Specjalny obszar ochrony siedlisk Pierściec (PLH240022).

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Pierściec (PLH240022)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1. 
Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Pierściec (PLH240022 2 ), obejmujący obszar 1702,07 ha, położony w województwie śląskim.
2. 
Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  2. 
Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:
1)
trwałej ochrony populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub
2)
odtworzenia właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§  4. 
Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PIERŚCIEC (PLH240022)

Numer punktu załamania granicy Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)
X Y
1 2 3
1 222668,92 487734,86
2 222549,49 487885,85
3 222568,05 487902,56
4 222695,52 487999,71
5 222617,56 488114,18
6 222573,62 488182,25
7 222529,69 488252,17
8 222485,75 488323,95
9 222436,87 488407,49
10 222461,62 488428,53
11 222564,34 488505,26
12 222702,33 488619,12
13 222697,38 488627,78
14 222666,44 488682,86
15 222629,31 488754,02
16 222574,86 488844,98
17 222538,35 488895,10
18 222540,21 488930,99
19 222545,16 488942,13
20 222588,47 488987,30
21 222590,95 488996,58
22 222582,90 489007,10
23 222577,33 489012,67
24 222577,95 489039,90
25 222586,62 489059,08
26 222626,84 489101,16
27 222688,10 489178,51
28 222665,82 489197,69
29 222659,63 489202,02
30 222583,52 489236,06
31 222433,16 489290,51
32 222347,14 489310,31
33 222186,26 489346,20
34 222160,89 489355,48
35 222149,13 489320,83
36 222152,84 489300,41
37 222152,84 489278,14
38 222148,51 489267,00
39 222131,80 489257,10
40 222100,86 489262,05
41 222069,30 489267,00
42 222059,40 489246,58
43 222046,41 489233,58
44 222033,41 489229,25
45 221993,19 489236,68
46 221951,11 489248,43
47 221866,34 489287,42
48 221858,30 489289,89
49 221846,54 489276,90
50 221827,36 489265,76
51 221800,13 489249,67
52 221782,80 489228,01
53 221769,19 489196,45
54 221753,72 489163,66
55 221733,30 489131,48
56 221708,55 489099,30
57 221674,51 489066,51
58 221649,14 489039,28
59 221633,05 489018,86
60 221590,36 489006,48
61 221532,81 488999,68
62 221502,49 488992,87
63 221477,74 488985,45
64 221465,36 488979,26
65 221451,75 488967,50
66 221446,18 488954,51
67 221439,37 488933,47
68 221437,52 488920,47
69 221422,66 488901,91
70 221401,73 488875,30
71 221392,34 488856,74
72 221377,49 488822,70
73 221365,12 488795,48
74 221352,12 488778,15
75 221335,41 488770,11
76 221328,61 488770,11
77 221321,73 488783,10
78 221315,61 488813,42
79 221296,43 488838,17
80 221264,25 488867,87
81 221187,52 488943,99
82 221155,35 488984,83
83 221133,69 489032,47
84 221126,26 489104,25
85 221115,12 489132,72
86 221101,51 489147,57
87 221081,09 489185,32
88 221055,72 489203,88
89 221011,79 489239,15
90 221001,88 489249,67
91 220961,66 489263,90
92 220902,88 489289,27
93 220867,61 489303,51
94 220838,52 489284,94
95 220808,82 489265,14
96 220785,31 489240,39
97 220765,79 489202,07
98 220730,85 489174,18
99 220664,02 489133,96
100 220615,76 489105,49
101 220571,82 489068,98
102 220533,46 489030,00
103 220519,22 489010,82
104 220488,28 488989,78
105 220451,78 488963,79
106 220414,65 488952,03
107 220367,00 488932,23
108 220349,06 488918,00
109 220323,69 488882,73
110 220316,26 488869,11
111 220302,03 488861,07
112 220287,80 488863,54
113 220259,33 488879,01
114 220216,02 488919,23
115 220170,84 488943,99
116 220095,97 488945,84
117 220028,52 488941,51
118 220001,91 488942,13
119 219933,23 488934,70
120 219904,76 488927,28
121 219871,97 488935,32
122 219842,88 488936,56
123 219813,80 488924,80
124 219793,38 488908,10
125 219758,73 488896,34
126 219744,49 488878,39
127 219735,21 488861,69
128 219709,84 488838,17
129 219677,66 488824,56
130 219637,44 488793,00
131 219586,08 488770,11
132 219558,86 488754,64
133 219523,58 488746,59
134 219493,26 488736,69
135 219444,75 488736,28
136 219384,97 488741,64
137 219313,81 488754,64
138 219290,30 488758,35
139 219290,30 488802,28
140 219292,16 488820,85
141 219237,70 488833,84
142 219192,53 488854,88
143 219169,63 488872,21
144 219150,45 488896,96
145 219117,04 488962,55
146 219106,52 488982,35
147 219101,57 488992,87
148 219096,62 489011,43
