Zmiana rozporządzenia w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 20 kwietnia 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej

Na podstawie art. 387 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258 i 855) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej (Dz. U. poz. 1215) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Charakterystyka stanu meteorologicznego, hydrologicznego oraz hydrogeologicznego jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.";

2)
w § 6:
a)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Prognozy hydrologiczne dla podstawowych profili wodowskazowych osłony hydrologicznej są opracowywane i przekazywane w normalnym stanie hydrologicznym i w przypadku suszy hydrologicznej w dni robocze do godziny 11.00.

3. Prognozy hydrologiczne dla podstawowych i dodatkowych profili wodowskazowych osłony hydrologicznej są opracowywane i przekazywane w stanie zagrożenia lub alarmu hydrologicznego do godziny 12.00, a w przypadku gdy jest to uzasadnione zmianą sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej - niezwłocznie od wystąpienia tej zmiany.",

b)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wykaz podstawowych i dodatkowych profili wodowskazowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

3)
w załączniku do rozporządzenia w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) suszy hydrologicznej wynikającej z wystąpienia zmniejszenia odpływu wód podziemnych do wód powierzchniowych i w efekcie zmniejszenia przepływu w zlewni rzek monitorowanych przez sieć pomiarowo-obserwacyjną państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej poniżej wartości odpowiadającej średniemu niskiemu przepływowi z wielolecia.";

4)
załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1 i dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ PODSTAWOWYCH I DODATKOWYCH PROFILI WODOWSKAZOWYCH

1.
Podstawowe profile wodowskazowe
Lp. Profil wodowskazowy Rzeka
1 Zawichost Wisła
2 Puławy-Azoty Wisła
3 Warszawa -Bulwary Wisła
4 Kępa Polska Wisła
5 Wyszków Bug
6 Ostrołęka Narew
7 Zambski Kościelne Narew
8 Głogów Odra
9 Nowa Sól Odra
10 Cigacice Odra
11 Nietków Odra
12 Połęcko Odra
13 Słubice Odra
14 Gozdowice Odra
15 Sieradz Warta
16 Poznań-Most Rocha Warta
17 Gorzów Wielkopolski Warta
2.
Dodatkowe profile wodowskazowe
Lp. Profil wodowskazowy Rzeka
1 Kraków-Bielany Wisła
2 Popędzynka Wisła
3 Karsy Wisła
4 Szczucin Wisła
5 Sandomierz Wisła
6 Annopol Wisła
7 Dęblin Wisła
8 Gusin Wisła
9 Modlin Wisła
10 Wyszogród Wisła
11 Fordon Wisła
12 Toruń Wisła
13 Chełmno Wisła
14 Grudziądz Wisła
15 Tczew Wisła
16 Gdańsk-Przegalina Wisła
17 Dynów San
18 Przemyśl San
19 Jarosław San
20 Rzuchów San
21 Nisko San
22 Strzyżów Bug
23 Dorohusk Bug
24 Włodawa Bug
25 Krzyczew Bug
26 Frankopol Bug
27 Chałupki Odra
28 Racibórz-Miedonia Odra
29 Koźle Odra
30 Krapkowice Odra
31 Opole-Groszowice Odra
32 Ujście Nysy Kłodzkiej Odra
33 Brzeg Odra
34 Oława Odra
35 Trestno Odra
36 Brzeg Dolny Odra
37 Malczyce Odra
38 Ścinawa Odra
39 Szczecin (Most Długi) Odra Zachodnia
40 Działoszyn Warta
41 Sławsk Warta
42 Nowa Wieś Podgórna Warta
43 Śrem Warta
44 Oborniki Warta
45 Wronki Warta
46 Skwierzyna Warta
47 Piwonica Prosna
48 Nowe Drezdenko Noteć
49 Bardo Nysa Kłodzka
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.981

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.
Data aktu: 20/04/2022
Data ogłoszenia: 10/05/2022
Data wejścia w życie: 25/05/2022