Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych.

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 13 kwietnia 2022 r.
w sprawie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych

Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805, z 2021 r. poz. 1676 oraz z 2022 r. poz. 857) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz udział poszczególnych rodzajów tych udogodnień w łącznym czasie nadawania programu;
2)
rodzaj programów, w których nadawcy nie są obowiązani do wprowadzania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami;
3)
niższy niż określony w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji udział w programie audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami;
4)
sposób informowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzaju tych udogodnień.
§  2. 
Udogodnieniem zapewniającym dostępność audycji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku jest audiodeskrypcja rozumiana jako werbalny opis treści wizualnych umieszczony w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z audycją.
§  3. 
Udogodnieniami zapewniającymi dostępność audycji dla osób z niepełnosprawnościami słuchu są:
1)
napisy dla niesłyszących rozumiane jako:
a)
widoczny na ekranie tekst będący odpowiednikiem dialogów i narracji, korespondujący z widocznym na ekranie obrazem, zawierający rozróżnienie osób występujących w dialogu kolorami czcionki lub przy pomocy identyfikatorów tekstowych oraz opisy tekstowe efektów dźwiękowych i tła dźwiękowego,
b)
widoczny na ekranie tekst w języku polskim zawierający dialogi lub narrację audycji obcojęzycznych, zaliczany do czasu emisji audycji z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami ze współczynnikiem zmniejszającym 0,7,
c)
tekst w audycjach na żywo, pojawiający się na ekranie z nieznacznym przesunięciem czasowym, będący odzwierciedleniem dialogów lub wypowiedzi;
2)
tłumaczenie na język migowy rozumiane jako tłumaczenie dokonane przez tłumacza języka migowego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830).
§  4. 
Z zastrzeżeniem § 5-10, udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, wynosi:
1)
w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:
a)
5% audiodeskrypcji,
b)
30% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy;
2)
od 2024 r. co najmniej:
a)
7% audiodeskrypcji,
b)
43% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy.
§  5. 
Udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach zawierających nie mniej niż 50% audycji dla dzieci wynosi:
1)
w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:
a)
14% audiodeskrypcji,
b)
21% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy;
2)
od 2024 r. co najmniej:
a)
20% audiodeskrypcji,
b)
30% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy.
§  6. 
Udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach zawierających nie mniej niż 50% audycji muzycznych wynosi:
1)
w 2022 r. i 2023 r. co najmniej 17,5% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy;
2)
od 2024 r. co najmniej 25% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy.
§  7. 
Udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach zawierających nie mniej niż 50% audycji informacyjnych lub publicystycznych wynosi:
1)
w 2022 r. i 2023 r. co najmniej 17,5% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy;
2)
od 2024 r. co najmniej 25% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy.
§  8. 
Udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach zawierających nie mniej niż 50% audycji sportowych wynosi:
1)
w 2022 r. i 2023 r. co najmniej:
a)
3,5% audiodeskrypcji,
b)
14% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy;
2)
od 2024 r. co najmniej:
a)
5% audiodeskrypcji,
b)
20% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy.
§  9. 
Udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, w programach innych niż wskazane w § 6-8, których udział w widowni jest mniejszy niż 1% liczony jako średni udział programu w widowni w roku poprzednim lub w których łączny czas nadawania reklamy i telesprzedaży nie przekracza 72 minut w godzinach 6.00-18.00 oraz 36 minut w godzinach 18.00-24.00, wynosi 50% udziałów, o których mowa w § 4 i 5.
§  10. 
Nadawcy nie są obowiązani do wprowadzania udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w programach, których liczba mieszkańców w zasięgu programu nie przekracza 500 000 mieszkańców.
§  11. 
Audycje z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami powinny być nadawane całą dobę.
§  12. 
1. 
Nadawcy informują odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzaju udogodnień:
1)
na stronie internetowej nadawcy lub innych stronach internetowych zawierających informację o rozpowszechnianych przez nadawcę audycjach;
2)
w teletekście, jeśli nadawca taki dostarcza;
3)
w ogłoszeniach nadawcy;
4)
w Elektronicznym Przewodniku po Programach (EPG).
2. 
Nadawcy informują Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierających udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzaju udogodnień drogą elektroniczną.
3. 
Nadawcy, umieszczając informację o rodzajach udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, stosują następujące oznaczenia:
1)
audiodeskrypcja - AD;
2)
napisy dla niesłyszących - N;
3)
tłumaczenie na język migowy - JM.
§  13. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych (Dz. U. poz. 2261), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.982

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami w programach telewizyjnych.
Data aktu: 13/04/2022
Data ogłoszenia: 10/05/2022
Data wejścia w życie: 10/05/2022