Rzeszów-Jasionka - ruch osobowy i towarowy,
f)
Szczecin-Goleniów - ruch osobowy i towarowy,
g)
Warszawa-Okęcie - ruch osobowy i towarowy,
h)
Wrocław-Strachowice - ruch osobowy i towarowy,
i)
Bydgoszcz - ruch osobowy i towarowy,
j)
(uchylona),
k)
Łódź-Lublinek - ruch osobowy i towarowy,
l)
(uchylona),
m)
Warszawa/Modlin - ruch osobowy i towarowy,
n)
Świdnik k/Lublina - ruch osobowy i towarowy,
o)
Radom-Sadków - ruch osobowy i towarowy.
§  2. 
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie ustalenia morskich i stałych lotniczych przejść granicznych (Dz. U. poz. 659, z 1995 r. poz. 548 oraz z 1996 r. poz. 579).
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Przedłużenie ważności rozporządzenia o warunkach zabudowy z podpisem prezydenta

Podczas ostatniego posiedzenia Senat nie wniósł poprawek do noweli ustawy o dostępności wydłużającej o dwa lata ważność rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ono wygasnąć 20 września br. Brak rozporządzenia sparaliżowałby realizację inwestycji. W piątek prezydent podpisał ustawę.

Renata Krupa-Dąbrowska 19.07.2024
Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

Inga Stawicka 19.07.2024
Renta wdowia będzie dużo kosztować

Współmałżonek zmarłej osoby będzie mógł pobierać równocześnie rentę rodzinną i inne świadczenie emerytalno-rentowe w wybranym przez siebie wariancie – tzw. rentę wdowią. Nie będzie już musiał, jak obecnie, decydować się na wybór tylko jednego świadczenia. Nowe przepisy miałyby wejść w życie od początku 2025 roku. Koszt wprowadzenia renty wdowiej dla państwa wyniesie tylko na początku 8-10 mld zł rocznie.

Beata Dązbłaż 18.07.2024
Nowe podstawy programowe dla kilku zawodów szkolnictwa branżowego

Od września zmienią się podstawy programowe kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających i technik weterynarii. Określona też została podstawa programowa kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności.

Agnieszka Matłacz 08.07.2024
Kary za wykroczenia i przestępstwa skarbowe rosną od lipca po raz drugi w tym roku

41 mln 281 tys. 920 złotych może od lipca wynieść maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Najniższa grzywna za wykroczenie wynosi natomiast 430 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku wynosi ono 4300 złotych.

Krzysztof Koślicki 01.07.2024
Przepisy o głosowaniu korespondencyjnym bez poprawek Senatu

W środę Senat nie zgłosił poprawek do noweli kodeksu wyborczego, która umożliwia głosowanie korespondencyjne wszystkim obywatelom zarówno w kraju, jak i za granicą. 54 senatorów było za, a 30 przeciw. Ustawa trafi teraz do prezydenta. Poprzedniego dnia takie rozwiązanie rekomendowały jednomyślnie senackie komisje Praw Człowieka i Praworządności, Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza.

Grażyna J. Leśniak 26.06.2024