149 219087,95 489031,24
150 219061,96 489049,18
151 219044,02 489072,70
152 219031,64 489114,77
153 219026,69 489146,95
154 219027,31 489207,59
155 219040,31 489323,93
156 219042,16 489335,06
157 219021,74 489336,92
158 218869,52 489351,15
159 218847,24 489353,01
160 218837,96 489341,25
161 218822,49 489278,14
162 218802,69 489162,42
163 218772,99 488995,35
164 218764,32 488943,99
165 218755,04 488932,23
166 218725,83 488913,35
167 218683,88 488894,48
168 218665,32 488875,92
169 218655,42 488857,36
170 218661,60 488833,22
171 218682,64 488810,33
172 218690,69 488791,76
173 218692,54 488770,72
174 218692,54 488750,92
175 218701,83 488731,74
176 218729,67 488666,15
177 218763,70 488595,61
178 218831,77 488449,57
179 218843,53 488426,06
180 218849,10 488406,25
181 218846,62 488346,85
182 218855,91 488156,88
183 218857,76 488087,58
184 218865,19 488050,45
185 218875,09 488005,28
186 218875,71 487984,86
187 218871,99 487969,39
188 218834,25 487932,26
189 218769,27 487862,95
190 218725,96 487812,83
191 218708,63 487783,75
192 218703,68 487771,37
193 218706,16 487736,10
194 218743,28 487592,54
195 218764,32 487480,54
196 218772,99 487447,74
197 218784,13 487411,23
198 218790,93 487387,72
199 218789,08 487372,25
200 218779,79 487324,60
201 218782,27 487289,33
202 218797,74 487263,96
203 218818,16 487237,97
204 218822,49 487216,93
205 218800,21 487189,70
206 218758,14 487148,25
207 218735,24 487125,35
208 218724,72 487090,70
209 218728,43 487043,05
210 218724,10 487022,63
211 218708,02 487002,83
212 218691,31 486962,61
213 218666,55 486911,87
214 218654,18 486871,64
215 218635,00 486817,81
216 218691,31 486817,81
217 218692,54 486808,53
218 218693,78 486772,02
219 218721,63 486776,35
220 218815,07 486793,06
221 218870,76 486803,58
222 218908,50 486810,38
223 218915,93 486802,96
224 218925,83 486801,72
225 218937,59 486793,06
226 218943,77 486707,05
227 218953,06 486563,48
228 218964,81 486400,74
229 218974,10 486295,55
230 218985,85 486152,61
231 218992,04 486150,13
232 219025,46 486142,70
233 219094,20 486131,79
234 219200,57 486109,29
235 219271,74 486098,77
236 219273,59 486088,87
237 219274,21 485976,25
238 219270,50 485945,31
239 219290,92 485940,36
240 219305,15 485934,79
241 219311,34 485916,84
242 219311,96 485894,57
243 219303,33 485848,61
244 219290,92 485824,03
245 219266,79 485774,52
246 219261,83 485749,77
247 219259,36 485689,13
248 219240,18 485670,56
249 219173,35 485618,59
250 219146,12 485606,21
251 219109,61 485598,78
252 219099,71 485596,31
253 219104,04 485586,41
254 219208,62 485537,52
255 219248,22 485518,34
256 219245,75 485453,37
257 219246,36 485390,25
258 219246,36 485370,45
259 219266,17 485340,75
260 219268,02 485317,23
261 219262,45 485304,86
262 219247,60 485304,24
263 219242,65 485300,53
264 219219,76 485226,89
265 219225,33 485210,18
266 219229,66 485191,62
267 219243,27 485185,43
268 219268,64 485165,01
269 219296,49 485150,78
270 219315,05 485134,69
271 219341,04 485119,84
272 219383,12 485117,36
273 219422,72 485115,51
274 219460,47 485129,12
275 219481,51 485133,45
276 219511,21 485135,31
277 219539,67 485125,41
278 219567,52 485102,51
279 219600,93 485074,67
280 219628,16 485069,10
281 219654,77 485055,48
282 219675,19 485049,91
283 219703,03 485053,01
284 219724,69 485049,30
285 219735,83 485042,49
286 219740,16 485033,83
287 219769,86 484992,98
288 219786,57 484927,39
289 219783,48 484848,81
290 219776,05 484799,30
291 219759,35 484734,95
292 219749,44 484694,11
293 219742,02 484665,64
294 219742,64 484638,42
295 219747,59 484617,38
296 219751,92 484598,19
297 219752,54 484587,06
298 219749,44 484566,64
299 219748,21 484547,45
300 219753,16 484515,28
301 219748,83 484448,45
302 219741,40 484366,15
303 219736,45 484282,61
304 219735,21 484228,16
305 219729,64 484211,45
306 219735,21 484197,83
307 219743,88 484168,75
308 219749,44 484136,57
309 219754,39 484108,11
310 219755,63 484075,93
311 219762,44 484040,66
312 219777,91 484015,91
313 219809,47 483994,87
314 219825,56 483988,68
315 219850,31 483984,35
316 219868,25 483984,97
317 219908,47 483989,30
318 219922,71 483984,35
319 219941,27 483968,26
320 219961,69 483949,08
321 219977,78 483937,32
322 219995,72 483936,70
323 220007,48 483938,56
324 220028,52 483908,86
325 220050,80 483887,20
