Wprowadzenie ograniczeń w ruchu lotniczym.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu lotniczym

Na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W związku z ograniczeniem dostępności służb żeglugi powietrznej obsługujących operacje lotnicze oraz obniżeniem deklarowanej pojemności rejonu kontrolowanego TMA Warszawa, zwanego dalej "TMA Warszawa", wprowadza się ograniczenia możliwości wykonywania operacji lotniczych w TMA Warszawa.
§  2. 
1. 
Operacje lotnicze w TMA Warszawa mogą być wykonywane między godzinami 09.30-17.00 czasu lokalnego (LT), pod warunkiem zapewnienia służb żeglugi powietrznej obsługujących te operacje oraz nieprzekroczenia deklarowanej pojemności TMA Warszawa, o której mowa w Załączniku 11 "Służby ruchu lotniczego" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212, z późn. zm. 1 ) ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 209).
2. 
W przedziale czasowym, o którym mowa w ust. 1, przylot statku powietrznego, który zamierza następnie wykonać operację odlotu w tym samym dniu, może być wykonany nie później niż do godziny 15.45 czasu lokalnego (LT).
§  3. 
1. 
W celu zapewnienia możliwie największej dostępności usług regularnego przewozu lotniczego w TMA Warszawa pierwszeństwo wykonania mają operacje lotnicze na Lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA).
2. 
W ramach pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, operacje lotnicze są wykonywane z lotnisk i na lotniska określone poniżej i w następującej kolejności:
1)
Londyn - Heathrow (EGLL);
2)
Londyn - Luton (EGGW);
3)
Londyn - Stansted (EGSS);
4)
Frankfurt (EDDF);
5)
Nowy Jork (KJFK);
6)
Chicago (KORD);
7)
Paryż (LFPG);
8)
Bruksela (EBBR);
9)
Stambuł (LTFM);
10)
Rzym (LIRF);
11)
Amsterdam (EHAM);
12)
Toronto (CYYZ);
13)
Dubaj (OMDB);
14)
Incheon (RKSI);
15)
Monachium (EDDM);
16)
Rzeszów (EPRZ);
17)
Wiedeń (LOWW);
18)
Tel Awiw (LLBG);
19)
Oslo (ENGM);
20)
Zurich (LSZH);
21)
Dublin (EIDW);
22)
Kopenhaga (EKCH);
23)
Budapeszt (LHBP);
24)
Wilno (EYVI);
25)
Praga (LKPR);
26)
Bukareszt (LROP);
27)
Düsseldorf (EDDL);
28)
Barcelona (LEBL);
29)
Lizbona (LPPT);
30)
Tbilisi (UGTB);
31)
Berlin (EDDB);
32)
Szczecin-Goleniów (EPSC).
3. 
W przypadku gdy będzie istniała możliwość wykonania operacji lotniczych wykraczających poza operacje lotnicze, o których mowa w ust. 2, oraz nie spowoduje to przekroczenia deklarowanej pojemności TMA Warszawa, na Lotnisku Chopina w Warszawie (EPWA) mogą być wykonywane operacje lotnicze z lotnisk i na lotniska inne niż określone w ust. 2. W takim przypadku decyzję o przydziale czasów na start lub lądowanie podejmuje koordynator Lotniska Chopina w Warszawie (EPWA).
§  4. 
W przypadku operacji lotniczych na trasach z lotnisk i na lotniska, o których mowa w § 3 ust. 2, dopuszcza się ich wykonywanie na danej trasie wyłącznie raz dziennie, przez jednego przewoźnika lotniczego, który przewiózł największą liczbę pasażerów na danej trasie w latach 2019-2021, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 3.
§  5. 
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego wykaz przewoźników lotniczych i obsługiwanych przez nich tras, o których mowa w § 4.
§  6. 
Rozporządzenie traci moc z dniem 31 maja 2022 r.
§  7. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2022 r., z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959 r. poz. 214, z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

Zmiany w prawie

Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2022.894

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wprowadzenie ograniczeń w ruchu lotniczym.
Data aktu: 25/04/2022
Data ogłoszenia: 25/04/2022
Data wejścia w życie: 01/05/2022, 26/04/2022