326 220076,17 483876,06
327 220158,47 483843,27
328 220181,36 483832,13
329 220191,88 483825,32
330 220201,78 483811,09
331 220217,25 483799,95
332 220237,67 483799,95
333 220259,33 483801,81
334 220295,22 483783,86
335 220352,77 483752,30
336 220394,23 483728,17
337 220411,55 483719,51
338 220443,73 483712,70
339 220457,96 483700,32
340 220500,04 483677,43
341 220533,46 483654,53
342 220538,32 483631,46
343 220542,74 483593,89
344 220560,07 483544,39
345 220561,30 483497,36
346 220561,30 483464,56
347 220562,54 483420,01
348 220565,63 483401,45
349 220584,20 483367,41
350 220593,48 483335,23
351 220595,96 483306,77
352 220618,23 483267,17
353 220650,41 483246,13
354 220688,16 483225,09
355 220716,00 483218,90
356 220738,28 483218,28
357 220757,46 483223,85
358 220790,88 483237,47
359 220819,34 483250,46
360 220858,94 483272,12
361 220873,17 483282,02
362 220888,03 483292,54
363 220910,92 483299,34
364 220968,47 483316,67
365 221004,98 483325,33
366 221046,44 483344,52
367 221078,61 483372,36
368 221106,46 483406,40
369 221119,45 483442,29
370 221121,31 483466,42
371 221138,02 483482,51
372 221168,96 483509,12
373 221234,55 483566,04
374 221246,31 483583,99
375 221252,50 483606,89
376 221251,26 483647,11
377 221230,22 483720,74
378 221230,22 483730,03
379 221253,11 483747,97
380 221277,25 483782,62
381 221292,72 483812,94
382 221321,73 483819,75
383 221396,68 483840,79
384 221434,42 483858,12
385 221471,55 483859,97
386 221579,84 483855,02
387 221625,01 483840,79
388 221656,57 483844,50
389 221686,89 483858,12
390 221703,60 483871,11
391 221702,36 483889,06
392 221675,13 483939,18
393 221628,72 484007,25
394 221612,02 484039,42
395 221605,83 484057,37
396 221601,50 484083,36
397 221596,55 484140,29
398 221599,64 484175,56
399 221612,63 484252,29
400 221641,10 484260,95
401 221670,80 484272,71
402 221720,30 484300,55
403 221758,67 484328,40
404 221825,50 484369,86
405 221871,29 484392,14
406 221889,85 484392,75
407 221955,45 484397,09
408 222034,03 484400,18
409 222035,27 484415,65
410 222061,26 484423,08
411 222103,96 484432,98
412 222133,04 484436,07
413 222214,10 484447,21
414 222238,85 484448,45
415 222309,40 484425,55
416 222331,67 484418,12
417 222398,50 484379,76
418 222435,63 484389,04
419 222519,17 484410,08
420 222649,73 484442,88
421 222642,31 484472,58
422 222624,98 484527,03
423 222598,37 484590,77
424 222563,72 484633,47
425 222505,55 484700,30
426 222431,30 484772,08
427 222368,18 484848,81
428 222297,02 484921,20
429 222314,97 484956,48
430 222359,52 485020,21
431 222409,02 485113,03
432 222415,83 485147,06
433 222379,94 485140,26
434 222368,80 485182,95
435 222412,74 485190,38
436 222409,02 485215,75
437 222401,60 485286,29
438 222387,36 485408,81
439 222368,18 485520,82
440 222358,90 485579,60
441 222348,38 485682,94
442 222331,67 485804,22
443 222311,87 485951,50
444 222284,64 486163,74
445 222274,13 486270,18
446 222263,61 486372,90
447 222253,09 486380,32
448 222236,38 486380,32
449 222224,62 486384,65
450 222221,53 486398,89
451 222202,35 486486,75
452 222181,31 486580,19
453 222154,08 486704,57
454 222132,42 486785,01
455 222121,90 486811,62
456 222084,77 486869,79
457 222034,03 486948,99
458 221941,21 487064,09
459 221877,48 487145,15
460 222037,75 487259,01
461 222083,54 487294,28
462 222096,53 487286,86
463 222154,08 487251,58
464 222215,34 487219,41
465 222238,24 487252,82
466 222254,32 487275,10
467 222279,08 487251,58
468 222317,44 487308,51
469 222365,09 487365,44
470 222422,02 487412,47
471 222486,99 487458,26
472 222566,81 487520,14
473 222660,25 487580,16
474 222680,67 487599,97
475 222739,46 487648,85
476 222668,92 487734,86
____________

1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK PIERŚCIEC (PLH240022)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK PIERŚCIEC (PLH240022)

Lp. Nazwa polska Nazwa naukowa Populacja objęta ochroną
1 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros rozrodcza
1 Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).
2 Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.966

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Specjalny obszar ochrony siedlisk Pierściec (PLH240022).
Data aktu: 25/03/2022
Data ogłoszenia: 06/05/2022
Data wejścia w życie: 21/05/2022